Những Chuyến Viếng Thăm Việt Nam

của Phái Ðoàn Toà Thánh Vatican

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Sau năm 1975, những chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của phái đoàn Toà Thánh tại Việt Nam là vào năm 1990. Trước đó, vào năm 1989, có chuyến viếng thăm "mục vụ" của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, tại Thành Phố Saigòn và Vĩnh Long, mở đầu cho những chuyến viếng thăm chính thức, từ năm 1990 đến nay.

Biến cố đặc biệt ghi dấu tương quan giữa Toà Thánh và Việt nam, là biến cố viếng thăm chính thức của Ông Thủ Tướng Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng, tại Toà Thánh Vatican, hôm ngày 25 tháng Giêng năm 2007. Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam hiện có khoảng 8 triệu tín hữu, tức khoảng 7% dân số toàn quốc.


 

- Năm 2019:

Thông cáo chung của Nhóm Làm việc Việt Nam Toà Thánh

Cuộc gặp lần VIII của Nhóm làm việc giữa Toà Thánh và Việt Nam

 

- Năm 2018:

Tuyên bố chung của Nhóm Làm Việc Chung Việt Nam và Toà Thánh

Hoạt động ngoại giao của phái đoàn Tòa Thánh tại Việt Nam

Cuộc gặp lần thứ bảy của Nhóm Làm Việc Chung giữa Việt Nam và Toà Thánh

Ðức Giáo Hoàng tiếp Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp Phó Thủ Tướng Trương Hòa Bình

Phái đoàn Bộ Ngoại Giao của Tòa Thánh thăm Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh đến Tổng Giáo Phận Huế

Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh dâng Lễ tại Linh Ðịa La Vang và viếng thăm các Dòng Tu

Phái đoàn Bộ Ngoại giao Toà thánh đến thăm Việt Nam

Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh tới Hà Nội

Bài chia sẻ của Ðức Ông Antoine Camilleri trưởng phái đoàn ngoại giao Tòa Thánh tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

 

- Năm 2016:

Ðức Thánh Cha tiếp kiến Chủ Tịch Nhà Nước Việt Nam Trần Ðại Quang

Ðức giáo hoàng tiếp kiến riêng ông Trần Ðại Quang Chủ tịch nước Việt Nam

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tiếp kiến Ông Trần Ðại Quang Chủ tịch nước Việt Nam

Thông cáo chung sau khóa họp thứ sáu của phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam

Nhóm công tác Hỗn hợp Việt Nam Toà Thánh kết thúc Cuộc họp vòng VI

Cuộc họp vòng VI của Nhóm công tác Hỗn hợp Việt Nam Toà Thánh

Khóa họp thứ 6 của Phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam

 

- Năm 2014:

Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng

Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp Thủ tướng Việt Nam

Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tiếp Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng

Kết thúc Cuộc họp vòng V của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Toà Thánh

Thông cáo về việc gặp gỡ giữa phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam

Cuộc họp vòng thứ năm của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Toà Thánh

 

- Năm 2013:

Phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam kết thúc cuộc gặp gỡ tại Vatican

Nhóm Làm Việc Hỗn Hợp Việt Nam Vatican họp nhau tại Vatican

 

- Năm 2012:

Bộ Truyền giáo làm việc với đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Việt Nam

Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli thăm giáo xứ Lào Cai và Cốc Lếu

Thông cáo chung về cuộc gặp gỡ Tòa Thánh và Việt Nam

Phái đoàn tòa Thánh cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội

Nhóm làm việc chung Tòa Thánh và Việt Nam họp lần thứ 3

 

- Năm 2011:

Nhật ký chuyến thăm viếng của ÐTGM Girelli tới giáo phận Phan Thiết

ÐTGM Girelli Ðến Thăm Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết

Giáo Phận Nha Trang đón tiếp Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli

Lời chào mừng ÐTGM Leopoldo Girelli của ÐGM Ban Mê Thuột

Bài giảng của ÐTGM Leopoldo Girelli tại Nhà thờ Chính tòa Kontum

Diễn văn chào mừng ÐTGM Leopoldo Girelli của ÐGM Kontum

Bài giảng của ÐTGM Leopoldo Girelli tại nhà thờ Mằng Lăng Tuy Hòa

Bài giảng của Ðức Tổng Giám mục Girelli tại Nhà thờ Chính toà Qui Nhơn

Lời chào mừng Ðức Tổng Giám mục Girelli của Ðức Tổng Giám mục Huế

ÐTGM Leopoldo Girelli chính thức thăm mục vụ Tổng giáo phận Huế

ÐTGM Leopoldo Girelli bắt đầu viếng thăm Tổng giáo phận Huế

Giáo phận Huế chuẩn bị đón vị đại diện Tòa Thánh đến thăm

ÐTC bổ nhiệm ÐTGM Girelli làm Sứ Thần của Tòa Thánh cạnh ASEAN

ÐTGM Leopoldo Girelli thăm giáo miền Hoàng Nguyên và giáo xứ Hàm Long

ÐTGM Leopoldo Girelli thăm và dâng lễ tại giáo xứ Vĩnh Trị TGP Hà Nội

Chuyến viếng thăm 5 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội của ÐTGM Girelli

Giáo hạt Tiền Hải đón chào Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli

ÐGM Nguyễn Văn Long trả lời phỏng vấn của Trang tin điện tử HÐGMVN

Ðôi nét về chuyến viếng thăm giáo phận Bùi Chu của ÐTGM Leopoldo Girelli

Giáo hạt Tiền Hải đón chào Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli

Bài chào mừng Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli của Lm TÐD Sàigòn

Chuyến viếng thăm lần thứ hai của Ðại diện Tòa thánh tại Việt nam

Tường thuật chuyến thăm Mỹ Tho của ÐTGM Leopoldo Girelli

ÐTGM Leopoldo Girelli Ðại diện Toà Thánh đến Việt Nam

ÐTC bổ nhiệm Ðại diện không thường trú đầu tiên tại Việt Nam

 

- Năm 2009:

Phản ứng về cuộc gặp gỡ của chủ tịch nhà nước Việt nam với ÐTC

Nhận định về nội dung và hình thức cuộc gặp gỡ qua báo chí Việt nam

Nhận định về cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch Nhà nước Việt nam và ÐTC

Cuộc gặp của Việt Nam Vatican Cảm nhận qua bản tin Thông Tấn Xã VN

ÐTC tiếp kiến Chủ tịch Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết

Nhận định của Truyền Thông về chuyến thăm Vatican của nhà nước Việt nam

Những chờ đợi về cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch nhà nước Việt nam và ÐTC

Tóm lược Quá trình Quan hệ Ngoại giao Vatican và Việt Nam

Nhận định về chuyến viếng thăm Tòa Thánh của chủ tịch Nhà nước Việt nam

Chủ tịch nhà nước Việt nam sẽ gặp Ðức thánh cha tại Vatican

Bài diễn văn của Ðức Cha Tiệm chào mừng Phái đoàn Tòa Thánh tại Bùi Chu

Ðã có thể nói gì về quan hệ ngoại giao Việt Nam Vatican

Giáo dân Ðông Phú đón tiếp phái đoàn Tòa Thánh

Diễn văn đáp từ của Ðức Ông Pietro Parolin tại Thái Bình

Phái Ðoàn Tòa Thánh viếng Thăm Giáo Phận Thái Bình

Phái Ðoàn Tòa Thánh Thăm Ðại Chủng Viện Hà Nội

Kết thúc cuộc họp Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam và Vatican

Phái Ðoàn Ngoại Giao Toà Thánh Thăm Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres

Phái đoàn Tòa Thánh thăm dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

Chương trình làm việc của Phái đoàn Tòa Thánh với Chính phủ Việt Nam

Phái đoàn Tòa Thánh thăm TGM và dâng lễ tại Nhà thờ chính tòa Hà Nội

Giáo dân Hà Nội nồng nhiệt đón chào Phái đoàn Tòa Thánh

Phái đoàn Vatican đã tới Hà Nội ngày 15/02/2009

Thư của Ðức Ông Pietro Parolin Gửi Ðức Cha FX Nguyễn Văn Sang

Thông cáo của TGM Thái Bình nhân dịp phái đoàn Toà Thánh đến thăm

Thư của HÐGM VN loan báo Phái Ðoàn Vatican tới thăm Việt Nam

Phái đoàn của Bộ Ngoại giao Tòa Thánh chuẩn bị viếng thăm Việt Nam

Chương trình đón tiếp phái đoàn Tòa Thánh đến thăm Giáo Phận Thái Bình

- Năm 2008:

Giáo dân Việt Nam suy nghĩ về những thành quả của phái đoàn Tòa Thánh

Bài Phỏng Vấn Sau Chuyến Thăm VN Của Phái Ðoàn Tòa Thánh

Thông cáo chính thức về chuyến thăm VN của Phái Ðoàn Tòa Thánh

Phái đoàn Tòa Thánh nói ÐTC sẽ gửi thư cho người Công giáo Việt Nam

Phái đoàn Toà Thánh thăm Ðại Chủng viện Thánh Giuse Saigòn

Hiện Tượng lạ xuất hiện trên bầu trời La Vang đem tin vui cho giáo hội

Tường thuật cuộc viếng thăm của Phái Ðoàn Toà Thánh tại La Vang

Diễn văn chào mừng của Ðức Cha Hồng dịp Phái Ðoàn Toà Thánh đến Huế

Phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm một số địa điểm tại Việt Nam

Chính phủ Việt Nam muốn đối thoại nhiều hơn với Tòa Thánh

Phái Ðoàn Tòa Thánh Thăm GP Ðà lạt Và Dâng Thánh Lễ Tại Ðà Lạt

Phái đoàn Tòa Thánh được đón tiếp long trọng và nồng nhiệt tại Ðà Lạt

Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh kết thúc sứ vụ tại Hà Nội

Phái Ðoàn Tòa Thánh Thăm Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

Phái Ðoàn Tòa Thánh Tham Dự Buổi Khai Mạc Thường Huấn Linh Mục

Phái đoàn Toà Thánh đến Hà Nội để đàm phán với chính phủ Việt Nam

Thông Cáo Về Chuyến Viếng Thăm GP Ðàlạt Của Phái Ðoàn Toà Thánh

Phỏng vấn Ðức Ông Nguyễn Văn Phương về Phái đoàn Vatican tới Việt Nam

- Năm 2007:

Phỏng Vấn Ðức Ông Parolin về Chuyến thăm Việt Nam của Phái Ðoàn Tòa Thánh

Phái đoàn Toà Thánh mang về tin tức tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam

Thông cáo của Toà Thánh sau chuyến thăm của Phái Ðoàn Toà Thánh tại VN

Thánh lễ tạ ơn của phái đoàn Tòa Thánh Vatican tại nhà thờ chính tòa Hà Nội

Tường thuật chuyến thăm của Phái đoàn Tòa Thánh tại Pleiku ngày 9/03/2007

Tường thuật thánh lễ do Phái Ðoàn Tòa Thánh cử hành tại Kotum ngày 8/3/2007

Tường thuật chuyến thăm của Phái đoàn Tòa Thánh tại Kontum ngày 8/03/2007

Giáo phận Qui Nhơn đón tiếp Phái Ðoàn Tòa Thánh đến viếng thăm

Phái đoàn Tòa Thánh Vatican viếng thăm giáo phận Qui Nhơn

Phái đoàn Tòa Thánh Vatican gặp gỡ các viên chức chính phủ Việt Nam

Thông Báo về chuyến thăm Giáo Phận Kontum của Phái Ðoàn Tòa Thánh

Phái Ðoàn Toà Thánh viếng thăm Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 11/03/2007

Phái đoàn Toà Thánh viếng thăm VN để thảo luận lộ trình bình thường hóa

Chính phủ và Giáo hội đánh giá cao cuộc gặp gỡ giữa Tòa thánh và Việt Nam

Chuyến thăm Vatican của thủ tướng Việt Nam được đánh giá là bước tiến quan trọng

Thông Cáo của Toà Thánh về cuộc Gặp Gỡ giữa ÐTC và Thủ Tướng Việt Nam

Chuyến thăm Vatican của Thủ tướng Việt Nam sẽ dọn đường cho việc bang giao

- Năm 2005:

ÐHY Sepe mời gọi các Tôn giáo bạn cộng tác để phục vụ và phát triển

Cảm nghĩ của ÐHY Crescenzio Sepe sau chuyến viếng thăm Việt Nam

ÐHY Sepe cử hành thánh lễ công bố Tông sắc thành lập tân Giáo phận Bà Rịa

Bài Giảng của ÐHY Sepe trong Thánh Lễ Thành Lập Tân Giáo Phận Bà Rịa

Lời Chào Mừng của ÐHY Sepe trong Lễ Nghi Thiết Lập Tân Giáo Phận Bà Rịa

Hình ảnh tiếp đón ÐHY Sepe tại Saigòn ngày mùng 4/12/2005

Bài nói chuyện của ÐHY Sepe tại ÐCV Thánh Giuse Sài Gòn ngày 4/12/2005

Lời ngỏ của ÐHY Sepe với các Bạn Trẻ và Các Cặp Hôn Nhân ngày 4/12/2005

Bài Giảng của ÐHY Sepe tại Trung Tâm Công Giáo Saigòn, ngày 4/12/2005

Hình ảnh buổi Văn Nghệ chào mừng ÐHY Sepe tại Hà Nội và Huế

Bài giảng của ÐHY Sepe tại nhà thờ chính tòa Ðức Bà Saigòn ngày 3/12/2005

Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm của ÐHY Sepe tại Thánh Ðịa La Vang

Diễn Từ của Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe cho Giới Trẻ ở Huế (01/12/2005)

ÐHY Sepe chủ sự thánh lễ tại ÐCV Hà Nội và nói chuyện với các đại chủng sinh

ÐHY Sepe cử hành Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục cho 57 Phó Tế ngày 29/11/2005

Hình ảnh lễ phong chức cho 57 tân linh mục tại nhà thờ chính tòa Hà Nội

ÐTC bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn văn Ðệ làm Giám mục phụ tá GP Bùi Chu

Tường thuật buổi gặp gỡ giữa Ðức Hồng Y Sepe và chính quyền Việt Nam

Giáo phận Hà Nội vui mừng đón tiếp ÐHY Sepe và Phái đoàn Tòa Thánh

Chương trình chi tiết về chuyến thăm Việt Nam của ÐHY Crescenzio Sepe

ÐHY Crescenzio Sepe lên đường viếng thăm Việt Nam và Giáo Hội Việt Nam

- Năm 2004:

Thông cáo báo chí Tòa Thánh về chuyến thăm Việt Nam 27/04~2/05/2004

Phái Ðoàn Tòa Thánh viếng thăm Việt Nam từ ngày 26/04-2/05/2004

- Năm 2002:

Phái đoàn Tòa Thánh Viếng Thăm Việt Nam từ ngày 10-16/10/2002

- Năm 2001:

Việt Nam đồng ý bổ nhiệm 3 vị tân giám mục do Tòa thánh đề nghị

Phòng Báo Chí Toà Thánh thông báo về chuyến thăm VN của Phái Ðoàn Vatican

Phái đoàn Tòa Thánh lên đường viếng thăm Việt Nam (10~17/06/2001) 

The letter of the International Committee for Religious Freedom in Vietnam

- Năm 2000:

Tin phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm Việt Nam trở về (7/5/2000)

Phái đoàn Tòa Thánh lên đường đi Việt Nam (30-4-2000)

- Năm 1999:

Ðức Ông Celestino tuyên bố về chuyến thăm tại Việt Nam (15-19/03/99)

Ðức Ông Celestino lạc quan về chuyến thăm của ÐTC tại Việt Nam

Thông cáo về kết quả sau chuyến thăm Việt Nam của Phái Ðoàn Tòa Thánh

Bước đầu tiên tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam

Chương Trình Làm Việc của Phái Ðoàn Tòa Thánh tại Việt Nam (15-19/03/99)

ÐGM Nha Trang trở về Việt Nam và sẽ gặp phái đoàn Toà Thánh tại Hà Nội

Phái Ðoàn Toà Thánh chuẩn bị viếng thăm Việt Nam ngày 15-19/03/1999

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam mời ÐTC đến Lavang

- Năm 1998:

Kết quả sau chuyến viếng thăm Việt Nam của phái đoàn Toà Thánh tháng 02/1998

 

Những cố gắng quan hệ giữa Toà Thánh và nhà nước Việt Nam (trước năm 1998)

Tòa Thánh Vatican

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page