Tòa Thánh Vatican - The Holy See

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

vatican

Quốc Gia Vatican

vatican flag

Cờ Vatican

vatican

Danh Sách ÐGH

vatican

Hồng Y Ðoàn

Basilica of St Peter

Ðền Thánh Phêrô

Basilica of St Paul

Ðền Thánh Phaolô

Basilica of St John

Ðền Thánh Gioan

Basilica of St Mary Major

Ðền Thánh Ðức Bà

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page