Việt Nam đồng ý bổ nhiệm 3 vị tân giám mục

do Tòa Thánh đề nghị

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Việt nam đồng ý bổ nhiệm 3 vị tân giám mục do Tòa thánh đề nghị.

Vatican (AFP 18.6.2001). Cơ quan truyền thông FIDES của bộ Truyền giáo, hôm thứ hai (18.6.2001), đã cho biết rằng  Nhà cầm quyền cộng sản đã đồng ý 3 vị tân giám mục được đề cử bởi  Tòa Thánh, nhưng lại từ chối 3 vị khác trong các cuộc nói chuyện tại Hà nội.

Nhà nước Việt nam đã bật đèn xanh cho việc đề cử giám mục giáo phận Bùi chu, một giáo phận  đã bị trống ngôi 2 năm, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài gòn và giám mục phó giáo phận Phan Thiết. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Việt nam đã từ chối yêu cầu của Tòa Thánh về việc đề cử  3 vị tân giám mục khác; đó là Giám mục phụ tá TGP Hà nội, và hai giám mục cho hai giáo phận Hưng hóa và Hải phòng.

Phái đoàn tòa thánh được hướng dẫn bởi Ðức Ông  Celestino Miliore, nhân vật thứ hai của bộ ngoại giao Tòa Thánh, cũng được mời thăm viếng giáo phận Lạng Sơn và Thái bình trước khi về lại Roma hôm Chủ Nhật, 17 tháng 6/2001.

Hãng thông tấn Fides tường thuật rằng,  khả thể  thiết lập mối liên lạc ngoại giao cũng đã được bàn thảo trong suốt sáu ngày, nhưng chưa đạt một quyết định chính thức về việc này. Mối liên hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và nhà cần quyền cộng sản Việt nam đã cải tiến một cách đáng kể từ thập niên 90.

Tuy nhiên trong khi cho phép việc thờ phượng riêng tư, nhà cầm quyền cộng sản vẫn duy trì việc kiểm soát chặt chẽ tất cả những hoạt động của giáo hội. Như việc bổ nhiệm các giám mục, kiểm soát việc tuyển sinh vào chủng viện, việc thuyên chuyển mục vụ của các linh mục, việc xây dựng nhà nhờ đều phải xin phép nhà nước.

Việt nam là quốc gia có tỉ số người Công giáo  cao,  đứng hàng thứ hai tại Á châu,  chỉ sau Philippines.


Back to Radio Veritas Asia Home Page