Hoi ngh Thng nien

Uy ban Muc vu Gia nh lan V

tai giao phan Thanh Hoa (10-12/09/2014)

 

Hoi ngh Thng nien Uy ban Muc vu Gia nh lan V tai giao phan Thanh Hoa (10-12/09/2014).

Thanh Hoa (WH 13-09-2014) - Th Muc vu Nam c Tin cua Hoi ong Giam muc Viet Nam gi cong ong dan Chua (11-10-2012) a nhan manh rang: "Trong suot lch s may tram nam cua Giao hoi Cong giao tai Viet Nam, gia nh van la cai noi truyen thong c tin cho con cai, la trng day giao ly au tien cho the he tre, la ni ao tao nhng Kito hu vng manh trong c tin va gng mau trong i song ao c".

c gi hng t o, trong nam Phuc-Am-Hoa i song Gia nh 2014, Uy ban Muc vu Gia nh trc thuoc Hoi ong Giam muc Viet Nam phoi hp vi giao phan Thanh Hoa, a co sang kien to chc Hoi ngh Thng nien Uy ban Muc vu Gia nh lan V tai Thanh Hoa vi chu e "Gia nh va Giao x phuc vu tnh yeu va s song", t ngay 10 en 12 thang 09 nam 2014.

Tham d Hoi ngh lan nay gom co 3 giam muc: c cha Giuse Chau Ngoc Tri, Giam muc giao phan a Nang, Chu tch Uy ban Muc vu Gia nh, c cha Giuse Nguyen Ch Linh, Giam muc giao phan Thanh Hoa, c cha Giuse ang c Ngan, Giam muc giao phan Lang Sn, cung vi 155 tham d vien en t 21 giao phan, gom 34 linh muc, 6 n tu va 115 giao dan (32 n va 83 nam), mot so thuoc 6 oan the Cong giao ve gia nh va to chc WOOMB Viet Nam.

Sau tiet muc mua "Tnh Gia nh" cua cac e t Dong Men Thanh Gia Thanh Hoa, c cha Giuse Nguyen Ch Linh vi t cach la chu nha, a oc dien van chao mng Hoi ngh va gii thieu s lc oi net ve lch s cua giao phan Thanh Hoa.

Hoi ngh lan nay dien ra trong boi canh "Toan the Hoi Thanh ang hng ve Thng Hoi ong Giam muc khoa ngoai thng lan th III t 05 en 19 thang 10 nam 2014 sap ti tai Roma, e ban ve cac thach o muc vu gia nh trong boi canh cong cuoc loan bao Tin Mng hom nay. Me Hoi Thanh mi goi cac thanh phan Dan Chua cung tran tr, thao thc, lang nghe, suy ngh, ban hoi, cau nguyen e co the gop tieng noi va tam huyet cua mnh giup Hoi Thanh oi dien va ca ng au vi nhng thach o ngay cang phc tap nay. ay chac chan phai la ly do va s thuc ay manh me nhat e chung ta lan loi ve Toa giam muc Thanh Hoa gap nhau trong nhng ngay nay, vi trach nhiem la nhng ngi c uy thac cach ac biet hn trong muc vu gia nh. Va cung co the noi, mot cach nao o, cac gia nh Cong giao Viet Nam cung ang hng nhn ve pha chung ta hom nay e ch i mot ieu g o du la nho be, giup xay dng i song gia nh Cong giao Viet Nam song tot ep hn oi vi n goi va s vu cua mnh" (Trch dien t khai mac cua c Cha Giuse Chau Ngoc Tri).

Sau phan khai mac, Hoi ngh a bat tay vao chng trnh qua phan trnh bay cua cha Luy Nguyen Anh Tuan, Th ky Uy ban Muc vu Gia nh, ve " Boi canh muc vu gia nh Viet Nam hien nay" va cua cha Augustino Nguyen Van Du, Trng Tieu ban Nghien huan ve "Hoat ong cua Tieu ban Nghien huan trong 3 nam qua".

Thanh le khai mac do c cha Chu tch Uy ban Muc vu Gia nh chu te, ong te vi ngai co c cha giao phan Thanh Hoa, c cha Giao phan Lang Sn va quy cha tham d Hoi ngh.

Trong hai buoi lam viec tiep theo (chieu ngay 10 va sang ngay 11 thang 09 nam 2014), Hoi ngh a chia thanh 8 nhom nho cung nhau tm hieu va trao oi ve cac e tai cua Hoi ngh, gom 2 e tai chung:

1. Tnh trang gia nh Viet Nam qua kh va hien tai;

2. nh hng muc vu gia nh tng lai.

Va mot trong 8 e tai rieng nh sau:

1. Nguyen nhan gia nh tre gap kho khan;

2. Muc vu gia nh trong giao x hien nay;

3. B tch hon phoi: Ket hon trong Chua Kito;

4. Chuan b hon nhan trong vien canh Tan Phuc Am Hoa;

5. Trach nhiem cua gia nh/cha me trong viec chuan b xa;

6. Trach nhiem cua giao x trong viec chuan b gan;

7. Thai o cua gia nh trc hon nhan khac ao;

8. Bao ve tnh yeu va benh vc s song.

Qua hai buoi lam viec chung theo tng nhom, vao chieu th Nam (11 thang 09 nam 2014), Hoi ngh a hop chung e nghe bao cao uc ket cua cac nhom, gop y xay dng muc vu gia nh trong thi gian ti. Bang s nhiet tnh mi, phng phap mi va cach dien ta mi, Hoi ngh nam nay a em lai nhieu phan khi va hy vong.

Vao sang th Sau (12 thang 09 nam 2014), toan the Hoi ngh cung nhau gap g c giam muc giao phan Lang Sn va Ban Nghien huan e trao oi va giai ap nhng van e thac mac, ong thi thong qua bien ban Hoi ngh lan V.

Sau ba ngay chung song, cau nguyen va lam viec, Hoi ngh vui mng nhan ra s hien dien va tac ong cua Chua Thanh Than tren toan the tham d vien, mac du phai oi dien vi hoan canh kho khan va ay thach o cua cac gia nh trong Giao hoi va xa hoi Viet Nam hien nay.

Thanh le be mac do c cha giao phan Lang Sn chu te, c cha Chu tch Uy ban Muc vu Gia nh giang le cung quy cha tham d Hoi ngh ong te a khep lai Hoi ngh nhng lai m ra s vu mi cho chung ta, nh Thng Hoi ong Giam muc 2014 a noi: "S vu loan bao Tin Mng cho moi loai tho tao a c Chua trc tiep trao pho cho cac mon e cua Ngi va Hoi Thanh la s gia loan tin trong dong lch s. Thi ai hom nay trong o chung ta ang song, khung hoang xa hoi va tam linh hien nhien a tr thanh mot thach o muc vu chat van s vu loan bao Tin Mng cua Hoi Thanh cho gia nh, von la te bao song ong cua xa hoi va Giao hoi. Viec loan bao Tin Mng cho cac gia nh trong boi canh nay la mot viec khan cap va can thiet hn bao gi het..."

 

Maria Thuy Tien

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page