Cuộc gặp lần thứ bảy của Nhóm Làm Việc Chung

giữa Việt Nam và Toà Thánh

 

Cuộc gặp lần thứ bảy của Nhóm Làm Việc Chung giữa Việt Nam và Toà Thánh.

Văn Yên, S.J.

Vatican (Vat. 17-12-2018) - Cuộc gặp lần thứ 7 của Nhóm Làm Việc Chung Việt Nam - Toà Thánh sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 12 năm 2018, tại Hà Nội.

Cuộc gặp dự kiến sẽ đào sâu và phát triển quan hệ song phương, theo thoả thuận đã đạt được trước đây từ lần gặp thứ 6 của Nhóm Làm Việc Chung diễn ra tại Vatican hồi tháng 10 năm 2016, tiếp đến là lần viếng thăm Vatican của thứ trưởng ngoại giao Hà Kim Ngọc vào tháng 8 năm 2017, cuộc viếng thăm của đức ông Camilleri tại Hà Nội năm 2018, và cuộc viếng thăm gần đây của phó thủ tướng Trương Hoà Bình và được Ðức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến tại Vatican từ tháng 10 năm 2018.

Trong thời gian thăm Việt Nam, từ 18 đến 20 tháng 12 năm 2018, phái đoàn cũng sẽ gặp các giám mục Việt Nam đến tham dự Thánh Lễ nhận toà của Ðức Tân Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên tại Hà Nội.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page