c Thanh Cha keu goi

mot giai phap chnh tr va ngoai giao cho Syria

 

c Thanh Cha keu goi mot giai phap chnh tr va ngoai giao cho Syria.

Roma (WH 19-09-2013) - Trong buoi tiep chung hom th T 18 thang 9 nam 2013, mot lan na c Thanh Cha Phanxico lai a ra li keu goi cho hoa bnh, ac biet la Syria. Ngai lap lai rang cuoc xung ot Syria ch co the c giai quyet thong qua oi thoai va am phan va tai khang nh can phai hanh ong cho mot giai phap ngoai giao va chnh tr.

Hang nam vao ngay 21 thang 9, Lien hiep quoc to chc "Ngay Quoc te Hoa Bnh" va trong ngay nay Hoi ong ai ket cac Giao hoi keu goi cac thanh vien cau nguyen cho hoa bnh. c Thanh Cha "mi goi ngi Cong giao tren toan the gii hiep nhat vi cac Kito hu khac tiep tuc cau xin Thien Chua ban n hoa bnh cho nhng ni khon kho nhat tren trai at".

c Thanh Cha noi: "c g s bnh an la mon qua cua Chua Giesu, luon ng tr trong tam hon chung ta va nang cac e ngh va hanh ong cua cac nha lanh ao cac quoc gia va tat ca nhng ngi thien ch. Tat ca chung ta hay no lc thuc ay mot giai phap ngoai giao va chnh tr nhng ni nao ang co chien tranh".

c Thanh Cha noi ro: "Toi ac biet nh en dan toc Syria yeu quy. Tham kch nhan ao cua Syria ch co the c giai quyet bang con ng oi thoai va am phan, ton trong cong ly va pham gia cua moi ngi, nhat la nhng ngi yeu uoi hn ca va khong the t ve".

T au trieu ai giao hoang, cung nh v tien nhiem la c Beneicto XVI, c Thanh Cha Phanxico khong ngng keu goi cham dt bao lc Trung ong va ac biet la Syria. Khong ke en mot chien dch ngoai giao thc s cua Toa Thanh nham ngan can s can thiep quan s vao Syria, c Thanh Cha con a ra nhieu li keu goi hoa bnh.

ac biet c Thanh Cha a mi goi cac tn hu tren toan the gii tham gia mot ngay an chay va cau nguyen cho hoa bnh Syria, Trung ong va tren the gii vao ngay 07 thang 9 nam 2013. c Thanh Cha cung a gi mot bc th cho Tong thong Nga Vladimir Putin, vao luc khai mac hoi ngh thng nh G20 Saint Petersburg, thuc giuc cac nha lanh ao lam moi s e tranh gia tang chien tranh Syria. Ngoai ra, Phu Quoc vu khanh Toa Thanh a trieu tap cac ai s canh Toa Thanh e giai thch lap trng cua Vatican ve cuoc khung hoang Syria nham hng en viec tm kiem mot giai phap chnh ang cho cuoc xung ot nay.

Tham d buoi tiep kien chung cua c Thanh Cha con co Hoi ong cac Giam muc Cong giao thuoc nghi le Latinh trong khu vc A Rap (CELRA), ang nhom hop Hoi ngh thng nien tai Roma (t 17 en 20 thang Chn nam 2013). c Thanh Cha a chao cac ngai va neu ten Thanh a, Syria, Jordan, Iraq, Lebanon, Somalia va cac nc trong vung Vnh. c Thanh Cha xac quyet rang Giao hoi luon cau nguyen cho tng quoc gia nay.

(Vatican Radio)

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page