Tường thuật buổi gặp gỡ

giữa Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe

và các viên chức chính quyền Việt Nam

vào ngày 28/11/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật buổi gặp gỡ giữa Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe và các viên chức chính quyền Việt Nam vào ngày 28/11/2005.


Lúc 16 giờ ngày 28/11/2005, tại Phủ Thủ tướng, ông Phó thủ tướng Vũ Khoan đã thay mặt chính phủ Việt Nam chào đón thân mật Ðức Hồng Y và phái đoàn.


Tin Hà Nội (28/11/2005) - Chiều ngày 28/11/2005. Sau khi gặp gỡ mọi thành phần dân Chúa Tổng Giáo phận Hà Nội tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe và Phái đoàn Tòa Thánh đã đến chào thăm các viên chức chính quyền Việt Nam và Hà Nội.

Lúc 16 giờ, tại Phủ Thủ tướng, ông Phó thủ tướng Vũ Khoan đã thay mặt chính phủ Việt Nam chào đón thân mật Ðức Hồng Y và phái đoàn. Ðức Hồng Y ghi nhận những thay đổi tích cực về các chính sách tôn giáo của Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, Ðức Hồng Y cũng đề nghị Chính phủ cần trao nhiều tự do hơn nữa cho Giáo hội Công giáo Việt Nam về các lãnh vực truyền thông, xuất bản, giáo dục và nhất là về truyền giáo.

Cùng ngày, Ðức Hồng Y đã đến chào thăm Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội. Tại đây, Chủ tịch Thành phố Nguyễn Quốc Triệu đã giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình tôn giáo và việc thực hiện chính sách tôn giáo tại thủ đô Hà Nội.


Lúc 16 giờ 30, ngày 28/11/2005, tại Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội, Chủ tịch Thành phố Nguyễn Quốc Triệu đã tiếp đón Ðức Hồng Y Sepe và Phái đòan cùng đi.


Lúc 17 giờ cùng ngày, tại Ban Tôn giáo Trung ương, ông Ngô Yên Thi, trưởng ban cùng đại diện Bộ Ngoại Giao đã tiếp đón Ðức Hồng Y và Phái đòan cùng đi. Hai bên đã trao đổi về những vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam, chính sách Tôn giáo của Nhà nước Việt Nam và những vấn đề khác mà Việt Nam và Tòa thánh Vatican cùng quan tâm. Ông Ngô Yên Thi chúc chuyến viếng thăm của Ðức Hồng Y thu được nhiều kết quả tốt đẹp, Giáo hội Việt Nam tiếp tục gắn bó với quê hương dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước. Ðức Hồng Y bày tỏ sự cảm ơn đối với Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến viếng thăm này và cầu chúc nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong thời đại mới. Ðức Hồng Y mong muốn Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi dễ dàng cho việc bổ nhiệm các Giám mục và việc tự do thực hành tôn giáo của tín hữu. Sau cuộc nói chuyện, ban Tôn giáo đã thiết đãi Ðức Hồng Y và phái đoàn bữa cơm tối.


Lúc 17 giờ ngày 28/11/2005, tại Ban Tôn giáo Trung ương, ông Ngô Yên Thi, trưởng ban cùng đại diện Bộ Ngoại Giao đã tiếp đón Ðức Hồng Y Sepe và Phái đòan cùng đi.


Chúng tôi hi vọng Tòa Thánh và Nhà nước Việt Nam sớm có quan hệ ngoại giao chính thức. Và Giáo hội Công giáo Việt Nam và Chính phủ cùng chung vai xây dựng một đất nước Việt Nam trong tinh thần yêu thương, công bằng, tự do, dân chủ và thịnh vượng.

 

T.T. (tường thuật từ Ðại Chủng Viện Hà Nội)

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page