ai hoi Gii tre lan th XII

cua Giao tnh Ha Noi

 

 

ai hoi Gii tre lan th XII cua Giao tnh Ha Noi.

Phat Diem (WH 29-11-2014) - ai hoi Gii tre Giao tnh Ha Noi c to chc hang nam, luan phien tai cac giao phan trong Giao tnh. Nam 2014, ai hoi lan th XII c to chc tai giao phan Phat Diem trong hai ngay 27 va 28 thang Mi Mot nam 2014 vi chu e "Hay i loan bao Tin Mng" (Mc 16,15).


ai hoi Gii tre lan th XII cua Giao tnh Ha Noi.


Buoi sang 27 thang 11 nam 2014, trc khi ai hoi chnh thc khai mac, hn 6,000 ban tre ai dien cho gii tre tai cac giao x trong toan giao phan Phat Diem bc vao cuoc Thi Giao ly, dien ra tai quang trng trc Phng nh Nha th chnh toa Phat Diem. ay la c hoi giao lu, hoc hoi, tm hieu Li Chua va nhat la ap dung Li Chua vao i song cua moi ngi trong Nam Tan Phuc-Am-Hoa i Song Gia nh va cung la Nam Gii tre cua giao phan. Cac ban tre c mi goi "hoan thien ban than - han hoan theo Chua - dan than phuc vu" e song va loan bao Tin Mng cho moi ngi trong moi trng cac ban ang song va hoc tap. ay la mot trong nhng noi dung sinh hoat chnh cho ky ai hoi Gii tre cua Giao tnh Ha Noi hang nam.

Buoi chieu, luc 15g00 a dien ra nghi thc Cung nghinh Thanh Gia do c cha Phero Nguyen Van Vien, giam muc phu ta giao phan Vinh, chu s. Thanh Gia ai hoi gii tre c giao phan Phat Diem on nhan t ai hoi lan th XI tai giao phan Thai Bnh ngay 28 thang 11 nam 2013. Thanh gia nay a i suot hanh trnh hang tram cay so, qua hai tnh Ninh Bnh va Hoa Bnh, vong quanh giao phan Phat Diem trong suot mot nam va nay tr ve ai hoi lan th XII e sau o c chuyen giao cho cac ban tre Tong giao phan Ha Noi.

Thanh Gia c rc trong the t gian cung thanh Nha th chnh toa ra le ai. Trc s tham d cua hn 17,000 ban tre en t cac giao phan, c cha chu s a mi goi cac ban tre cung suy niem cac chang ang Thanh Gia e chiem ngng vinh quang va tnh yeu cua Thien Chua c to bay ni Thap gia Chua Kito.

Ngai chia se: "Chua Kito a chon con ng Thap gia e cu roi nhan loai... Ton vinh Thanh gia la ton vinh Tnh yeu cua Thien Chua. T khi Chua Giesu la Con Mot Thien Chua giang tay chu chet v nhan loai, cay Thanh gia a tr nen c hieu cua chien thang s chet. Song theo mau nhiem Thanh gia la song theo s that nh chnh Chua Kito. S that ay khong phai la mot nh ly, mot cong thc toan hoc cua the gian.. nhng la s that cua Thien Chua...". c cha mi goi cac ban tre hay song theo s that trong Thien Chua.

Sau nghi thc cung nghinh, Thanh gia c at trang trong tren le ai va c giam muc Phat Diem a xong hng Thanh gia.

Tiep theo la phan khai mac ai hoi, m au vi nghi thc thng ky ai hoi. Sau li gii thieu cac thanh phan tham d, c giam muc Giuse Nguyen Nang, vi t cach giam muc giao phan chu nha, ngo li chao mng ai hoi, gom quy c giam muc trong Giao tnh Ha Noi, quy linh muc, quy khach, quy tu s, chung sinh va cac ban tre. Trong so khach mi, cung co Ban Tr s Phat giao tnh Ninh Bnh; ngoai ra ban Ton giao Chnh phu va lanh ao chnh quyen tnh Ninh Bnh, huyen Kim Sn va th tran Phat Diem cung c ai bieu en chuc mng ai hoi.

c cha Giuse xac quyet: chnh long tin vao Chua Kito - la ng, la S That va la S Song cua nhan loai - a quy tu cac ban tre. c cha bay to niem vui khi cac ban tre cong giao hop nhau trong ai hoi e cat cao li tuyen xng vao c Kito.

c cha Giuse noi: "ai hoi nay chnh la mot hnh anh song ong ve mot the gii c xay dng tren s that, hoa bnh, cong ly va tnh thng. Gia mot the gii ay han thu va chet choc, bat cong va bao lc, cac mon e c Kito muon chng to sc manh cua tnh yeu, mot tnh yeu pha o moi bc tng ngan cach va tieu diet moi han thu, mot tnh yeu bao dung nhan ai va quang ai cho i, mot tnh yeu vt qua moi khac biet e lam nen gia nh cua Thien Chua".

Sau o, c Tong giam muc Phero Nguyen Van Nhn, Trng Giao tnh Ha Noi, a long trong tuyen bo khai mac ai hoi trong tieng ho reo vang day cua cac ban tre.

Tiep theo, ai hoi a nghe bai thuyet trnh au tien "Ngi tre trong gia nh" cua c cha Anphongso Nguyen Hu Long, Giam muc Phu ta giao phan Hng Hoa.

M au, c cha trnh bay nhng kha canh lien quan en ngi tre trong gia nh nh: v tr, vai tro, ngha vu cua cac ban tre trong gia nh cua mnh cung nh nhng moi tng quan gia cac thanh vien trong gia nh vi nhau. c cha a neu ra mot so nguyen nhan lam cho tng quan gia cha me va con cai xau i: song ao thieu nhiet tam; hieu biet giao ly t oi nen cha hng dan tan tnh cho con cai. Va c cha mi goi cac ban tre chuan b cho tng lai e tr thanh nhng ngi cha, ngi me co trach nhiem. Cuoi cung, c cha nhan manh en yeu to cau nguyen. Ngi tre hom nay can phai sieng nang cau nguyen. Cau nguyen chnh la the hien long tin vao Chua. ong thi, moi ngi cung c mi goi yeu thng, quang ai giup nhng ngi xung quanh qua viec chia se vat chat, tinh than.

Ngay ai hoi au tien ket thuc vi gi chau Thanh The do c cha Giuse ang c Ngan, giam muc giao phan Lang Sn, chu s. Nhng giay phut lang ong tam hon trc Thanh The giup cac ban tre i vao tam tnh ket hp vi Chua Giesu va ngh em trc khi bc sang ngay th hai.


ai hoi Gii tre lan th XII cua Giao tnh Ha Noi.


Ngay th hai cua ai hoi tiep tuc vi bai thuyet trnh th hai cua c cha Giuse Vu Van Thien, giam muc giao phan Hai Phong ve e tai "Ngi tre chuan b bc vao i song gia nh" vi ba y chnh: Giai oan trc hon nhan la g? Nhng nguy hiem trong quan niem ve i song tnh duc ni gii tre Viet Nam hom nay; va Lam sao e chuan b tot i song hon nhan gia nh?

Ve nhng nguy hiem cua xa hoi hom nay, c cha Giuse neu ra 2 thach o ln la t do tnh duc va tnh trang pha thai. V the muon chuan b tot i song hon nhan, cac ban tre phai c huan luyen giao ly e hieu giao huan cua Giao hoi ve hon nhan va nhng ngha vu lien quan en ngi v ngi chong, trc khi bc vao i song hon nhan.

Ket thuc bai thuyet trnh, c cha Giuse a dung li cua c Thanh Cha Phanxinco, trong bai huan t danh cho gii tre, nhan dp ai hoi Gii tre Chau A lan th sau tai Han Quoc, ngay 15 thang 8 nam 2014, e khch le cac ban tre: "Cac ban tre than men, trong thi ai chung ta, Chua tin cay ni cac ban! Chua tin cay ni cac ban! Ngi a i vao tam hon cac ban trong ngay cac ban chu phep Ra; Ngi a ban Than Kh cua Ngi trong ngay cac ban chu phep Them Sc; va Ngi luon luon tang cng cho cac ban bi s hien dien cua Ngi trong b tch Thanh The, khien cho cac ban co the la nhng chng nhan cua Ngi trc mat the gian".

Va en 9g00, Thanh le be mac ai hoi c c hanh trong the do c Tong giam muc Phero Nguyen Van Nhn chu te cung vi cac c giam muc trong Giao tnh Ha Noi va quy cha... ac biet con co s hien dien cua c Tong giam muc Leopoldo Girelli, ai dien Toa Thanh.

Trong bai giang Thanh le, c cha Giuse Nguyen Ch Linh, giam muc giao phan Thanh Hoa, a dung chnh li Chua Giesu noi vi mi mot mon e trc khi Ngi c a ve tri: "Cac con hay i khap the gian rao giang Tin Mng cho tat ca loai thu tao" trong bai Phuc Am cua Thanh le (Mc 16, 15-20), cung la chu e cua ai hoi "Hay i loan bao Tin Mng", e nhac lai o la lenh truyen cua Chua Giesu vi cac ban tre. i loan bao Tin Mng khong phai la i du lch, nhng la i khap the gian, i bat c au, vao bat ky moi trng nao... that la phu hp vi mau phieu lu va sc song cua ngi tre.

Va trong boi canh Nam Tan Phuc Am hoa Gia nh, c cha Giuse e ngh cac ban tre lay gia nh lam iem hen au tien loan bao Tin Mng, e sau ai hoi Gii tre, gia nh cua ngi ban tre phai yeu thng nhau hn, bo me anh ch em phai sieng nang cau nguyen hn, ngi nha phai biet um boc an nhau hn... e lam c ieu o, ngi tre phai bat au t chnh mnh, ngha la Phuc am hoa chnh ban than mnh trc. Roi c cha cung mi goi gii tre i xa hn, en vi cong oan giao x, hay nhap cuoc e lam cho giao x them sc song... v nam 2015 la "Nam Phuc Am hoa i song cac giao x va cac cong oan song i thanh hien" cua Giao hoi Viet Nam.

Ket thuc bai giang, c cha Giuse hieu trieu gii tre cua 10 giao phan cua Giao tnh Ha Noi: "T ai hoi gii tre nay chung con hay lam mot cai g o e cuoc i chung quanh chung con ay ap niem vui. T ai hoi gii tre nay chung con hay lam mot cai g o e Tin Mng tr thanh Tieng vong tnh thng. T ai hoi gii tre nay tr ve chung con hay lam mot cai g o cho Giao hoi mien Bac ngay cang tran tre hy vong, hay lam mot cai g o e lam qua cho ai hoi Gii tre lan ti se c to chc tai Tong giao phan Ha Noi".

Cuoi Thanh le, trc khi ban phep lanh Toa Thanh vi n toan xa, c Tong Giam muc Leopoldo Girelli a ban huan t cac ban tre. c Tong Giam muc Girelli nhac lai gia tr cua gia nh: "Gia nh la ni rieng biet cho viec thong truyen c tin, va viec thuc ay thang tien nhng trao oi qua lai gia cac the he, ac biet la trong moi trng gia nh, that la mot viec quan trong" va khch le cac ban tre: "Hau het cac con roi se tr thanh nhng ngi lam cha lam me! Khi o cac con hay nh s vu cua cac con la phai thong truyen c tin cong giao cho cac the he ke tiep! Hay song manh me vi dan than trong i song gia nh cua cac con, ngay ca khi cac con phai oi mat vi nhieu tr ngai nghiem trong". Ngai nhac nh cac ban tre "hay vun trong i song thieng lieng cua mnh bang long kien tr, bang viec lanh nhan cac B Tch, bang viec suy ngam Tin Mng, bang viec chuyen can cau nguyen va bang viec song manh me dan than trong gia nh cac con va trong Hoi Thanh nh la gia nh cua Thien Chua".

Cuoi cung la nghi thc chuyen giao Thanh gia ai hoi. Giao phan Phat Diem a trao lai Thanh gia ai hoi cho Tong giao phan Ha Noi la giao phan se ng ra to chc ai hoi Gii tre Giao tnh Ha Noi lan th XIII vao nam 2015.

Sau khi on nhan Thanh gia ai hoi, c Tong giam muc Phero Nguyen Van Nhn c hanh nghi thc sai i va tuyen bo be mac ai hoi Gii tre Giao tnh Ha Noi lan th XII.

 

WH tong hp t trang web cua giao phan Phat Diem

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page