Phản ứng về cuộc gặp gỡ của

chủ tịch nhà nước cộng sản Việt nam

với Ðức thánh cha

 

Phản ứng về cuộc gặp gỡ của chủ tịch nhà nước cộng sản Việt nam với Ðức thánh cha.

Roma [Zenit 14/12/2009] - Ðã có nhiều phản ứng tích cực về cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch nhà nước cộng sản Việt nam, ông Nguyễn Minh Triết và Ðức Thánh Cha.

Theo tin của hãng thông tấn "các Giáo hội Á Châu" của Hội Thừa Sai Paris, sau cuộc gặp gỡ và một số phản ứng về cuộc gặp gỡ, Giáo hội Công giáo tại Việt nam cho biết "hài lòng" về cuộc gặp gỡ.

Theo hãng tin "Các Giáo hội Á Châu", trong khi thông cáo báo chí của Tòa Thánh về cuộc gặp gỡ "ngắn gọn và ôn hòa", thì bản tường trình của Việt nam ghi lại chi tiết bài diễn văn của chủ tịch Nguyễn Minh Triết mà hãng tin gọi là "một lời biện hộ thực sự về chính sách tôn giáo của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam".

Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh giải thích rằng "đây là một giai đoạn quan trọng trong việc tiến tới quan hệ song phương". Dĩ nhiên, còn nhiều vướng mắc, nhưng sẽ được giải quyết trong tương lai. Theo thông cáo, "sự hợp tác giữa Giáo hội và Nhà nước cũng như những đường hướng được Ðức thánh cha đề ra cho Giáo hội tại Việt nam nhân dịp khai mạc Năm Thánh đã được thảo luận trong bầu khí "thân tình".

Theo hãng tin "các Giáo hội Á Châu", bài diễn văn của ông Nguyễn Minh Triết như được các hãng tin Việt nam ghi lại có một giọng điệu khác. Mở đầu bài diễn văn, nhà lãnh đạo Việt nam khẳng định rằng đất nước ông sẵn sàng "thăng tiến các quan hệ với Tòa thánh, tôn trọng các nguyên tắc công pháp quốc tế và tích cực góp phần xây dựng hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Báo chí Việt nam cũng đề cao nội dung bài phát biểu của ông Nguyễn Minh Triết khi gặp gỡ Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh. Như được báo chí Việt nam ghi lại, ông Nguyễn Minh Triết đã đề cao chính sách tôn giáo của chính phủ Việt nam. Ðặc biệt, ông nói rằng nhà nước đã giúp đỡ Giáo hội Công giáo tại Việt nam tổ chức các lễ nghi khai mạc Năm Thánh 2010. Ông cũng nhấn mạnh rằng cá nhân ông và các viên chức trong ban tôn giáo chính phủ đặc biệt quan tâm đến các sứ điệp của Ðức thánh cha, nhứt là những lời nhắn nhủ dành cho người Công giáo Việt nam.

Chủ tịch nhà nước Việt nam đã tỏ ra rất tâm đắc với bài nói chuyện của Ðức thánh cha nhân dịp các Ðức giám mục Việt nam về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hồi tháng 6 năm 2009, cũng như sứ điệp của ngài nhân dịp khai mạc Năm Thánh 2010. Ông mong rằng các chỉ đạo của Ðức thánh cha được người Công giáo Việt nam hăng say mang ra thực hành.

Cũng theo hãng tin "các Giáo hội Á Châu", hàng giáo phẩm Việt nam đã tỏ ra hoan hỉ vì cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch nhà nước Việt nam và Ðức thánh cha. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, cả Ðức hồng y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài gòn lẫn Ðức cha Nguyễn văn Nhơn, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt nam, đều nói rằng các ngài "sung sướng" và hãnh diện khi thấy chủ tịch của nước mình gặp gỡ Ðức Thánh Cha. Nhưng cả hai vị đều tỏ ra "dè dặt" về những kết quả mà người ta có thể chờ đợi từ cuộc gặp gỡ lịch sử này.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page