Nhóm Làm Việc Hỗn Hợp Việt Nam - Vatican

họp nhau tại Vatican

 

Nhóm Làm Việc Hỗn Hợp Việt Nam - Vatican họp nhau tại Vatican.

Vatican và Việt Nam (VIS, 11-06-2013; WHÐ 12-06-2013) - Hôm thứ ba 11 tháng 06 năm 2013, Linh Mục Federico Lombardi, sj., giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, đã phổ biến thông cáo như sau: "Như đã đồng ý trong lần họp thứ ba tại Hà Nội hồi tháng 02 năm 2012, Ban Làm Việc Hỗn Hợp Việt Nam - Vatican, sẽ họp lần thứ tư tại Vatican, trong hai ngày 13-14 tháng 06 năm 2013. Cuộc họp nhằm giúp củng cố và phát triển những tương quan song phương giữa Việt Nam và Toà Thánh".

Như đã biết, nhằm mục đích tăng cường và phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Tòa Thánh, cuộc họp vòng thứ 4 này của Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Tòa Thánh đã được quyết định tại cuộc họp vòng 3 vào tháng Hai năm 2012 tại Hà Nội. Thông cáo chung chính thức cho biết cuộc họp lần trước đã diễn ra "trong bầu khí thân ái, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau". Hai bên đều đề cao những phát triển tích cực, thiện chí và đối thoại xây dựng. Phái đoàn Tòa Thánh mong muốn vai trò và sứ mạng của Vị Ðại diện không thường trú tại Việt Nam, Ðức Tổng Giám mục Girelli, được củng cố và mở rộng, và công việc của ngài được thuận lợi. Ðoàn đại biểu Việt Nam đã khuyến khích Giáo hội Công giáo tích cực tham gia phát triển đất nước.

Ngoài ra, theo Thông tấn xã Việt Nam, Ðoàn Việt Nam sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm Trưởng đoàn và Ðoàn Tòa Thánh Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao Antonio Camilleri làm Trưởng đoàn.

 

(Ðặng Thế Dũng & Huy Hoàng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page