Th chung cua c Giam muc giao phan Xuan Loc

keu goi cau nguyen cho giao phan Vinh

 

Th chung cua c Giam muc giao phan Xuan Loc keu goi cau nguyen cho giao phan Vinh.

Viet Nam (WH 28-09-2013) - Ngay 27 thang 9 nam 2013, Van phong Toa Giam Muc Xuan Loc a phat i van th So 002-2013/TLL cua c c Giam muc giao phan, chuyen en cac linh muc, tu s va giao dan Giao phan Xuan Loc, yeu cau cac cha cho oc Th Chung nay trong cac Thanh le Chua nhat 29 thang 9 nam 2013. Noi dung van th nh sau:

 

Th Chung Cua c Giam Muc Giao Phan Gi Cho Cac Linh Muc, Tu S Va Toan The Giao Dan Giao Phan Xuan Loc

 

Toa Giam muc Xuan loc

210 Hung Vng, Xuan Bnh

Long Khanh, ong Nai

So : 002-2013/TLL

 

Knh gi: Quy Cha, Quy Tu s nam n, Chung sinh, va toan the Anh ch em giao hu Giao phan Xuan Loc

 

Anh ch em than men,

Anh ch em biet co nhng s viec rat ang tiec a xay ra tai Giao x My Yen, thuoc giao phan Vinh.

La ngi Cong giao, trc tien, chung ta cau xin Chua Thanh Than la Than Chan ly, soi sang hng dan, e cac v lanh ao chnh quyen va ton giao tm c giai phap tot ep cho s viec nh oi thoai trong s that va ton trong lan nhau.

Th en, theo gng c Thanh cha Phanxico, chung toi mi goi anh ch em thc hien viec chay tnh va bac ai e nai xin long thng xot cua Thanh Tam Chua Giesu, ang a "c sai i loan bao tin mng cho ke ngheo hen, bang bo nhng tam long tan nat, yen ui nhng ke khoc than" (Is 61, 1-3), va "a lien ket oi ben (...) thanh mot; Ngi a hy sinh than mnh e pha o bc tng ngan cach la s thu ghet (...) Nh thap gia, Ngi a lam cho oi ben c hoa giai vi Thien Chua trong mot than the duy nhat" (Ep 2, 14-17); xin Chua ban cho moi ngi n hoa giai va bnh an. Cu the, xin anh ch em an chay ngay th Sau, 04-10-2013, va dung so tien danh dum c e giup cac anh ch em ngheo kho.

Xin Me Maria, N Vng Hoa Bnh, cau bau cho que hng Viet Nam chung ta c n bnh an, ac biet cho cac con cai Me tai giao phan Vinh, moi n can thiet.

 

Toa Giam muc Xuan Loc, ngay 26 thang 9 nam 2013

 

(a an ky)

+ aminh Nguyen Chu Trinh

Giam muc Giao phan Xuan Loc

+ Giuse inh c ao

Giam muc Phu ta

 

Nguon: Giao phan Xuan Loc

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page