Chương trình làm việc của

Phái đoàn Tòa Thánh với Chính phủ Việt Nam

 

Chương trình làm việc của Phái đoàn Tòa Thánh với Chính phủ Việt Nam.

Hà Nội, Việt Nam (16.02.2009 11:02) - Chương Trình Ðoàn Thứ Trưởng Ngoại Giao Pietro Parolin Tham Dự Cuộc Họp Vòng 1 Nhóm Công Tác Hỗn Hợp Việtnam Vatican (Từ ngày 15 đến 22 tháng 2 năm 2009):

Chủ nhật, ngày 15 tháng 02 năm 2009:

9:45 Ðến sân bay Quốc tế Nội Bài (chuyến bay CX 6727).

        Ðón tại sân bay có:

        - Cấp vụ Vụ Châu Âu Bộ Ngoại giao

        - Ðại diện Ban Tôn giáo Chính phủ

10:00 Rời sân bay về Nhà Khách Chính phủ - 2 Lê Thạch.

10:40 Về đến Nhà Khách (Phòng 308, 307, 306).

Buổi chiều: Ðoàn Vatican hoạt động theo chương trình riêng.

        (Dự Thánh lễ tại Nhà thờ lớn).

Thứ hai, ngày 1 tháng 02 năm 2009:

9:25 Rời đi Bảo tàng lịch sử (cùng đi có cán bộ Ban Tôn giáo).

9:30 Thăm Bảo tàng Lịch sử - 1 Tràng Tiền.

11:00 Rời về Nhà khách Chính phủ - 2 Lê Thạch.

14:45 Rời Nhà khách Chính phủ đi Trụ sở Bộ Ngoại giao - số 1 Tôn Ðàm.

15:00-18:00 Họp nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican (Phiên 1):

        Ngoại giao.

18:00 Phiên 1 kết thúc.

18:05 Rời Bộ Ngoại giao về Nhà khách Chính phủ - 2 Lê Thạch.

18:15 Về đến Nhà khách.


Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường tiếp đón Thứ Trưởng Ngoại Giao Pietro Parolin tại Hà Nội.


18:30 Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường chiêu đãi Thứ Trưởng Ngoại Giao Pietro Parolin và 2 Ðoàn tại Nhà Khách Chính phủ - 12 Ngô Quyền. (phòng A2).

Thứ ba, ngày 17 tháng 02 năm 2009:

08:15 Rời đi Trụ sở Bộ Ngoại giao - số 1 Tôn Thất Ðàm.

08:30 Họp nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican, (phiên 2) tại Bộ Ngoại giao.

11:00 Kết thúc.

Buổi chiều: Ðoàn Vatican hoạt động theo chương trình riêng.

(Chương trình tiếp theo do Ban Tôn giáo Chính phủ thu xếp).

Thứ tư, ngày 18 tháng 02 năm 2009:

08:20 Rời Nhà khách đi Trụ sở Hội đồng Giám mục Việt Nam - 40 Phố Nhà Chung.

08:30 Chào xã giao Lãnh đạo Hội đồng Giám mục Việt Nam.

09:30 Rời về Nhà khách Chính phủ - Lê Thạch.

09:40 Về đến Nhà khách.

Buổi chiều: Ðoàn Vatican hoạt động theo chương trình riêng.

Thứ nam, Ðoàn Vatican hoạt động theo chương trình riêng.

Thứ năm, ngày 19 tháng 02 năm 2009:

08:20 Rời Nhà khách Chính phủ đi Trụ sở Ban Tôn giáo Chính phủ - 53 Tràng Thi.

08:30 Chào xã giao Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ.

09:30 Rời về Nhà khách Chính phủ - 2 Lê Thạch.

09:40 Về đến Nhà khách.

14:00 Rời Nhà khách Chính phủ đi Bảo Tàng Dân tộc học.

14:30 Thăm Bảo tàng Dân tộc học.

15:30 Rời về Nhà khách Chính phủ - 2 Lê Thạch.

16:00 Về đến Nhà khách.

Thứ sáu, ngày 20 tháng 02 năm 2009:

07:00 Rời Hà Nội đi Thái Bình.

09:30 Ðến Giáo phận Thái Bình.

15:30 Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình tiếp và làm việc với Ðoàn.

16:30 Thăm lớp Tu sĩ.

17:00 Rời Thái Bình đi Giáo phận Bùi Chu.

18:30 Ðến giáo phận Bùi Chu (Ðoàn ở tại Tòa Giám mục Bùi Chu.

Thứ bảy, ngày 21 tháng 02 năm 2009:

Buổi sáng: Ðoàn thăm Giáo phận Bùi Chu.

13:30 Rời Giáo phận Bùi Chu đi Nam Ðịnh.

15:30 Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Ðịnh tiếp và làm việc với Ðoàn.

16:30 Rời Nam Ðịnh về Hà Nội.

Chủ nhật, ngày 22 tháng 02 năm 2009:

09:00 Rời Hà Nội đi sân bay Quốc tế Nội Bài.

09:40 Ðến sân bay Quốc tế Nội Bài.

10:45 Rời Hà Nội đi Hồng Kông (chuyến bay CX 6726).

        - Tiễn tại sân bay:

        - Cấp vụ Châu Âu Bộ Ngoại giao.

        - Ðại diện Ban Tôn giáo Chính phủ.

 

Cục lễ tân Nhà Nước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page