Thông Cáo Báo Chí của Phòng báo chí Toà Thánh

về cuộc Gặp Gỡ giữa ÐTC Bênêđitô XVI

và Thủ Tướng Việt Nam, Ông Nguyễn Tấn Dũng

tại Vatican, ngày 25 tháng Giêng năm 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thông Cáo Báo Chí của Phòng báo chí Toà Thánh về cuộc Gặp Gỡ giữa ÐTC Bênêđitô XVI và Thủ Tướng Việt Nam, Ông Nguyễn Tấn Dũng, tại Vatican, ngày 25 tháng Giêng năm 2007.


ÐTC Bênêđitô XVI đã tiếp riêng Thủ Tướng Việt Nam, Ông Nguyễn Tấn Dũng; Ông Ngô Yên Thi, Trưởng ban Tôn Giáo; và hai thông dịch viên, trong vòng 25 phút, trong Thư Viện Riêng của Ðức Giáo Hoàng. Sau đó ÐTC gặp chung phái đoàn gồm có 9 người, trong số này có Ông Ðại Sứ Việt Nam tại Italia, và Ông Cố Vấn của Thủ Tướng.


(Radio Veritas Asia 26/01/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Tiếp liền sau biến cố ÐTC Bênêđitô XVI tiếp Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Ðiện Tông Ðồ, vào lúc 11 giờ trưa thứ Năm ngày 25 thang Giêng năm 2007, Phòng Báo Chí Toà Thánh đã phổ biến thông báo bằng hai thứ tiếng: tiếng Ý và tiếng Anh. Mục thời sự kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch tiếng Việt từ nguyên bản tiếng Ý, như sau:

 

Sáng nay, thứ Năm ngày 25 tháng Giêng (năm 2007), Thủ Tướng Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, ngài Nguyễn tấn Dũng đã được Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tiếp kiến. Sau đó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, cùng với Ðức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, Phó Quốc Vụ Khanh Ðặc trách liên lạc với các quốc gia.

Toà Thánh đã nói lên niềm vui mãn nguyện vì chuyến viếng thăm ghi dấu bước tiến mới và quan trọng tiến đến sự bình thường hoá những tương quan song phương. Trong những năm qua, những tương quan này đã nhận được những tiến bộ cụ thể, trong việc mở ra những khoảng rộng hơn về tự do tôn giáo cho Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam.

Trong khi trao đổi với nhau, hai bên đã nói về những vấn đề còn mở ngỏ, mà hai bên ước mong sẽ được bàn đến và giải quyết nhờ qua những con đường đối thoại hiện có và là những vấn đề mà hai bên hy vọng sẽ dẫn đến một sự cộng tác có kết quả giữa Giáo hội và Nhà nước, ngõ hầu những người công giáo có thể, mỗi ngày một luôn hữu hiệu hơn, (có thể) đóng góp tích cực cho công ích của đất nước, cho sự thăng tiến những giá trị luân lý nhất là nơi giới trẻ, cho sự phổ biến một nền văn hoá của tình liên đới, và cho sự hổ trợ bác ái giúp cho những thành phần yếu kém nhất nơi dân chúng.

Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi những ý kiến về sinh hoạt quốc tế, nhắm đến một dấn thân chung cho hoà bình và dấn thân tìm giải pháp theo thương thuyết cho những vấn đề trầm trọng hiện nay.

Ðây là lần đầu tiên Thủ Tướng của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gặp gỡ Ðức Thánh Cha và những vị thẩm quyền cao nhất của Bộ Ngoại Giao Toà Thánh.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là bản dịch tiếng Việt nguyên văn thông cáo báo chí của Phòng Báo Chí Toà Thánh về cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI và Thủ Tướng Việt Nam, Ông Nguyễn tấn Dũng, tại Vatican. Thông Cáo Báo Chí đã không dùng từ "liên lạc ngoại giao", mà chỉ dùng từ "những liên lạc song phương", và cho rằng chuyến viếng thăm của Thủ Tướng Việt Nam tại Vatican, là "bước tiến mới và quan trọng" để bình thường hoá những liên lạc song phương. Thông báo cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục con đường đối thoại như hiện có, để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, để có thể cộng tác có kết quả giữa Giáo hội và Nhà nước.

Ðược biết ÐTC đã tiếp riêng Thủ Tướng Việt Nam, Ông Nguyễn Tấn Dũng; Ông Ngô Yên Thi, Trưởng ban Tôn Giáo; và hai thông dịch viên, trong vòng 25 phút, trong Thư Viện Riêng của Ðức Giáo Hoàng. Sau đó ÐTC gặp chung phái đoàn gồm có 9 người, trong số này có Ông Ðại Sứ Việt Nam tại Italia, và Ông Cố Vấn của Thủ Tướng. Thủ Tướng Việt Nam đã tặng ÐTC chiếc Bình bằng đồ gốm niên hiệu năm 2000, và ÐTC đã tặng thủ tướng Việt Nam một bộ sưu tập những đồng tiền của Triều Giáo Hoàng ngài.

Sau khi gặp ÐTC, thủ tướng Việt Nam đã gặp Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Bertone, cùng với Ðức Tổng Giám Mục Mamberti, ngoại trưởng Toà Thánh, trong vòng 30 phút.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng chuyển dịch bản Thông Cáo theo nguyên bản tiếng Ý)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page