Lch phung vu cua c Thanh Cha

t thang Chn en thang Mi Mot nam 2013

 

Lch phung vu cua c Thanh Cha t thang Chn en thang Mi Mot nam 2013.

Vatican (WH 13-09-2013) - Van phong Nghi le phung vu cua c Thanh Cha a cong bo cac c hanh phung vu do c Thanh Cha Phanxico chu s t thang Chn en thang Mi Mot nam 2013 nh sau:

Thang Chn

22, Chua nhat: vieng tham muc vu Cagliari va en thanh c Me Bonaria.

29, Chua nhat - Chua nhat 26 thng nien: Thanh le luc 10g30 tai Quang trng Thanh Phero, nhan Ngay giao ly vien.

30, th Hai: chu toa Mat ngh hong y thong thng vao luc 10 gi ve mot so vu an phong thanh.

Thang Mi

4, th Sau: vieng tham muc vu Assisi.

12, th Bay: kinh nguyen knh c Me luc 17g tai Quang trng Thanh Phero.

13, Chua nhat - Chua nhat 28 thng nien: Thanh le luc 10g30 tai Quang trng Thanh Phero, nhan Ngay Thanh Mau.

27, Chua nhat - Chua nhat 30 thng nien: Thanh le luc 10g30 tai Quang trng Thanh Phero nhan Ngay Gia nh.

Thang Mi Mot

1, th Sau - Le Cac Thanh: Thanh le luc 16 gi tai Ngha trang Verano.

2, th Bay - Le cau cho cac tn hu a qua i: Cau nguyen cho cac c giao hoang a qua i, luc 18 gi tai ham mo Vng cung thanh ng Vatican.

4, th Hai: Thanh le cau nguyen cho cac hong y va giam muc a qua i trong nam, vao luc 11g30 tai Vng cung thanh ng Vatican.

24, Chua nhat - Le Chua Kito Vua vu tru: Thanh le be mac Nam c Tin, luc 10g30, tai Quang trng Thanh Phero.

(Theo VIS)

 

Minh Hoa

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page