Dong Chua Cu the Viet Nam

ky niem Kim khanh ngay thanh lap tai Thai Ha

 

Dong Chua Cu the Viet Nam ky niem Kim khanh ngay thanh lap tai Thai Ha.

Ha Noi (VietCatholic News 28-09-2014) - Nhan 50 nam ngay tnh dong Chua Cu the Viet Nam c chnh thc thiet lap Viet Nam (1964-2014), tnh dong Chua Cu the Viet Nam a to chc trong the le ky niem Kim khanh tai nha th Thai Ha (Ha Noi), ni co tu vien cua dong. Chng trnh ky niem keo dai t ngay 25 en 27-9-2014.


Dong Chua Cu the Viet Nam ky niem Kim khanh ngay thanh lap tai Thai Ha.


Sang ngay 25 thang 9 nam 2014, c Tong Giam Muc Giuse Ngo Quang Kiet a t Chau Sn ve tu vien Thai Ha e chuc mng ngay vui cua dong. Nhieu giao dan biet tin a tap trung ve san nha th e gap ngai. Nham mi goi giao dan tham gia cong tac vi dong trong cac s vu cua mnh ac biet la viec gii thieu Tin mng cho anh ch em sac toc thieu so, benh vc cong ly va hoa bnh, nang nhng ngi yeu the, ngay 26 thang 9 nam 2014, nha dong to chc cuoc hoi thao vi chu e "Tin vui cho ban ngheo" e gii thieu ve chng trnh "Gia nh giao dan tha sai dong Chua Cu the Viet Nam". Khoang 300 ngi a tham d. Cha Giam tnh Pham Trung Thanh va nhieu cha trong dong a tham d. Co nhng ngi t cac giao phan khac mien Bac va ca mien Nam cung co mat. Linh muc Giuse Ho ac Tam - Pho Giam tnh cua dong a thuyet trnh vi e tai " Giao dan tha sai dong Chua Cu the". Tiep o, linh muc Giuse Nguyen Ngoc Bch, co van tnh dong a thuyet trnh e tai " ng hng va s mang cua giao dan tha sai dong Chua Cu the". Sau ba cm tra than mat, cac tham d vien a chia lam 8 nhom e thao luan. Moi nhom do mot linh muc cua dong phu trach va thao luan mot van e. ai dien cac nhom a bao cao ket qua. Cac nhom eu anh gia cao viec nha dong xay dng " Gia nh tha sai dong Chua Cu the" e ngi giao dan co c hoi cong tac vi s vu cua nha dong. Mot so ngi cho rang, t trc ti nay ch biet dong Chua Cu the Viet Nam phan bien xa hoi, benh vc cho cong ly va hoa bnh nay biet them mot s vu chnh cua dong va nhieu ngi san sang cong tac vi nha dong, rat mong c hng dan, ao tao. Linh muc Nguyen Ngoc Bch a uc ket va tra li nhng thac mac cua tham d vien.

Luc 18h30, thanh le mng chan phc Gaspa - linh muc cua dong Chua Cu the c to chc trang trong do cha Giam tnh chu s va cac cha cua dong ong te. Nhieu lang hoa chuc mng a c dang len va cha Giam tnh a thay mat tnh dong on nhan. Trong cac lang hoa, ac biet co lang hoa cua gia nh Tien S Cu Huy Ha Vu, gia nh Nguyen Hu Vinh (Ba Sam) nh li tri an vi nha dong trong thi gian va qua a luon cau nguyen, hiep thong vi nhng ngi b oi x bat cong.

Sau le, linh muc Anton Le Ngoc Thanh - Thng trc Ban Truyen thong tnh dong a gii thieu bang hnh anh qua trnh hnh thanh cua dong Chua Cu the tai Viet Nam c anh dau bang 3 tha sai tnh dong thanh Anna, Quebec, Canada en Hue ngay 30 thang 11 nam 1925. Tiep o, vi s giup cua cac tha sai Canada, cac linh muc, tu s Dong Chua Cu the ngi Viet dan dan a u kha nang am nhiem s v va en nam 1964, tnh dong Chua Cu the Viet Nam a c chnh thc cong nhan oc lap. Trai qua thi gian, nhieu linh muc, tu s cua dong a dung cam, kien tr gieo c tin en moi vung cua at nc nhat la vung cac dan toc thieu so. Hien dong Chua Cu the Viet Nam co 270 linh muc, 14 pho te, 26 tu s. Cac giao iem cua dong a phu kn cac giao phan. Dong Chua Cu the Viet Nam cung i au trong viec au tranh cho cong ly va hoa bnh thong qua cac buoi cau nguyen Chua Nhat cuoi thang, van phong cong ly va hoa bnh a on tiep ho s nhieu dan oan va dung cam ng au vi bao lc e bao ve tai san cua Giao Hoi.

Sau o, moi ngi cung cau nguyen Taize vi chu e Ta n.

Luc 10h ngay 27 thang 9 nam 2014, thanh le ta n do c Tong Giam Muc Phero Nguyen Van Nhn chu te. Cung ong te vi c Tong Giam Muc co cac c Cha giao phan Thai Bnh, Thanh Hoa, Hai Phong, Bac Ninh, Lang Sn, Phat Diem, Ha Noi va c Cha Giuse Nguyen Van Yen - Pho Chu tch Uy ban bac ai giao tnh Ha Noi. c Cha Giuse Vu Van Thien giang thuyet rat hung hon. c Cha Giuse a cam ta hong an Chua a ban cho giao hoi Viet Nam co mot dong nhiet thanh truyen giao va benh vc ngi ngheo nh dong Chua Cu the Viet Nam. Phat bieu cuoi le c Tong Giam Muc Phero cung danh nhieu li ca ngi dong Chua Cu the Viet Nam. Ngai noi rang, khi lam Giam muc a Lat 19 nam th 16 tet, ngai a en an tet vi linh muc Nguyen Hng Li - mot linh muc cua dong Chua Cu the Viet Nam. Cha Li a en mot mien at rat kho khan Lam ong va a truyen giao thanh cong.

Moi ngi cung dung ba tra than mat e chia vui vi nha dong nhan s kien lch s nay.

 

Pham Huy Thong

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page