c Thanh Cha Phanxico to cao

he thong kinh te ton th tien bac va li nhuan

 

c Thanh Cha Phanxico to cao he thong kinh te ton th tien bac va li nhuan.

Italia (Vat. 22-09-2013) - Cuoc khung hoang kinh te au chau va toan cau cung la cuoc khung hoang luan ly ao c, tinh than va nhan ban. nguon goc cua no co s phan boi thien ch chung t pha cac ca nhan va cac nhom quyen lc. No la hau qua cua mot la chon quoc te, cua mot he thong kinh te a ti tham canh nay, mot he thong kinh te co mot than tng trung tam goi la tien bac. Tat ca chung ta phai cung nhau tranh au e trung tam, t nhat cua cuoc song chung ta, la ngi nam, ngi n va gia nh. Anh ch em ng e cp mat niem hy vong!

c Thanh Cha Phanxico a noi nh tren vi hang chuc ngan cong nhan va gia nh ho trong buoi gap g tai Cagliari thu phu ao Sardaigna sang Chua Nhat 22 thang 9 nam 2013.

Chua Nhat 22 thang 9 nam 2013 c Thanh Cha Phanxico a vieng tham Cagliari ni co en thanh c Ba Bonaria, tren ao Sardaigna trong vong 10 tieng. ay la chuyen vieng tham th hai tai Italia sau chuyen vieng tham ngi t nan tren ao Lampedusa.

Theo truyen thuyet, chnh tai Cagliari nay vao nam 1370 cac ng phu a vt c mot tng c Me c ho rat ton knh va nhan lam Bon Mang. Khi mot nhom ng phu di c sang Argentina ho a truyen ba long sung mo nay va lay ten Bonaria at cho thu o Argentina. ay la ly do khien cho c Thanh Cha, nguyen Tong Giam Muc Buenos Aires, quyet nh vieng tham Cagliari. ao Sardaigna rong hn 24,000 cay so vuong co hn 1.6 trieu dan, a so song ve nong nghiep va chan nuoi.

Sau ay la chi tiet chuyen vieng tham. Luc 7 gi sang c Thanh Cha a ri Vaticang e ra phi trng Ciampino lay may bay i Cagliari, thu phu ao Sardaigna. May bay a cat canh luc 7 gi ri va en phi trng Mario Mameli cua thanh pho Cagliari-Elmas sau 45 phut bay. Tiep on c Thanh Cha tai phi trng co c Cha Arrigo Miglio, Tong Giam Muc Cagliari, va gii chc chnh quyen tiep on. Sau o c Thanh Cha a i xe vao thanh pho e gap g gii cong nhan tai quang trng Carlo Felice. Hang chuc ngan cong nhan thuoc moi nghanh nghe khac nhau mac sac phuc rieng a cung vi gia nh ho tiep on c Thanh Cha. Mot cong nhan that nghiep, mot thanh vien nghiep oan va mot nong dan a ai dien moi ngi chao mng c Thanh Cha va trnh bay cac kho khan cua ho.

Ngo li vi gii cong nhan c Thanh Cha a manh me benh vc pham gia va quyen co cong an viec lam va khang nh rang: can phai at con ngi va viec lam vao trung tam moi sinh hoat. Cuoc khung hoang kinh te au chau va toan cau cung la cuoc khung hoang luan ly ao c, tinh than va nhan ban. nguon goc cua no co s phan boi thien ch chung t pha cac ca nhan va cac nhom quyen lc. Ni au khong co viec lam, th cung thieu pham gia. ay khong ch la van e cua ao Sardaigna, ni co nan that nghiep cao, cung khong phai ch la cua Italia hay vai nc Au chau. Va c Thanh Cha manh dan to cao nh sau:

No la hau qua cua mot la chon quoc te, cua mot he thong kinh te a ti tham canh nay, mot he thong kinh te co mot than tng trung tam goi la tien bac. Than tng tien bac ch huy moi s, va e bao ve no tat ca chong chat trung tam va nhng ngi hai cc b nga, ngi gia nga, v trong the gii nay khong co cho cho ho... Va ngi tre nga, v khong tm ra viec lam, va pham gia. Mot the gii co hai the he ngi tre khong co viec lam, th khong co tng lai, v ho khong co pham gia.

c Thanh Cha noi ngai gan gui va hieu biet tham canh that nghiep, v o a la kinh nghiem gia nh ngai ke lai cho ngai. Chung ta muon mot he thong cong bang. Mot he thong lam cho chung ta tat ca tien ti, ch khong muon he thong kinh te toan cau gay ra biet bao au kho!

e oi pho vi cuoc khung hoang va nan thieu cong an viec lam hien nay, tat ca moi thanh phan xa hoi: cac gii chc lanh ao chnh tr, kinh te, ton giao va xa hoi phai sat canh cong tac, oi thoai vi nhau, e hieu biet thc tai va tm ra cac con ng giup tao cong an viec lam xng ang, nhan ban, cong bang, an ninh cho moi ngi, ch khong phai cong viec lau hay cong viec no le, khong ton trong thien nhien, nhp song va nhu cau ngh ngi trong cac ngay le cua gia nh. Can biet can am lien i chia se va hy vong. Tat ca chung ta phai cung nhau tranh au e trung tam, t nhat cua cuoc song chung ta, la ngi nam, ngi n va gia nh. Anh ch em ng e cp mat niem hy vong!

Sau cung c Thanh Cha a mi moi ngi cung ngai cau nguyen trong thinh lang. Ngai tha vi Chua: "Lay Chua, xin hay nhn thanh pho va dan chung cua toan ao Sardaigna, xin hay nhn tng ngi trong chung con. Lay Chua, chung con thieu cong an viec lam. Cac than tng muon cp mat pham gia cua chung con. Cac he thong bat cong muon an trom niem hy vong cua chung con. Lay Chua, xin ng e chung con co n. Xin giup chung con giup nhau, e chung con quen i mot t ch ky va cam thay trong con tim tieng "chung toi", chung toi, dan muon i ti. Lay Chua Giesu, Chua khong thieu viec lam, xin cho chung con co viec lam va xin day chung con tranh au cho viec lam va chuc lanh cho chung con". Dien van va li cau cua c Thanh Cha a khien cho nhieu ngi khoc v cam ong.

c Thanh Cha a bat tay chao va hon 30 ngi ai dien gii cong nhan. Co mot cong nhan tang ngai chiec mu th mau vang, ngai cam n va oi ngay len au. Sau cung mot em be chay len tang c Thanh Cha la c Vaticang em cam trong tay.

Ri quang trng Carlo Felice, c Thanh Cha en quang trng trc en thanh nam sat bai bien. a co hn 300,000 tn hu t khap ni trong ao Sardaigna tuon ve ay e tham d thanh le do c Thanh Cha chu s. Trc ca en thanh ong Ugo Cappellacci, chu tch ao Sardaigna va ong Massimo Zedda tnh trng Cagliari, a ngo li chao mng c Thanh Cha. Tiep en c Thanh Cha vao en thanh va chuc lanh cho khoang 100 benh nhan, a so nam tren ging, trc khi vao phong thanh mac ao e dang thanh le cho tn hu. Cung ong te thanh le vi c Thanh Cha co cac Giam Muc toan ao Sardaigna va hang tram linh muc.

Giang trong thanh le c Thanh Cha noi ngai en e chia se cac niem vui, hy vong, s nhoc met, cac dan than va khat vong cua ngi dan toan ao Sardaigna va e cung co c tin cua ho. Cuoc song cua ngi dan gap nhieu th thach v thieu cong an viec lam, bap benh va tng lai khong chan chan. Can phai co s cong tac cua tat ca moi ngi, va s dan than cua gii hu trach cac c cau e bao am cho cac ca nhan va gia nh cac quyen nen tang, va khien cho xa hoi ln manh vi nhieu tnh huynh e va lien i hn. c Thanh Cha noi:

Toi gan gui anh ch em, toi nh anh ch em trong li cau nguyen va toi khch le anh ch em kien tri lam chng cho cac gia tr nhan ban va kito am re sau trong c tin va lch s cua vung at nay va cua dan toc nay. Anh ch em hay luon luon duy tr anh sang cua niem hy vong!

Tiep tuc bai giang c Thanh Cha noi ngai cung en e cung ho di chan c Me, ang a ban Con Me cho the gii. Ni ay biet bao the he ngi Sarde a en hanh hng e khan nai s ch che cua c Ba Bonaria, Bon Mang ln nhat cua ao. Ni ay anh ch em em theo cac niem vui, kho au cua vung at nay, cua cac gia nh, cua cac ngi con xa, thng ra i vi noi au n va s nhung nh, e kiem viec lam va mot tng lai cho mnh va cho nhng ngi than yeu. Hom nay tu hop nhau ni ay, chung ta muon cam n Me, v Me luon gan gui chung ta, chung ta muon canh tan s tin tng va tnh yeu cua chung ta oi vi Me.

Me Maria a cau nguyen cung vi cong oan cac mon e va day chung ta tin tng tran ay ni Thien Chua, ni long thng xot cua Ngi. Chung ta ng met moi go ca cua Thien Chua. Qua Me Maria, chung ta hay em ti cho con tim cua Thien Chua toan cuoc song va moi ngay song cua chung ta.

T Thanh Ga Chua Giesu a trao pho thanh Gioan cho c Me. Ni thanh Gioan la tat ca chung ta, va cai nhn yeu thng cua Chua Giesu pho thac chung ta cho s gi gn hien mau cua Me.

Sau cung chung ta cung en ay e gap g cai nhn cua Me Maria, bi v o phan anh cai nhn cua Thien Chua Cha, a khien cho Me la Me Thien Chua, va cai nhn cua Con Me t thap gia khien cho Ngi la Me cua chung ta. Va vi cai nhn o hom nay Me Maria nhn chung ta. Chung ta can en cai nhn du dang, cai nhn hien mau cua Me, la ang hieu biet chung ta hn bat c ai khac, chung ta can en cai nhn ay cam thng cua Me. Lay Me Maria, hom nay chung con muon noi vi Me: Lay Me xin hay ban cho chung con cai nhn cua Me. Cai nhn cua Me em chung con ti vi Thien Chua, cai nhn cua Me la mot n cua Thien Chua Cha nhan lanh, ch i chung con moi khuc re cua con ng cuoc song...

Nhng tren con ng thng kho khan o chung ta khong co n, chung ta ong ao va la mot dan, va cai nhn cua Me giup chung ta nhn nhau mot cach huynh e. Va c Thanh Cha khch le moi ngi nh sau:

Chung ta hay nhn nhau mot cach huynh e hn! Me Maria day chung ta co cai nhn tm tiep on, ong hanh, che ch. Chung ta hay tap nhn nhau di cai nhn hien mau cua Me Maria! Co nhng ngi chung ta coi nh t nhng trai lai ho lai can en cai nhn o hn: nhng ngi b bo ri, ngi au yeu, ngi khong co phng tien song, ngi khong biet Chua Giesu, ngi tre gap kho khan. Chung ta ng s hai nhn cac anh ch em cua chung ta vi cai nhn cua Me.

Trc khi ket thuc thanh le c Thanh Cha a oc li pho dang toan ao Sardaigna cho c Ba Bonaria va noi: "Lay Me, con xin Me hng cai nhn cua Me tren tat ca va tren tng ngi. Con cau xin cho tng gia nh cua thanh pho va vung nay. Con khan nai Me cho cac tre em va ngi tre, cho ngi gia va ngi benh, cho tat ca nhng ngi co n va nhng ngi b tu toi, cho nhng ngi oi khat va cho nhng ngi khong co cong an viec lam, cho nhng ngi a anh mat niem hy vong va cho nhng ngi khong co c tin. Con cung khan nai Me cho cac ngi cam quyen va cac nha giao duc. Lay Me, xin gn gi tat ca chung con vi long hien du va ban cho chung con sc manh cua Me va biet bao ui an. Chung con la con cai Me, chung con at mnh di s che ch cua Me. Xin ng e chung con co n trong luc kho au va th thach. Chung con tn thac ni trai tim hien mau cua Me, va thanh hien cho Me tat ca nhng g chung con la va chung con co. Va nhat la lay Me rat du dang, xin ch cho chung con Chua Giesu va day chung con luon luon va ch lam nhng g Ngi noi vi chung con.

Thanh le a ket thuc vi kinh Truyen Tin va phep lanh toa thanh c Thanh Cha ban cho moi ngi.

Trong en th c Thanh Cha con chao, an ui va chuc lanh cho cac benh nhan, roi ve ai chung vien mien e dung ba tra vi cac Giam Muc va ngh ngi choc lat trc khi gap cac ngi ngheo va cac tu nhan, cung nh gii van hoa va gii tre vao ban chieu.

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page