Thư của Ðức Ông Pietro Parolin

Thứ Trưởng Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh

Gửi Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang

Giám Mục Giáo Phận Thái Bình

 

Thư của Ðức Ông Pietro Parolin, Thứ Trưởng Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Gửi Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang Giám Mục Giáo Phận Thái Bình.

Thái Bình, Việt Nam (15-02-2009 11:35:54 PM) - Theo chương trình của phái đoàn Toà Thánh Vatican, Phái Ðoàn sẽ chính thức viếng thăm Hà Nội để làm việc với phái đoàn của chính phủ Việt Nam từ ngày 15 đến 19 tháng 2 năm 2009, sau đó sẽ chính thức thăm Giáo phận Thái Bình vào ngày 20/02/2009 và Giáo phận Bùi Chu vào ngày 21/02/2009.

Sau đây là Thư của Ðức Ông Pietro Parolin, Thứ Trưởng Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Gửi Ðức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang Giám Mục Giáo Phận Thái Bình:

 

Vatican, 12/02/2009

Trọng kính Ðức Cha,

Con chuyển lời cám ơn thịnh tình của Ðức Cha trong việc đón tiếp Phái đoàn Toà Thánh đến thăm giáo phận của Ngài vào ngày thư Sáu, 20/02/2009; con xin tỏ bầy với Ðức Cha là con rất hạnh phúc với chương trình đã được sắp đặt.

Phái đoàn Toà Thánh sẽ do con dẫn đầu, cùng với Ðức Ông Phanxicô Cao Minh Dung, Ðặc trách vùng Ðông Nam Á châu về các vấn đề quan hệ với các quốc gia, phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, và Ðức Ông Barnaba Nguyễn văn Phương, chánh Văn phòng Thánh Bộ Phúc Âm Hoá Các Dân Tộc.

Con hi vọng sớm được gặp Ðức cha, con hứa luôn cầu nguyện cho mục vụ của Ðức Cha; con cũng muốn xin Ðức Cha và mọi người trong giáo phận Thái Bình ủng hộ chuyến viếng thăm sắp đến của Phái đoàn Toà Thánh bằng những hi sinh và cầu nguyện.

Lần nữa, với tấm lòng chân thành, con cầu chúc Ðức Cha mọi điều tốt lành nhất.

 

Kính thư

 

Ðức Ông Pietro Parolin

Thứ trưởng phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page