ÐGM giáo phận Nha Trang
trở về Việt Nam và sẽ gặp
phái đoàn Toà Thánh tại Hà Nội

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Giám Mục giáo phận Nha Trang trở về Việt Nam và sẽ gặp phái đoàn Toà Thánh tại Hà Nội.

Roma - 13.03.99 - Sau khi tham dự phiên họp sau cùng của Hội Ðồng Tổng Văn Phòng Thượng Hội Ðồng Giám Mục thế giới trong Nội Thành Vatican vào cuối tháng 2/1999 vừa qua, để chuẩn bị soạn thảo Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Á, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang, lên đường trở về Việt Nam sáng Chúa Nhật 14.03.99. Từ Roma, Ðức Cha qua Paris để lấy máy bay về Việt Nam. Sau đó, từ Saigon, ngài bay thẳng ra Hà Nội, để cùng với các Ðức Giám Mục trong Ban Thường Vụ Hội Ðồng Giám Mục gặp phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm Việt Nam.

Cũng như năm ngoái, Phái Ðoàn Tòa Thánh gồm Ðức Ông Celestino Migliore, Thứ Trưởng Ngoại Giao và Ðức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, Viên Chức Bộ Truyền Giáo. Phái đoàn tới Hà Nội vào ngày thứ Hai 15.03.99 và theo chương trình sẽ lưu lại cho tới ngày 19/03/99.


Back to Radio Veritas Asia Home Page