Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe

Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo

lên đường viếng thăm Việt Nam

và Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, lên đường viếng thăm Việt Nam và Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam.

Tin Vatican (Vat 26/11/2005) - Chúa Nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2005, Ðức Hồng Y Sepe , Tổng Truởng Bộ Truyền Giáo, rời Roma lên đường viếng thăm Việt Nam, và Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm với Thủ đô Hà Nội, rồi đến Huế và cuối cùng Thành Phố Saigon. Chuyến viếng thăm kéo dài từ ngày 28 tháng 11 cho đến mùng 5 tháng 12 năm 2005.

Theo chương trình dự trù, Ðức Hồng Y Sepe và phái đoàn tháp tùng, sẽ đến Phi Trường Nội Bài, Hà Nội, lúc 9 giờ 35 phút sáng thứ Hai 28 tháng 11 năm 2005, qua hãng Hàng Không Thái Lan TG 682. Cùng tháp tùng Ðức Hồng Y, có Ðức Ông Barnabas Nguyễn Văn Phương, và một linh mục thuộc ban giám đốc Học Viện Truyền Giáo Roma. Ngoài ra còn có hai đặc phóng viên làm việc cho hai tờ báo công giáo ở Roma.

Trong những ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ có gắng tường thuật những biến cố của chuyến viếng thăm này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page