Cuộc họp vòng thứ năm

của Nhóm công tác hỗn hợp

Việt Nam - Toà Thánh

 

 

Cuộc họp vòng thứ năm của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam - Toà Thánh.

Roma (WHÐ 05-09-2014) - Hôm thứ Sáu 05 tháng 09 năm 2014, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, cha Federico Lombardi S.J., đã đưa ra tuyên bố, xác nhận Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam - Toà Thánh sẽ tổ chức cuộc họp vòng thứ năm tại Hà Nội từ ngày 10 đến ngày 11 tháng Chín năm 2014.

Cha Lombardi cho biết cuộc họp nhằm "củng cố và phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Toà Thánh".

Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Ðoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn, Ðoàn Toà Thánh Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao Antoine Camilleri làm Trưởng đoàn.

Cuộc họp vòng thứ tư của Nhóm đã diễn ra hồi tháng Sáu vừa qua tại Vatican.

 

Huy Hoàng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page