Ðức Ông Celestino Migliore
tuyên bố trên Ðài Vatican
về chuyến viếng thăm tại Việt Nam
(15-19/03/99)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Ông Celestino Migliore tuyên bố trên Ðài Vatican về chuyến viếng thăm tại Việt Nam (15-19/03/99).

Vatican - 23.03.99 - "Trong mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam có một sự tiến bộ". Với lời này, Ðức Ông Celestino Migliore, Thứ Trưởng Ngoại Giao Vatican, đã tả lại thành quả về năm ngày viếng thăm Việt Nam (15-19.03.99) của Phái Ðoàn Tòa Thánh, do chính ngài hướng dẫn. Một chuyến ra đi đã đánh dấu một bước tiến đầu tiên cho việc đối thoại và cho việc có thể tiến đến những quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Trên bàn thảo luận, trong các buổi gặp gỡ với chính phủ Việt Nam, những vấn đề then chốt như sự tự do cho các hoạt động của Giáo Hội, việc mở các chủng viện mới, việc bổ nhiệm các Giám Mục đã được đề cập đến. Cho tới lúc này, tại Quốc Gia miền Châu Á này, miền đất đã được thấm máu biết bao vị tử đạo, thực sự các cửa (le porte) có được mở ra cho tự do tôn giáo không? Ðức Ông Migliore đã trả lời câu hỏi này của Phái Viên đài Vatican như sau:

"Ðây là hy vọng và vì thế chúng tôi đến Việt Nam để thảo luận nhiều vấn đề cụ thể của sự hiện diện và hoạt động của Giáo Hội Công Giáo tại Quốc Gia này, một Giáo Hội hiện nay có 8 triệu tín hữu, 30 Giám Mục, 3,000 Linh Mục và 6,500 Nữ Tu, nhưng nhất là sự hiện diện và hoạt động của các cộng đồng dấn thân rất nhiều và không ước mong gì khác là được đặt tất cả khả năng, nhất là khả năng con người, khả năng thiêng liêng mà họ có sẵn, để phục vụ xã hội Việt Nam. Xét về các phương tiện, Giáo Hội tại đây là một Giáo Hội nghèo về các phương tiện, nhưng giầu có về sự sẵn sàng phục vụ".

Trả lời cho câu hỏi: những bước tiến cụ thể nào đã được thực hiện trong lúc này, Ðức Ông Migliore đã nói như sau:

"Chúng tôi xin nói rằng: cả về phía chính phủ, đã có sự sẵn sàng thấy được về việc cải tiến mối quan hệ với Tòa Thánh. Dĩ nhiên, đây là bước tiến đầu tiên, quan trọng, bởi vì việc biểu lộ thiện chí là điều kiện tiên quyết, để tiến hành".


Back to Radio Veritas Asia Home Page