Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Ðại diện không thường trú đầu tiên

tại Việt Nam

 

ÐTGM Leopoldo Girelli tại Ðông Timor (hình trái đứng giữa)

Và tại Indonesia (hình phải đang chúc lành cho trưởng tộc Kamoro)

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðại diện không thường trú đầu tiên tại Việt Nam.

Vatican (SD 13-1-2011) - Hôm 13 tháng 1 năm 2011, Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli làm Ðại diện Tòa Thánh không thường trú đầu tiên tại Việt Nam.


Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore, và làm Ðại Diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam.


Nguyên văn thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh viết:

"Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Cha Leopoldo Girelli, Tổng Giám Mục hiệu tòa Capri, làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei, và làm Ðại Diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Cho đến nay Ðức Tổng Giám Mục Girelli là Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia".

Ðức Tổng Giám Mục Girelli năm nay 58 tuổi, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1953 tại làng Predore, thuộc giáo phận Bergamo, bắc Italia, thụ phong linh mục năm 1978, theo học tại trường ngoại giao Tòa Thánh từ 1984 đến 1987. Sau khi ra trường, cha Girelli lần lượt phục vụ tại các Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Camerun (1987-1991), New Zealand (1991-1993), rồi được gọi về Bộ ngoại giao Tòa Thánh để phục vụ trong 8 năm, từ 1993 đến 2001, trước khi được gửi sang Tòa Sứ Thần tại Hoa Kỳ (2001-2006). Sau 5 năm tại đây, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Sứ Thần Tòa Thánh tại Indonesia và Ðông Timor, và thụ phong Giám Mục ngày 17-6 cùng năm 2006 do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh chủ phong.

Cho đến nay, vị Sứ Thần Tòa Thánh tại Thái Lan kiêm nhiệm chức vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei. Nay Tòa Thánh tách rời 2 nhiệm vụ này để ủy cho vị Sứ Thần riêng, kiêm nhiệm chức vụ Ðại diện không thường trú tại Việt Nam.

Tuyên bố hôm 10 tháng 1 năm 2011 trước ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, Ðức Thánh Cha nói: "Tôi muốn hài lòng ghi nhận rằng chính quyền Việt Nam đã chấp nhận để tôi chỉ định một Ðại diện, qua các cuộc viếng thăm cộng đồng Công giáo quý mến tại nước này, vị ấy sẽ bày tỏ sự quan tâm ân cần của Người Kế Vị Thánh Phêrô". (SD 13-1-2011)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page