Chương Trình Làm Việc
của Phái Ðoàn Tòa Thánh
tại Việt Nam (15-19/03/99)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương Trình Làm Việc của Phái Ðoàn Tòa Thánh tại Việt Nam.

Tin Vatican (AFP 16/03/99): Phái Ðoàn Tòa Thánh do Thứ Trưởng Ngoại Giao, Ðức Ông Celestinô Migliorê, hướng dẫn, đã đến thủ đô Hà Nội trưa thứ Hai 15 tháng 3/1999. Phái đoàn đã bắt đầu làm việc với những đại diện của Chính Phủ Việt Nam, vào sáng thứ Ba 16 tháng 3/1999.

Theo nguồn tin của Văn Phòng Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, được hãng tin AFP trích lại, thì Phái Ðoàn đã được Ban Tôn Giáo Chính Phủ do Ông Lê Quang Vinh cầm đầu, tiếp kiến vào sáng thứ Ba 16/03/99; và buổi chiều thứ Ba, trước khi đi vào Thành Phố Saigon, phái đoàn Tòa Thánh đã đến gặp Ông Nguyễn Duy Niên Thứ Trưởng Ngoại Giao.

Thứ Tư 17 tháng 3/1999, Phái Ðoàn Tòa Thánh đi thăm giáo phận Phan Thiết, và đồng tế Thánh Lễ với Ðức Giám Mục Nicola Huỳnh Văn Nghi.

Thứ Sáu 19 tháng 3/1999, Lễ Kính Thánh Giuse, Phái Ðoàn Tòa Thánh trở lại Hà Nội, và sẽ dâng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội, trước khi rời Việt Nam trở lại Roma.

Hảng Tin AFP nhận định rằng: "Việc Chính Phủ Việt Nam cho phép phái đoàn Tòa Thánh đi thăm giáo phận Phan Thiết, và cử hành hai thánh lễ công khai cho cộng đoàn tín hữu (một tại Phan Thiết, và một tại thủ đô Hà Nội), là một dấu hiệu tích cực cho biết cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Việt Nam đã có những tiến bộ.

Tuy nhiên, theo các nhà ngoại giao Tây Phương, thì mặc dù chuyến viếng thăm của phái đoàn Tòa Thánh có mang lại vài kết quả tích cực, và có thể dọn đường cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao trong tương lai, nhưng cuộc trao đổi lần nầy chưa thể xóa tan được sự nghi ngờ của Nhà Nước và Ðảng Cộng Sản Việt Nam đối với Giáo Hội Công Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page