Những hình ảnh Văn Nghệ
Chào Mừng ÐHY Crescenzio Sepe
tại Hà Nội ngày 28/11/2005
và tại Huế ngày 1/12/2005
 
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Van Nghe don mung DHY Sepe Van Nghe don mung DHY Sepe Van Nghe don mung DHY Sepe Van Nghe don mung DHY Sepe
Van Nghe don mung DHY Sepe Van Nghe don mung DHY Sepe Van Nghe don mung DHY Sepe Van Nghe don mung DHY Sepe
Van Nghe don mung DHY Sepe Van Nghe don mung DHY Sepe Van Nghe don mung DHY Sepe Van Nghe don mung DHY Sepe
Van Nghe don mung DHY Sepe Van Nghe don mung DHY Sepe Van Nghe don mung DHY Sepe Van Nghe don mung DHY Sepe

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page