Phái đoàn Tòa Thánh Viếng Thăm Việt Nam

từ ngày 10 đến 16 tháng 10 năm 2002

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Nhật báo L'Osservatore Romano loan tin về Phái đoàn Tòa Thánh trở về Vatican sau chuyến thăm 7 ngày (10-16/10/2002) tại Việt Nam.

Vatican - 19/10/2002 - Nhật báo "Quan Sát Viên Roma" "L'Osservatore Romano", cơ quan bán chính thức Tòa Thánh, số ra ngày 19/10/2002, loan tin trên trang nhất về Phái đoàn Tòa Thánh vừa từ Việt nam trở về Roma.

Ðây là bản tin của Nhật báo: "Phái đoàn Tòa Thánh gồm có Ðức Ông Celestino Migliore, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh và Ðức Ông Barnaba Nguyễn văn Phương, Trưởng Phòng (Capo Uffico) của Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các Dân tộc, đã trở về Roma hôm 17 tháng 10 năm 2002, sau một chuyến viếng thăm bẩy ngày tại Việt nam".

Bản tin viết tiếp: "Phái đoàn đã gặp các Giám mục họp Khóa khoáng đại của HÐGM Việt nam và đã đàm thoại với Phó chủ tịch Ủy Ban ngoại giao của Ủy ban trung Ðảng cộng sản Việt nam, ông Bùi thế Giang, với Thứ trưởng ngoại giao, ông Lê văn Bằng và với Chủ tịch Ban Tôn giáo vụ, ông Lê quang Vịnh".

Bản tin viết thêm: "Với nhà Cầm quyền Việt Nam, phái đoàn đã thảo luận những khía cạnh khác nhau về sự hiện diện và đời sống của Giáo hội công giáo  tại đây. Ðã nói cách riêng đến việc bổ nhiệm các Giám mục; có vài bổ nhiệm sẽ được công bố trong thời gian vắn, tuy nhiên vẫn còn một số bổ nhiệm khác đang chờ đợi việc trả lời từ phía nhà cầm quyền Việt nam trong tương lai gần đây. Ðề tài về mối quan hệ giữa Việt nam và Tòa Thánh cũng được đề cập tới, bằng việc đề cao những bước đã thực hiện cho tới lúc này nhằm tiến tới việc bình thường hóa".

Bản tin kết thúc: "Phái đoàn đã thực hiện chuyến viếng thăm tại Giáo phận Ðà nẵng và Bùi chu. Trong lúc cử hành Thánh lễ, tại hai thành phố có Tòa Giám mục này, các tín hữu tham dự rất đông đảo và biểu lộ sự hiệp thông sâu xa với ÐTC".

 

(TÐK)


Back to Home Page