Th cua c cha Phaolo Nguyen thai Hp

giam muc giao phan Vinh

gi cac giam muc trong Hoi ong Giam muc Viet Nam

 

Th cua c cha Phaolo Nguyen thai Hp, giam muc giao phan Vinh gi cac giam muc trong Hoi ong Giam muc Viet Nam.

Vinh (GPVO 18-09-2013) - Ngay 18 thang 9 nam 2013, c cha Phaolo Nguyen thai Hp, giam muc giao phan Vinh a gi en cac giam muc trong Hoi ong Giam muc Viet Nam, tng trnh ve s viec au buon xay ra tai giao x My Yen, giao phan Vinh nh sau:

 

Toa Giam Muc Xa oai

Xa Nghi Dien, Huyen Nghi Loc

Tnh Nghe An, Viet Nam

Tel: +84 383 861 171

Fax: + 84 383 861 215

E-mail: tgmvinh@gmail.com

 

Xa oai, ngay 18 thang 9 nam 2013

 

So 8/13 - TG

 

Knh gi:

- c Tong Giam Muc Phero Nguyen Van Nhn, Chu tch HGMVN

- c Hong Y Gioan Baotixita Pham Minh Man,

- Quy c Tong Giam Muc, quy c Cha va Cha Giam quan giao phan

 

Chac chan c Hong Y, quy c Tong, quy c Cha, quy Cha, quy Tu sy nam n va cong ong Dan Chua a biet s viec au buon xay ra tai giao x My Yen, giao phan Vinh chieu ngay 04/9/2013. Chung quanh vu viec nay, mot so bao ai trong va ngoai nc a len tieng phan oi nha cam quyen, benh v cong ly cung nh bao ve ngi dan, trong khi o bao ai Nha nc Viet Nam, ac biet la bao ai Nghe An, lai ang tai cac thong tin co noi dung trai ngc.

e c Hong Y, quy c Tong, quy c Cha, quy Cha, quy Tu sy nam n va toan the cong ong Dan Chua hieu ro hn nguyen nhan va dien bien vu viec t au en nay, chung con xin gi cac van th cua giao phan Vinh a cong bo lien quan en vu viec nay. Chung con cung gi kem theo mot so hnh anh ien hnh cua vu an ap giao dan do lc lng cong quyen gay ra tai giao x My Yen.

Trong tinh than lien i va hiep thong, chung con xin c Hong Y, quy c Tong, quy c Cha, quy Cha, quy Tu sy nam n va toan the cong ong Dan Chua cau nguyen ac biet cho cac giao dan b an ap tai giao x My Yen va cho giao phan Vinh trong hoan canh hien tai.

Chung con xin chan thanh cam n!

 

Toa Giam Muc Giao Phan Vinh

 

(An ky)

+ Phaolo Nguyen Thai Hp

Giam muc giao phan Vinh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page