Th Muc vu

cua Hoi ong Giam muc Viet Nam

gi cong ong Dan Chua

 

Th Muc vu cua Hoi ong Giam muc Viet Nam gi cong ong Dan Chua: Tan Phuc-Am-hoa i song cac giao x va cac cong oan song i thanh hien.

Nha Trang, Viet Nam (WH 1-11-2014) - Hoi ong Giam muc Viet Nam hop Hoi ngh thng nien ky II/2014 tai Toa Giam muc giao phan Nha Trang, t chieu th Hai ngay 27 thang 10 nam 2014 en chieu th Nam ngay 30 thang 10 nam 2014. Ket thuc Hoi ngh, Hoi ong Giam muc Viet Nam a gi cong ong Dan Chua Th Muc vu: Tan Phuc-Am-hoa i song cac giao x va cac cong oan song i thanh hien.

 

Anh ch em than men,

Chung toi, cac Giam muc t 26 giao phan Viet Nam, quy tu tai Toa Giam muc giao phan Nha Trang tham d Hoi ngh thng nien ky II/2014 cua Hoi ong Giam muc Viet Nam, cam n anh ch em a cau nguyen nhieu e Hoi ngh dien ra tot ep va bnh an. Nay Hoi ngh a ket thuc, qua Th Muc vu nay, chung toi muon chia se vi anh ch em ve chng trnh muc vu cua Giao hoi Viet Nam trong nam 2015 sap ti.

1. Trong nam va qua, chung ta a cung nhau thc hien chng trnh "Phuc-Am-hoa i song gia nh". Qua cac bao cao muc vu nhan c t cac giao phan, chung toi vui mng khi thay a co rat nhieu no lc va sang kien cua cac giao phan, giao x, cung nh oan the tong o, e ong hanh vi cac gia nh trong viec xay dng gia nh Cong giao thanh ngoi nha cau nguyen, ngoi nha cua tnh yeu thng, ngoi nha m ra cho tnh lien i va chia se.

Xin anh ch em hay tiep tuc hng i tot ep nay, nhat la trong khung canh Giao hoi toan cau ang het sc quan tam en n goi va s vu gia nh, c cu the hoa qua Thng Hoi ong Giam muc the gii ban ve "Nhng thach o muc vu cho gia nh trong boi canh Tan Phuc-Am-hoa". ong thi, trong nam 2015 sap ti, ky niem 50 nam Sac lenh Truyen Giao (Ad Gentes), chung toi mi anh ch em hng en mot gia nh rong ln hn, la giao x. That vay, giao x la gia nh cua nhng ngi con cai Thien Chua, trong o tat ca la anh ch em vi nhau. Gia nh giao x can c Phuc-Am-hoa, ngha la tham am tinh than Phuc Am va lam chieu toa anh sang Phuc Am ra chung quanh, en vi muon dan.

e thc hien cong viec nay, chung ta cung chiem ngam cong oan Kito hu au tien nh c mo ta trong sach Cong vu: "Cac tn hu chuyen can nghe cac Tong o giang day, luon luon hiep thong vi nhau, sieng nang tham d le be banh, va cau nguyen khong ngng" (Cv 2,42).

2. Theo mo hnh ly tng nay, trc het, giao x phai la cong oan "sieng nang tham d le be banh va cau nguyen khong ngng", ngha la tham d Thanh Le va c hanh phung vu. Tai Viet Nam, cho en nay, phan ong cac tn hu van trung thanh vi viec tham d Thanh Le Chua nhat va cac c hanh phung vu. c g chung ta ngay cang tham d nhng c hanh nay cach y thc va song ong hn, khong nhng e chu toan le luat ma con e gap g Chua va e Chua bien oi i song chung ta. Nh the, Phung vu se tr thanh nguon lc thanh hoa ban than, ong thi em tinh than Phuc Am vao moi trng song trong Giao hoi cung nh ngoai xa hoi.

3. Ke en, giao x phai la cong oan "chuyen can nghe cac Tong o giang day". Cac Tong o giang day Li Chua cho cong oan va hng dan ho em Li Chua vao thc te i song. Ngay nay cac linh muc trong cac giao x, nhng cong s vien cua hang giam muc, ang tiep noi cong viec cua cac Tong o. Chung toi tha thiet xin anh em linh muc co gang chu toan tha tac vu cao quy nay cach tot nhat, bang viec lang nghe tieng Chua qua cau nguyen, chuan b bai giang ky lng, noi tam hoa Li Chua, ong thi biet lang nghe tam t noi niem cua ngi dan trong i song thng ngay cua ho. Nh o li giang cua chung ta se la li phat xuat t trai tim va co hy vong cham en trai tim ngi nghe (x. Niem Vui Tin Mng, so 142-154).

Lien quan en lanh vc nay, chung ta cung can quan tam en viec day giao ly cho moi tn hu, cach rieng cho thieu nhi va gii tre. Hn bao gi het, ngi tn hu ngay nay can co can ban ve giao ly, e vng vang va sau sac trong c tin, hn the na, con e lam chng cho c tin va niem hy vong Kito giao. Chung toi vui mng khi thay nhieu giao ly vien giao dan coi trong viec giao duc c tin va tch cc tham gia day giao ly vi tinh than trach nhiem cao. c mong anh ch em cong tac tch cc hn na vi cac linh muc, ong thi cac linh muc nen tao ieu kien hoc hoi them cho giao ly vien, e tat ca chung ta thi hanh s vu cach mi me, bang nhiet tnh mi, nang lc mi va phng phap mi.

4. Ngoai ra, giao x con la cong oan "luon luon hiep thong vi nhau", gia linh muc va giao dan cung nh gia giao dan vi nhau. S hiep thong trong cong oan c the hien qua s ton trong, cong tac va chia se. That vay, tren nen tang b tch Ra Toi, moi tn hu eu bnh ang vi nhau ve pham gia, cho nen phai ton trong lan nhau, tranh moi hnh thc phan biet oi x. ong thi phai cong tac va chia se vi nhau e cung xay dng ngoi nha chung la giao x va thi hanh s mang chung la loan bao Tin Mng cho muon dan. Cac thanh vien Hoi ong Giao x la nhng cong s vien gan gui cua cac linh muc trong viec ieu hanh giao x, v the cac v can hieu biet ve trach nhiem va quyen han cua mnh, va cong tac vi cac linh muc trong tinh than phuc vu e mang lai ket qua tot ep nhat cho giao x.

Tnh hiep thong o con c m rong ra ben ngoai qua viec cong tac vi moi ngi thien ch e thc hien nhng viec em lai phuc li chung, nh tham vieng nhau trong cong ong, cung xay mot cay cau, cung ao mot gieng nc, dng mot mai nha tnh thng. Nhng viec tng chng nho be nay chnh la nhng hat giong am tham cua Tin Mng v ai (x. Mc 4,30).

Trong hoan canh hien nay, chung ta can quan tam ac biet en anh ch em di dan. T hai thap nien qua, rat ong anh ch em, cach rieng cac ban tre Cong giao phai ri xa gia nh va lang que e i hoc va i lam tai cac thanh pho ln. Thc te nay khong nhng tac ong tren i song kinh te va xa hoi, nhng ca tren i song va sinh hoat c tin. Nhieu giao x tai nong thon khong con u nhan lc cho nhng sinh hoat cua cong oan. Ngc lai, nhieu giao x ni thanh th lai qua tai trong cong tac muc vu. Nhieu anh ch em di dan cam thay lac long ngay trong i song c tin. V the xin anh ch em, cach rieng cac linh muc, m rong vong tay on tiep anh ch em di dan, tao ieu kien cho ho tham gia vao cac sinh hoat cua giao x, e ho cam nhan c mnh la thanh vien cua gia nh giao x. Nh the khong nhng i song c tin cua ho c nang , ma ho con tr nen nhng nhan to tch cc trong viec Phuc-Am-hoa.

5. Anh ch em than men, sau khi mo ta i song cua cong oan Kito hu au tien, sach Cong vu viet tiep: "Ho ca tung Thien Chua va c toan dan thng men. Va Chua cho cong oan moi ngay co them nhng ngi c cu o" (Cv 2,47). Chnh i song chung cua cong oan a lam bng sang ve ep cua Phuc Am va thu hut nhieu ngi en vi Hoi Thanh. Cung vay, chung toi tin rang neu cac giao x that s tr thanh nhng cong oan th phng Chua, hiep nhat va yeu thng nhau, th ve ep va niem vui Phuc Am se c lan toa rong rai va thu hut nhieu ngi en vi Chua. Gi ay, chung toi muon ngo li rieng vi anh em linh muc va anh ch em song i thanh hien.

6. Anh em linh muc rat than men,

Chung toi xac tn rang viec Phuc-Am-hoa giao x phai c bat au t chnh hang linh muc. Chung toi cam n anh em a tan tuy va trung kien vi cong viec phuc vu cong oan c trao pho cho anh em. Tuy nhien chung ta khong c quyen t man vi nhng g a lam, nhng phai khong ngng canh tan i song ban than cung nh cung cach thi hanh tac vu linh muc. V the, xin anh em nghe lai li nhan nhu cua c Thanh Cha Phanxico, va hay xem o nh kim ch nam cho tac vu linh muc tai giao x: Cung vi hang giam muc, cac linh muc "phai luon luon nuoi dng s hiep thong truyen giao trong giao x cua mnh, theo ly tng cua cong oan Kito hu tien khi. e thc hien ieu nay, co khi ngai se ng trc dan, ch ng cho ho va gi cho niem hy vong cua ho luon song ong. Khi khac, ngai ch can gia ho bang mot s hien dien khiem ton va nhan t. Khi khac na, ngai se phai i theo ho, giup nhng ai b bo lai ang sau, va tren het, e cho oan chien t mnh m ra nhng loi i mi" (Niem Vui Tin Mng, so 31).

7. Vi anh ch em song i thanh hien, xin chia se niem vui vi anh ch em v c Thanh Cha Phanxico a quyet nh chon nam 2015 la Nam cua i song thanh hien. Chung toi tin rang ay se la c hoi thuan li e anh ch em ao sau can tnh cua mnh, e song "trai nghiem khong ngng c oi mi ve s nem cam tnh ban va s iep cua c Kito" (Niem Vui Tin Mng, so 264). Chnh trai nghiem nay thuc giuc chung ta ngay cang yeu men c Kito nhieu hn va chia se tnh yeu ay cho ngi khac, ngha la dan than cho s vu Phuc-Am-hoa cach manh me hn, trong s hp tac chat che vi Giao hoi a phng. Chung toi ta n Chua v s phong phu n goi tu s trong Giao hoi Viet Nam, va hy vong s phong phu o se mang lai doi dao hoa trai cho canh ong truyen giao con menh mong tren que hng chung ta.

8. Ket thuc Th Muc vu nay, chung ta hay hng nhn len c Me La Vang, Ngi Me gan gui va nhan hau cua Giao hoi Viet Nam. Xin Me giup cac giao x va cong oan chung con nen chng nhan cho tnh hiep thong va phuc vu, cho c tin nong chay va quang ai, cho cong ly va hoa bnh, e niem vui Tin Mng cham en coi long cua muon ngi. Amen.

 

Lam tai Nha Trang, Le Cac Thanh Nam N, ngay 1 thang 11 nam 2014

 

+ Cosma Hoang Van at

Giam muc Bac Ninh

Tong th ky Hoi ong Giam muc Viet Nam

 

+ Phaolo Bui Van oc

Tong giam muc Tong giao phan Saigon

Chu tch Hoi ong Giam muc Viet Nam

 

Hoi ong Giam muc Viet Nam

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page