Ðức Thánh Cha Benedictô XVI

bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ, SDB

làm Giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Benedictô XVI bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ, SDB, làm Giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu.

Tin Vatican (29/11/2005)  - Ngày 29/11/2005, Ðức Thánh Cha Benedictô XVI đã bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn văn Ðệ, SDB, hiện đang là giáo sự Ðại Chủng Viện Hà Nội làm Giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu. Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe cũng đã loan báo tin vui này vào cuối thánh lễ phong chức cho 57 tân linh mục tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào sáng ngày 29/11/2005.


Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe và đức tân giám mục Phêrô Nguyễn Văn Ðệ.


Giáo phận Bùi Chu, cho đến nay vẫn được coi là nơi đầu tiên đón nhận Tin Mừng tại Việt Nam. Từ năm 1640-1954, Bùi Chu là vùng truyền giáo. Sau đó, vào năm 1960, giáo phận Bùi chu được Tòa Thánh nâng lên bậc giáo phận chính tòa do Ðức Cha Giuse Phạm Năng Tĩnh coi sóc. Tuy có diện tích nhỏ nhất, nhưng giáo phận Bùi Chu có số giáo hữu đông nhất trong Giáo Hội Việt Nam.  Ðức Giám mục hiện nay của giáo phận Bùi Chu là Ðức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngày 14/07/2001.

Giáo Phận Bùi Chu biện nay nằm gọn trong tỉnh Nam Ðịnh, bao gồm sáu huyện (Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng) và khu vực xứ Khoái Ðồng, thành phố Nam Ðịnh. Tổng dân số cư ngụ trong 6 huyện và khu vực xứ Khoái Ðồng, thành phố Nam Ðịnh, thuộc giáo phận Bùi Chu là 1,336,400 người. Số giáo dân Công giáo là 380,130 người, chiếm tỷ lệ 28,44%. Dân chúng Bùi Chu có khoảng 84% làm nông nghiệp, 5% làm muối và đi biển, 11% làm nghề thương mại, cơ khí kỹ nghệ, tiểu thủ công nghiệp... Giáo phận Bùi Chu gồm có 13 giáo hạt với 129 giáo xứ.

Ðôi dòng sơ lược tiểu sử của tân giám mục Phêrô Nguyễn Văn Ðệ:

- Tân giám mục Phêrô Nguyễn Văn Ðệ sinh ngày 15/1/1946 tại Trí Bưu, Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị thuộc tổng giáo phận Huế.

- Ðược ơn kêu gọi, ngài gia nhập Dòng Salesien thánh Don Bosco.

- Sau khi học xong trung học, ngài được gửi đi học triết học tại Hồng Kông từ năm 1965-1968.

- Theo học Thần Học tại Giáo Hoàng học viện Ðà Lạt  từ năm 1970-1974.

- Khấn Dòng Salesien Thánh Don Bosco vào ngày 15/8/1965.

- Thụ phong linh mục vào ngày 17/12/1973.

- Sau khi thụ phong linh mục, ngài đã đảm nhiệm các chức vụ khác nhau như sau:

- từ năm 1976-1979: làm Cha giáo Nhà Tập của Dòng.

- từ năm 1979-1991: phụ trách Chánh xứ giáo xứ Xuân Hiệp, Thủ Ðức thuộc Tổng Giáo Phận Saigòn.

- từ năm 1992-1997: Bề trên Giám Tỉnh Dòng Salesien Việt Nam.

- từ năm 1997-2000: Giám Ðốc Học Viện Thần Học Salesien Don Bosco.

- từ năm 2000- 2005: Giáo sư Ðại Chủng Viện Hà Nội.

Toàn thể linh mục tu sĩ Việt Nam đang phục vụ tại Á Châu xin chân thành chúc mừng giáo phận Bùi Chu và Hội Dòng Salesien Thánh Don Bosco. Nguyện chúc Ðức Tân Giám Mục luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần và luôn được bình an khỏe mạnh để dìu dắt đoàn dân Chúa trong sứ vụ mới mà Chúa đã giáo phó.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page