Giao hoi Hoa Ky hng ng

Ngay an chay va cau nguyen

cho hoa bnh Syria

 

Giao hoi Hoa Ky hng ng Ngay an chay va cau nguyen cho hoa bnh Syria.

Hoa Ky (WH 06-09-2013) - Hng ng li keu goi cua c Thanh Cha Phanxico ve Ngay an chay va cau nguyen cho hoa bnh Syria, ngay 03 thang 09 nam 2013 c hong y Timothy Dolan - Chu tch Hoi ong Giam muc Cong giao Hoa Ky va c giam muc Richard E. Pates - Chu tch Uy ban Cong ly va Hoa bnh cua Hoi ong Giam muc Cong giao Hoa Ky a ra tuyen bo nh sau:

 

c Thanh Cha Phanxico a keu goi to chc mot ngay an chay va cau nguyen cho hoa bnh Syria, Trung ong, va tren the gii vao ngay 07 thang Chn nam 2013, trc le Sinh nhat c Me la N Vng Hoa Bnh. c Thanh Cha nhac nh chung ta rang "hoa bnh la mot mon qua quy gia, phai c xuc tien va bao ve" va rang "tat ca nhng ngi nam n co thien ch eu gan bo vi nhiem vu theo uoi hoa bnh".

Chung toi rat au long trc noi thong kho kinh hoang cua ngi Syria va mot lan na khang nh can phai oi thoai va am phan e giai quyet cuoc xung ot von a tan pha qua nhieu nay. Viec s dung vu kh hoa hoc that la ang ghe tm va chung toi tha thiet cau nguyen cho cac nan nhan cua s tan bao nay va cho nhng ngi than yeu cua ho. Chung toi hoan nghenh cong viec cua nhng ngi tr giup nhan ao cho nhng ngi b anh hng bi cuoc khung hoang nay va cau nguyen cho nhng no lc cua ho nham xoa du noi au cua anh ch em chung ta.

Neu cac nha lanh ao at nc chung ta toan tnh hanh ong quan s, th ieu het sc thch hp va cap bach la viec ngi My chung ta hng ng li mi goi cua c Thanh Cha cau nguyen va an chay vao ngay 07 thang Chn e xin cho cuoc xung ot Syria va cac cuoc xung ot khoc liet khap ni ket thuc trong hoa bnh. c Thanh Cha Phanxico a khuyen khch "cong ong quoc te lam het sc mnh e thuc ay moi e ngh trong sang mu tm hoa bnh, mot nen hoa bnh da tren oi thoai va am phan, v li ch cua toan the nhan dan Syria".

Th sau tuan trc, Hoi ong Giam muc chung toi a tai khang nh mot s iep trc ay cua c Thanh Cha "la con ng oi thoai va am phan gia moi thanh phan cua xa hoi Syria, vi s tr giup cua cong ong quoc te, la la chon duy nhat e cham dt cuoc xung ot". Chung toi keu goi "Hoa Ky hay hanh ong cung vi cac chnh phu khac e at c mot lenh ngng ban, bat au am phan nghiem chnh, tr giup nhan ao vo t va trung lap, va khuyen khch xay dng mot xa hoi dung hp Syria e bao ve cac quyen cua moi cong dan, bao gom cac Kito hu va cac nhom thieu so khac".

Chung toi e ngh moi ngi Cong giao Hoa Ky va nhng ngi thien ch cung vi chung toi lam chng rang chung ta luon mang trong long niem hy vong ve nen hoa bnh cho ngi dan Syria. Xin cho li cau nguyen va viec an chay cung nh s ung ho cua chung ta giup at nc chung ta thuc ay mot giai phap hoa bnh cho cuoc xung ot Syria. Va xin c Maria, N Vng Hoa Bnh, cau cho chung ta va cho ngi dan Syria.

 

Minh c chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page