Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm

của Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe

tại Thánh Ðịa La Vang

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Chuyến Viếng Thăm của Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe tại Thánh Ðịa La Vang.

(Radio Veritas Asia 1/12/2005) - Sáng thứ Năm, ngày 01 tháng 12 năm 2005, gần 7,000 tín hữu hành hương tập trung về Linh Ðịa La Vang để chào đón Phái đoàn Toà Thánh đến kính viếng Ðức Mẹ La Vang trong dịp Hành Hương Mùa Ðông, theo truyền thống tại Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc La Vang.


Giáo dân Huế tiếp đón Ðức Hồng Y Sepe và Phái đòan tại Phi Trường Phú Bài, Huế.


Phái đoàn Toà Thánh, do Ðức Hồng Y Cres-cen-zio Se-pe, Tổng Trưởng Bộ rao giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc, hướng dẫn. Ðây là cuộc viếng thăm mục vụ của Phái đoàn Toà Thánh tại Tổng Giáo Phận Huế. Và trong dịp nầy, Phái đoàn Toà Thánh đến Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc để kính viếng Ðức Mẹ La Vang.

Ðúng 07g45, chuông trống nổi lên, báo hiệu Phái đoàn đến.

Ðức Hồng Y Tổng Trưởng được choàng hoa đón mừng và được đưa vào Nhà Hành Hương. Ngài vẩy tay chào đoàn hành hương và thỉnh thoảng dừng lại, chuyện trò thân mật với khách hành hương.

Cùng đi với Ðức Hồng Y trong Phái đoàn, có Ðức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, Chánh Văn Phòng Bộ Truyền Giáo, và linh mục Giu-sep-pe No-to, Quản lý Trường Truyền Giáo tại Rôma.

Lúc 08g 15: tiếng trống của Ðoàn Thiếu nhi Mỹ Chánh vang lên: đoàn phụng vụ di chuyển từ Nhà Hành Hương qua Linh đài Ðức Mẹ. Hương và Hoa đi đầu. Tiếp đến là Thánh Giá và đèn chầu, các nam tu sĩ, các nữ tu sĩ, đoàn Dân tộc, 75 Chủng sinh ngoại trú, 86 Thầy Ðại Chủng Viện Xuân Bích, 10 Phó Tế, 78 linh mục đồng tế, Ðức Hồng Y Chủ Tế, với Ðức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Huế, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Giám Mục Nha Trang, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, Giám Mục Qui Nhơn, Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, Giám Mục Kontum, Ðức Cha Giuse Nguyễn Tích Ðức, Giám Mục Buôn Mê Thuột, Ðức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Huế, Ðức Ðan Viện Phụ Dòng Thiên An.

Khi đến Linh Ðài Ðức Mẹ, trước khi khai mạc Thánh Lễ hành hương kính Ðức Mẹ La Vang và cầu nguyện cho Ðức Giáo Hoàng, Ðức Cha Phanxicô Lê Văn Hồng, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Huế, đọc bài chào mừng Phái đoàn Tòa Thánh và bản tường trình lên Toà Thánh về Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Tiếp theo, Ðức Tổng Giám Mục Huế xướng kinh Lạy Thánh Mẫu La Vang và cộng đoàn phụng vụ hành hương sốt sắng đọc theo.


Giáo dân Huế tiếp đón Ðức Hồng Y Sepe và Phái đòan tại Phi Trường Phú Bài, Huế.


Khai mạc Thánh Lễ, Ðức Hồng Y Tổng Trưởng mở lời chào bằng những câu tiếng Việt ngắn, làm cộng đoàn hành hương ngạc nhiên thích thú: "Kính chào Quý Ðức Cha, Kính chào Quý Cha, Kính chào Quý Thầy, Kính chào Quý Chị, Kính chào Quý Anh Chị Em". Cộng đoàn phụng vụ vang lên những tràng vổ tay sau mỗi lời Kính chào của Ðức Hồng Y.

Ðức Hồng Y nói ngài đến hành hương cùng với các tín hữu hôm nay tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, với lòng yêu mến đối với Ðức Mẹ La Vang là Nữ Vương của Ðất Nước Việt Nam. Ngài nói: "Chúng ta sung sướng đến đây để thăm Mẹ mình, để nói lên những tâm tình của mình cho Mẹ. Chúng ta đến đây để hiệp con tim của mình với con tim của Ðức Mẹ vì chúng ta tin rằng Mẹ luôn yêu thương chúng ta. Ðiều đầu tiên chúng ta có thể nói với Ðức Mẹ là: Thưa Mẹ, con yêu Mẹ. Và chúng ta nói tiếp: Xin Mẹ giúp chúng con tiếp tục cuộc hành trình của chúng con để chúng con được đến gần với Con của Mẹ hơn. Nguyện cầu cho hôm nay, từ nơi Thánh Ðịa La Vang nầy, ân sủng dồi dào của Chúa ban xuống đầy tràn trong tâm hồn chúng ta."

Ðức Hồng Y Chủ tế vừa dứt lời, cộng đoàn hành hương sung sướng vỗ tay vang dội.

Ðức Hồng Y Chủ tế làm Dấu Thánh Giá khai mạc Thánh Lễ. Tiếp đó, Ðức Tổng Giám Mục Huế ngỏ lời với cộng đoàn hành hương trong phần thống hối cộng đoàn. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho chuyến viếng thăm mục vụ của Ðức Hồng Y Tổng Trưởng được thành công tốt đẹp. Ngài khuyên cộng đoàn hành hương hôm nay, quây quần tại đây bên Mẹ La Vang, hãy hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Hai Ðức Giáo Hoàng yêu quý, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II và Ðức Giáo Hoàng đương kim Bênêđictô XVI.

Dịp năm Toàn Xá tại La Vang, năm 1998, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã cầu chúc cho nhũng ai đến cầu nguyện với Ðức Mẹ La Vang tại Ðền Thánh nầy, được tìm thấy một sức thúc đẩy tông đồ mới cho đời sống Kitô-hữu của họ và nhận lãnh ơn an ủi và sức mạnh để đương đầu với những âu lo trong cuộc sống. Xin Mẹ La Vang cầu Chúa cho chúng con biết sống yêu thương nhau, liên đới với nhau hầu cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Mây đen vần vũ trên bầu trời La Vang. Mưa rơi xuống hơi nặng hột. Cộng đoàn hành hương vẫn giữ yên lặng và tham dự phụng vụ sốt sắng.

Sau bài Phúc Âm do Cha Phêrô Hoàng Kính, linh mục niên trưởng Hạt Quảng Trị đọc, Ðức Hồng Y Chủ tế ban lời. Ðức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương chuyển dịch. Ðại ý được ghi như sau.


Ðức Hồng Y Sepe và Phái đoàn Toà Thánh đến Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc để kính viếng Ðức Mẹ La Vang và cử hành thánh lễ tại Thánh Ðịa Lavang.


Ðức Hồng Y Chủ tế nói ngài rất xúc động khi được hành hương đến nơi đã từng xảy ra những cơn bắt bớ Ðạo Chúa. Các tín hữu lúc bấy giờ bị bắt bớ, chạy đến đây lánh nạn. Các vị đã chịu đói khát, chịu lạnh lẽo, chịu đau ốm bệnh tật để tuyên xưng niềm tin vào Ðức Kitô. Ðức Mẹ hiện ra, trao cho các vị một sứ điệp: Hãy vững tin, hãy kiên tâm chịu đựng các nổi khổ cực. Mẹ đã nhậm lời các con cầu xin. Từ nay, ai chạy đến đây cầu nguyện, Mẹ sẽ nhậm lời.

Con tim của tôi - Ðức Hồng Y Chủ Tế nói tiếp - bộc phát ra những lời dâng lên Mẹ La Vang. Chúng ta hãy mở rộng lòng mình ra trước Mẹ. Chắc chắn lúc rời Linh Ðịa nầy, chúng ta sẽ không ra về tay không.

Khi hiện ra tại Lộ Ðức, tại Fatima, và tại nhiều nơi khác, Ðức Mẹ kêu gọi mọi người ăn năn đền tội và trở lại với Chúa. Tại La Vang nầy, Ðức Mẹ nhắc chúng ta hãy biết đón nhận những gian nan và đau khổ để trung thành với Con của Mẹ như lời đã dạy: "Nếu ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Thầy."

Thập giá của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, dù đau khổ hay nghịch cảnh, dù thất nghiệp ngoài xã hội hay khó khăn trong gia đình, đều do Chúa thương cho xảy đến để thánh hoá bản thân chúng ta.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: không phải cứ nói lạy Chúa, lạy Chúa, là được, nhưng phải thi hành thánh ý của Cha trên trời. Thánh ý của Chúa được tỏ hiện qua các giới răn của Chúa, qua các giáo huấn của Giáo Hội, qua những lời dạy bảo của các vị chủ chăn, qua việc bổn phận, qua các biến cố xảy ra xunh quanh chúng ta. Hãy noi gương Ðức Mẹ là kẻ chu toàn thánh ý Chúa. Kẻ nào sống theo thánh ý Chúa là kẻ xây dựng ngôi nhà đức tin của mình trên đá. Ngôi nhà đức tin của họ sẽ vững chắc, dù mưa gió bão táp, sẽ không sập vì đã được xây trên nền tảng Chúa Kitô.

Hãy hướng lòng chúng ta lên Mẹ và chiêm ngắm các nhân đức của Mẹ, nhất là hai nhân đức khiêm nhượng và vâng lời. Trong biến cố Truyền Tin, Mẹ Maria đã đáp lời "Xin Vâng" theo thánh ý Chúa. Mẹ đã trao trọn xác hồn cho Chúa. Mẹ là người nữ tỳ của Chúa. Người nữ tỳ là người chỉ biết vâng lời. Bằng cách chọn con đường khiêm tốn, Mẹ đã sửa lại tội kiêu ngạo của nguyên Tổ, và Mẹ đã được chúc phúc. Vì thế, toàn thể Giáo Hội hết lời khen ngợi Mẹ được diễm phúc giữa các người phụ nữ.


Ðức Hồng Y Sepe và Phái đoàn Toà Thánh đến Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc để kính viếng Ðức Mẹ La Vang và cử hành thánh lễ tại Thánh Ðịa Lavang.


Chúng ta hãy chiêm ngắm Mẹ và noi gương Mẹ để sống thân mật với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy biết đưa đầy tình yêu vào cuộc sống: tình yêu lớn lao biến một việc tầm thường thành lớn lao. Trong dịp hành hương nầy, chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, Mẹ dịu dàng và đầy tình thương, chúng con đến đây, hết lòng trông cậy vào tình Mẹ yêu thương chúng con. Xin Mẹ hãy ban cho chúng con tất cả những ơn chúng con cần đến trong cuộc đời hành hương trên thế trần nầy. Ðặc biệt, xin Mẹ thương ban hòa bình, sự thịnh vượng vật chất và tinh thần cho dân tộc Việt Nam. Chúng con tin tưởng sẽ lãnh được nơi Mẹ sức mạnh cần thiết cho chúng con và cho gia đình chúng con. Chúng con ngước mắt lên Mẹ. Chúng con đưa con tim mình lên gặp con tim Mẹ. Xưa kia, trên đường thập giá, Mẹ đã luôn xuất hiện một cách kín đáo để an ủi Con Mẹ. Ánh mắt Mẹ đã gặp ánh mắt Con Mẹ. Con tim Mẹ gặp con tim của Con Mẹ. Mẹ đã muốn kết hiệp mật thiết với những đau đớn của Con Mẹ. Mẹ đã chuyền thông sức mạnh kỳ diệu của mình cho Con Mẹ để Con mẹ có thể mạnh bước lên đồi Canvê. Trên đồi Canvê, Mẹ đã chiêm ngắm Con Mẹ trong những nổi đau khổ tột cùng của Con Mẹ. Và khi đứng dưới chân thập giá, Mẹ đã nhận chúng con làm con của Mẹ. Từ đó, Mẹ luôn yêu thương các con của Mẹ đang gặp đau khổ hoặc đang sống xa đường lối của Chúa.

Lạy Mẹ La vang, xin thương chúng con và những ai đang ở trong những hoàn cảnh bị bách hại tôn giáo, kỳ thị và chiến tranh. Xin Mẹ ban cho tất cả chúng con lòng can đảm. Xin Mẹ cho tất cả chúng con hưởng được tình mẫu tử của Mẹ.

Chúng con cầu xin Mẹ phù hộ che chở nước Việt Nam. Xin Mẹ ban ơn cần thiết cho những ai đang xây dựng và kiến tạo nuớc nhà được phồn thịnh.

Chúng con cầu xin Mẹ đưa chúng con đến với Chúa Giêsu, Con Mẹ. Xin cho chúng con được như Mẹ, luôn sống thông hiệp với Chúa Thánh Thần trong Ðức Chúa Cha. Amen.

Khi Ðức Hồng Y Chủ tế vừa giảng xong, cộng đoàn hành hương vổ tay vang dậy.

Thánh Lễ kết thúc lúc 10g. Ðoàn kiệu Thánh Lễ trở về Nhà Hành Hương để tham dự Nghi thức Làm Phép Tượng Ðức Mẹ La Vang đặt tại Nhà hành Hương, và Nghi thức làm phép Nhà hành Hương.

Tất cả những ai có mặt hôm nay tại La Vang đều cảm thấy đức tin mình được thêm mạnh mẽ trong sự hiệp thông với nhau, hiệp thông với Giáo Hội tai Quê Hương Việt Nam và hiệp thông với Giáo Hội toàn cầu vì trong dịp hành hương đặc biệt nầy tại Linh Ðịa La Vang, có sự hiện diện của một trong những nhân vật cao cấp nhất của Giáo Hội Toàn Cầu, Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Bộ rao giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc, và có sự hiện diện của những nhân vật cao cấp nhất trong Giáo Hội Việt Nam.

Khi rời Linh Ðịa La vang ra về, tuy không nói ra, mọi người hành hương đều có cùng chung những niềm hy vọng và những tâm tình tốt đẹp đối với Giáo Hội Toàn cầu, đối với Giáo Hội và Tổ Quốc Việt Nam.

 

Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang (tường thuật từ Lavang)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page