Ðức Giáo Hoàng Phanxicô

sẽ tiếp Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng

 

Ðức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tiếp Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Vatican (SD 11-10-2014) - Hôm 11 tháng 10 năm 2014, Cha Federico Lombardi, Giám Ðốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 18 tháng 10 năm 2014.

Trả lời những câu hỏi của các ký giả, Cha Lombardi nói:

"Như đã thỏa thuận, Ðức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp kiến tại Vatican Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày thứ bẩy 18 tháng 10 năm 2014. Cuộc gặp gỡ cũng giúp đào sâu những quan hệ song phương giữa Việt Nam và Tòa Thánh" (SD 11-10-2014)

Ðây là lần thứ hai Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng được Ðức Giáo Hoàng tiếp kiến tại Vatican. Lần đầu tiên, Ông được Ðức Giáo Hoàng Biển Ðức 16 tiếp kiến lúc 11 giờ sáng ngày 25 tháng 1 năm 2007.

 

(Radio Vatican)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page