c Thanh Cha gap g

2 ngan giao ly vien quoc te

 

c Thanh Cha gap g 2 ngan giao ly vien quoc te.

Vatican (Vat. 27-09-2013) - c Thanh Cha Phanxico mi goi cac giao ly vien tai khi hanh t Chua Kito, song nh giao ly vien, e dan a tha nhan ve vi Chua Kito.

Ngai a ra li mi goi tren ay trong bai huan du khi gap g 2 ngan giao ly vien t cac nc tren the gii tham d ai hoi quoc te ve giao ly do Hoi ong Toa Thanh tai truyen giang Tin Mng to chc tai Vatican t 26 en 28 thang 9 nam 2013 nhan dp Nam c Tin.

Tham d Hoi ngh cung co hn 30 Giam Muc Chu tch cac Uy ban huan giao cua cac Hoi ong Giam Muc tren the gii, cac v giam oc cac van phong huan giao toan quoc va giao phan.

c Thanh Cha a en ai thnh ng Phaolo 6 luc 5 gi chieu ngay 27 thang 9 nam 2013 va a c moi ngi tiep on nong nhiet. Len tieng sau li chao mng cua c Tong Giam Muc Rino Fisichella, Chu tch Hoi ong Toa Thanh tai truyen giang Tin Mng, c Thanh Cha e cao tam quan trong cua cac giao ly vien va cam n ho v s phuc vu cho Giao Hoi va trong Giao Hoi. c Thanh Cha noi:

"Cac giao ly vien than men,

"Toi vui mng v trong Nam c Tin, co cuoc gap g nay danh cho anh ch em: huan giao la mot cot tru e giao duc c tin va can co nhng giao ly vien tot! Cam n anh ch em v viec phuc vu danh cho Giao Hoi va trong Giao Hoi. Tuy rang nhieu khi viec phuc vu nay that la kho khan, ta lam viec rat nhieu, dan than tan tnh nhng khong thay ket qua mong muon; giao duc ve c tin that la ieu tot ep! Giup cac tre em, thieu nien, ngi tre, ngi ln ngay cang hieu biet va yeu men Chua hn, o thc la mot cuoc phieu lieu giao duc ep e nhat, ta xay dng Giao Hoi qua viec lam o! Song nh giao ly vien! ('Essere' catechisti!) Xin anh ch em chu y, toi khong noi "lam" giao ly vien, nhng la "song nh giao ly vien" v ay la ieu bao gom cuoc song. Ta hng dan ti cuoc gap g vi Chua Giesu bang li noi va bang cuoc song, bang chng ta. Va "song nh giao ly vien" oi phai co long yeu men ngay cang nong nhiet hn oi vi Chua Kito, yeu men Dan thanh cua Chua. Va tnh yeu nay nhat thiet phai khi hanh t Chua Kito.

Tai khi hanh t Chua Kito nh the co ngha la g oi vi mot giao ly vien, oi vi anh ch em, oi vi toi, v toi cung la mot giao ly vien!

1. Trc tien tai khi hanh t Chua Kito co ngha la "song than mat vi Chua". Chua Giesu nong nhiet khuyen khch cac mon e cua Ngai ve ieu nay trong Ba Tiec Ly, khi Ngai bat au song s dang hien cao ca nhat cua tnh yeu, hy te Thap Gia. Chua Giesu dung hnh anh cay nho va cac canh, va Ngai noi: cac con hay lai trong tnh yeu cua Thay, hay gan bo vi thay, nh nganh nho gan lien vi than cay nho. Neu chung ta ket hiep vi Chua, chung ta co the sinh hoa trai, va ay chnh la cuoc song than mat vi Chua Kito.

oi vi mot mon e, ieu au tien la vi Thay Ch Thanh, lang nghe, hoc hoi vi Chua. Va ieu nay luon luon co gia tr, la mot hanh trnh keo dai tron cuoc song! V du, oi vi toi, ieu rat quan trong la lai trc Nha Tam; trc mat Chua, e cho Chua nhn ngam. ieu nay si am tam hon, gi cho ngon la tnh ban c luon nong chay, lam cho ta cam thay thc s c Chua nhn en, gan gui va yeu thng. Toi hieu rang oi vi anh ch em s viec khong n gian nh vay, nhat la oi vi nhng ngi co gia nh va con cai, that la kho tm c thi gi yen han lau dai. Nhng cam n Chua, khong phai tat ca moi ngi eu phai lam nh nhau, trong Giao Hoi co nhieu n goi va hnh thai thieng lieng khac nhau; ieu quan trong la tm c cach thc thch hp e vi Chua; va moi ngi, trong bac song cua mnh co the thc hien c ieu o. Trong luc nay ay moi ngi co the t hoi: lam the nao toi co the " vi Chua Giesu?" Toi co nhng luc lai trc s hien dien cua Chua, trong thinh lang, e cho Chua nhn toi hay khong? Toi co e cho ngon la tai si am tam hon toi hay khong? Neu trong tam hon toi khong co sc nong cua Thien Chua, cua tnh yeu Chua, s du dang cua Ngai, lam sao chung ta la nhng ngi toi loi ngheo hen co the si am tam hon ngi khac?

2. Yeu to th hai: tai khi hanh t Chua Kito co ngha la noi gng Chua ra khoi ban than mnh va i gap g tha nhan. ay la mot kinh nghiem ep, va hi nghch ly. Tai sao? Tai v ai at Chua Kito trung tam cuoc song cua mnh, th cung tan ra ngoai! He ban cang ket hiep vi Chua Giesu, th Chua cang tr nen trung tam cuoc song cua ban, va Chua cang lam cho ban ra khoi chnh mnh, lam cho ban khong co cum vao mnh, nhng ci m oi vi ngi khac. o thc la mot nang ong thc s cua tnh yeu, la s chuyen ong cua chnh Thien Chua! Thien Chua la trung tam, nhng Ngai luon luon la s hien than, la tng quan, la s song thong ban.. Ca chung ta cung tr nen nh vay, ca chung ta cung ket hiep vi Chua Kito, Ngai lam cho chung ta i vao nang ong nh the cua tnh yeu. Ni nao co s song ch thc trong Chua Kito, th co s ci m oi vi tha nhan, co s ra khoi chnh mnh e i gap g tha nhan nhan danh Chua Kito.

Tam hon cua giao ly vien luon song s chuyen ong "sistole - diastole", bop vao - dan ra: ket hiep vi Chua Giesu - gap g tha nhan. Neu mot trong hai chuyen ong nay thieu th con tim ngng ap va ta khong con song na. Lanh nhan hong an Tin Vui (kerigma), va trao ban hong an ay. o la ieu trong chnh ban chat cua kerygma: o la mot hong an tao ra s mang, luon thuc ay i xa hn ban than. Thanh Phaolo a noi: "Tnh yeu Chua Kito thuc ay chung ta", nhng "s thuc ay chung ta" cung co the c dch la "s chiem hu chung ta". Va the la: tnh yeu loi keo ban va sai ban i, chiem lay ban va trao ban cho tha nhan. Trong ong thai ay, con tim cua Kito hu c ong, ac biet la con tim cua giao ly vien. Tat ca chung ta hay t hoi: phai chang con tim giao ly vien cua toi cung ap nh the: ket hiep vi Chua Giesu va gap g tha nhan? No c nuoi dng trong tng quan vi Chua, nhng co phai e dan tng quan ay ti tha nhan hay khong? Toi noi vi anh ch em mot ieu: toi khong hieu lam sao mot giao ly vien co the ng im, khong co s chuyen ong nh the.

3. Va yeu to th ba van luon trong ng hng ay: tai khi hanh t Chua Kito co ngha la khong s ra i vi Chua ti cac khu ngoai o. ay toi ngh en chuyen ong Giona, mot nhan vat that la hay, nhat la trong thi ai chung ta co nhng thay oi va bat nh. Giona la mot ngi ao c, co i song yen han, on nh, va ieu nay khien ong co nhng khuon mau ro rang va phan oan moi s, moi ngi theo nhng khuon mau ay mot cach cng nhac. V the khi Chua goi ong va bao ong i giang thanh Nivive, la thanh pho ln cua dan ngoai, Giona khong ong y. Thanh Nivive vt ra ngoai nhng khuon mau cua ong, ngoai o the gii cua ong. Va the la ong tron chay. Ong xuong tau e i xa. Anh ch em hay oc lai sach Giona! Sach nay ngan nhng la mot du ngon co y ngha rat xuc tch, nhat la oi vi chung ta la nhng ngi trong Giao Hoi. Sach nay day chung ta ieu g? Sach day chung ta ng s ra khoi nhng khuon mau cua mnh e theo Chua, v Chua luon i ra ngoai, Thien Chua khong s nhng vung ngoai bien. Thien Chua luon trung tn, co tinh than sang tao, khong khep kn, va v the Ngai khong bao gi cng nhac, Ngai tiep on, gap g, cam thong chung ta. e trung tn, e co tinh than sang tao, can biet thay oi. e lai vi Thien Chua can biet ra ngoai, khong s ra ngoai. Neu mot giao ly vien e cho s s hai chiem oat, th ho la mot ngi nhat s; neu mot giao ly vien yen han, th rot cuc se tr thanh mot pho tng trong vien bao tang; neu mot giao ly vien cng nhac th ho tr nhan nheo va khong mang lai li ch nao. Toi hoi anh ch em: co ai trong anh ch em muon tr thanh nhat s, mot tng trong vien bao tang hoac son se hay khong?

Nhng can lu y! Chua Giesu khong noi: hay i va t xoay s lay! Khong, Chua noi: Cac con hay i, Thay vi cac con! ay la ve ep va la sc manh cua chung ta; neu chung ta i, neu chung ta ra ngoai e mang Tin Mng cua Chua vi tnh yeu thng, vi tinh than tong o ch thc, vi parresia (noi thang than), th Chua ong hanh vi chung ta, Ngai luon i trc chung ta.

Nay anh ch em a hoc y ngha cua li ay. ay la ieu c ban oi vi chung ta: Thien Chua luon i trc chung ta! Khi chung ta ngh mnh i xa, ti tan b coi xa xam, co le chung ta hi s hai, nhng tron gthc te Chua a co mat tai o: Chua Giesu ang ch i chung ta trong tam hon ngi anh em, trong than the Ngai b thng tch, trong cuoc song b ap bc, trong tam hon khong co niem tin. Chua Giesu co mat tai o, trong ngi anh em ay. Ngai luon i trc chung ta.

Cac giao ly vien than men, toi cam n anh ch em v nhng g anh ch em ang lam, nhng nhat la v anh ch em trong Giao Hoi, trong Dan Chua ang l hanh. Chung ta hay lai vi Chua Kito, co gang ngay cang tr nen mot vi Chua; chung ta hay theo Chua, noi gng Chua trong chuyen ong yeu thng cua Ngai, trong viec ra i gap g con ngi; va chun gta ra ngoai, m ca, chung ta bao dan vach ra nhng con ng mi e loan bao Tin Mng.

Xin Chua chuc lanh cho anh ch em va xin Me Maria thap tung anh ch em.

 

G. Tran c Anh O.P. chuyen y

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page