Bon niem vui ln

tai giao phan Phat Diem

 

Bon niem vui ln tai giao phan Phat Diem.

Phat Diem (BTT GP Phat Diem 8-09-2014) - Phat Diem, bon niem vui trong mot. Co the noi rang cha co ngi dan Phat Diem nao a tng c chng kien mot ngay co nhieu s kien va niem vui nh ngay 08 thang 9 nam 2014, ngay ai hy. o la ngay giao phan Phat Diem mng c Cha Giuse Nguyen Nang ky niem nam nam giam muc, lam phep va khanh thanh toa nha mi Chung vien thanh Phaolo va Trung tam hanh hng, khai trng Nha truyen thong. ay qua la niem vui bon trong mot.

1. Lam phep va khanh thanh toa nha mi Chung vien thanh Phaolo

Tuy nghi thc c bat au luc 8g30, nhng quy khach en t rat sm. Niem vui bieu lo tren tng khuon mat, ho hao hc rao quanh va tranh thu tham quan Chung Vien. oi vi nhieu ngi, ay la lan au tien co dp vao tham Chung vien, c tan mat thay c s ao tao chung sinh cua giao phan. Va ho cung tha nhan rang khong ng giao phan co c c s rong va khang trang nh the.


Lam phep va khanh thanh toa nha mi Chung vien thanh Phaolo.


Gi a iem, luc 8g30, quy c Cha, quy cha va cong oan cung hng tam hon len Chua qua bai hat Cau xin Chua Thanh Than. Sau o, cha Giam oc Chung vien neu ly do va qua trnh xay dng toa nha mi. Thay mat cho gia nh Chung vien, ngai bay to tam tnh ta n Chua, cam n c Cha giao phan, quy c Cha, quy cha va quy an nhan trong va ngoai giao phan cung cac hiep th a tan tnh giup e toa nha c hoan thanh.

Tiep theo la nghi thc chnh yeu: c Cha giao phan lam phep nha. Sau li cau nguyen, c Cha ray Nc phep tren cong oan. Cha Tong ai dien va quy cha a c phan cong ray Nc phep cho cac phong trong toa nha, trong khi o ca oan va cong oan cung chung li ta n qua bai thanh ca.

Tham d nghi thc nay, co c Cha Giuse Nguyen Van Yen, nguyen giam muc giao phan, quy cha trong va ngoai giao phan, quy tu s va quy khach.

Sau khi c Cha ban phep lanh, quy khach i tham quan toa nha mi, hoac chup hnh lu niem, trong khi lc s Chung vien Thanh Phaolo, va cong nang cua toa nha mi c gii thieu cach van tat.

Toa nha mi song song vi toa nha cu, cach 36m ve pha bac. Khoang trong gia hai toa nha c bo tr thanh vn trong rau va san co, va em lai bau kh thoang mat va iem to cho cac toa nha.

Toa nha mi gom 3 tang (tret, va 2 lau). Toan bo tang mot (tret) c dung cho viec ao tao tri thc va am thc (phong hoc, th vien, phong an); Tang hai dung cho viec ngh (phong hoi, va phong ); Tang ba dung cho sinh hoat tam linh, tnh tam, linh thao (Nha nguyen, phong ).

2. Cat bang khai trng Nha truyen thong

Sau khi tham quan Chung vien, cong oan di chuyen sang Toa giam muc e tiep tuc tham d nghi thc khai trng Nha truyen thong.

Luc 9g30 cong oan tap trung trc Nha truyen thong cung vi s hien dien cua c Cha giao phan, c Cha nguyen giam muc giao phan Phat Diem, va c Cha giao phan Thanh Hoa, nguyen giam quan giao phan.

Sau phan gii thieu s lc Nha truyen thong, c Cha giao phan, c Cha nguyen giam muc giao phan, va mot n tu thuoc dong Cac thanh T ao Han Quoc bc ti cat bang vai o c bon chung sinh cang ra trc Nha truyen thong

Thc te, Nha truyen thong do c Cha Giuse Nguyen Van Yen xay dng va khanh thanh nam 2002. Nhng thang gan ay cac n tu thuoc dong Cac thanh T ao Han Quoc a tan tuy giup trng bay va bo cuc lai theo nguyen tac phu hp vi van hoa A ong, nhng co tnh chuyen nghiep cao, vi chu e: Nhng chang ng.

Sau khi cat bang, c Cha giao phan m ca chnh thc khai trng Nha truyen thong. Quy c Cha, quy cha va quy khach a lan lt vao tham quan. Tai ay, lch s cua giao phan c hoa lai qua nhng chang ng la nhng giai oan lch s vi nhng hien vat, hnh anh, phim va li thuyet minh.

3. Khanh thanh Trung tam hanh hng

Sau khi tham quan Nha truyen thong, cong oan tap trung trc tien sanh toa nha mi xay pha ong cong ong cua Nha th. ay la Trung tam hanh hng cua giao phan vi bo cuc la hai ngoi nha noi vuong goc vi nhau.


Quy khach en sm tham quan toa nha mi cua Chung vien.


Sau li gii thieu cua cha Gioan Le Van Hao, giam oc, c Cha giao phan c hanh nghi thc lam phep va khanh thanh Trung tam hanh hng. c Cha ray Nc phep tren cong oan va tang tret toa nha pha nam; cha Tong ai dien, cha Giam oc Trung tam, va cha Quan ly Toa giam muc ray Nc phep tang tret toa nha pha ong va tang hai cua hai toa nha.

Lien sau o Thanh le ta n se c to chc trong Nha th chnh toa, v vay quy c Cha va quy cha tham d nghi thc lam phep nha trong pham phuc ao le trang, lam cho nghi thc cang tr nen trang trong.

Theo li gii thieu cua cha Giam oc, tang tret cua Trung tam hanh hng gom co phong on tiep, quay hang lu niem, th vien, va ni dng chan cho khanh hanh hng. Toan bo tang 2 la phong ngh cho quy khach co nhu cau ngh qua em, co kha nang dung nap c mot tram ngi.

ac biet, tai tang tret co bep va phong an khong ch e phuc vu cho quy khach ang ky ma con la ni phuc vu ba an cho ngi ngheo. Trc mat, do mi khanh thanh, bep an tam thi phuc vu ngi ngheo moi tuan mot ba vao ngay Chua Nhat. Khi moi sinh hoat c on nh, bep an se phuc vu moi tuan hai ngay. Nh vay trung tam hanh hng con la iem hen cua nhng tam long nhan ai muon se chia cho anh ch em co hoan canh kho khan.

4. Thanh le ta n

Sau nghi thc lam phep Trung tam hanh hng, cong oan di chuyen vao Nha th chnh toa. Hoi trong, hoi ken, ca oan, quy tu s, chung sinh rc oan ong te vao nha th.

Cong oan giao x Phat Diem tran trong s nhiet tnh cua quy khach, nhng toan bo nghe ngoi trong nha th.

Trc khi thanh le c bat au, cha Tong ai dien thay mat linh muc oan va cong oan dan Chua trong giao phan bay to long tri an oi vi c Cha giao phan v tnh thng a tan tuy lo lang xay dng giao phan ca ve c s vat chat ca ve i song c tin va tinh than, khien cho than hnh gay i va mai au bac nhieu. Cha Tong ai dien chuc mng c Cha nhan ngay ky niem nam nam tan phong Giam muc, cau chuc c Cha manh khoe va ay n Chua e tiep tuc hng dan va xay dng giao phan ngay cang thang tien. Tam tnh cua cong oan giao phan c the hien qua bo hoa ti tham do hai chung sinh thanh knh dang len c Cha.

Luc 10g45, Thanh le c c hanh do c Cha giao phan chu s. ong te vi ngai la c Cha giao phan Thanh Hoa, c Cha nguyen giam muc giao phan va quy cha.

M au thanh le, c Cha mi goi cong oan cung dang li ta n Chua v muon n Chua a ban cho giao phan, cho moi ngi, moi gia nh va cach rieng cho ngai. c Cha cam n quy c Cha va quy cha cung cong oan a en hiep li ta n Chua cung vi gia nh giao phan trong ngay ac biet nay. c Cha cam n li chuc mng cua cha Tong ai dien, cam n moi thanh phan trong ai gia nh giao phan a hiep thong va cong tac vi ngai cung chung sc xay dng giao phan trong thi gian qua, va mong se tiep tuc trong tng lai.

Giang trong thanh le la c Cha giao phan Thanh Hoa. a lau lam roi cong oan Phat Diem khong c nghe giong tram am cua c Cha nguyen giam quan, v the moi ngi eu cham chu lang nghe tng li.

Vi the van anh hung ca, qua chu e "ep qua i thoi ! Phat Diem i", c Cha Thanh Hoa a ve len cho cong oan bc tranh Phat Diem t qua kh en hien tai va tng lai eu toat len ve ep kieu hung. o la mot bc tranh song ong vi nhieu mau sac va anh sang. Mot bc tranh chat cha tam tnh tri an, cam ta va ay lac quan, hy vong.

Sau li nguyen hiep le, cha Tong ai dien thay mat cong oan Phat Diem cam n quy c Cha, quy cha, va quy khach a nhiet tnh tr giup cac cong trnh cua giao phan, va hom nay en hiep dang thanh le, chia se niem vui cung giao phan.

Tiep theo, c Cha nguyen giam muc giao phan bay to niem vui khi tr lai vi cong oan trong bau kh ac biet nay. Ngai cung mi goi cong oan hp y vi vi c Cha Thanh Hoa trong li chuc mng cuoi bai giang oi vi c Cha giao phan va giao phan Phat Diem.

ap lai, trc khi thanh le ket thuc, c Cha giao phan bay to tam tnh tri an oi vi quy c Cha, quy cha va cong oan. Ngai cho biet: nam nam va qua la thi gian hanh phuc, v Chua ban xuong nhieu n lanh, v s hiep thong cua moi thanh phan trong giao phan. Mot lan na, c Cha chia se ba c m cua ngai khi at chan ti Phat Diem. o la: 1- Cong oan giao phan yeu men, lang nghe, suy niem Li Chua nhieu hn; 2- Moi ngi phat huy tnh hiep thong moi ngay mot nhieu hn; 3- Moi thanh phan trong giao phan tch cc, hang hai loan bao Tin Mng.

Thanh le ket thuc trong tam tnh cua bai hat "ep thay bc chan", mot tac pham thanh ca cua chnh c Cha giao phan.

Sau Thanh le, cong oan tiep tuc chia se niem vui trong ba an ay tnh hiep thong cua ai gia nh giao phan.

Qua that, ngay 08-9-2014 la ngay ai hy cua giao phan, bon niem vui ln trong cung mot ngay.

 

BTT Giao phan Phat Diem

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page