Thông cáo của
Phòng Báo Chí Tòa Thánh
về kết quả sau chuyến thăm Việt Nam
của Phái Ðoàn Vatican

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh về Phái Ðoàn Vatican từ Việt Nam trở về Roma.

Vatican - 20.03.99 - Phái Ðoàn Tòa Thánh gồm Ðức Ông Celestino Migliore, Thứ Trưởng Ngoại Giao và Ðức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, Chủ Sự tại Bộ Truyền Giáo, vừa từ Hà Nội về tới Roma sáng thứ Bảy 20.03.99. Sau đó ít tiếng đồng hồ, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho phổ biến thông cáo sau đây:

"Phái Ðoàn Tòa Thánh, gồm Ðức Ông Celestino Milgiore, Thứ Trưởng Ngoại Giao và Ðức Ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, Chủ Sự tại Bộ Truyền Giáo, đã rời Hà-Nội ngày 19/03/99 và về tới Roma sáng ngày 20 tháng Ba 1999, sau 5 ngày viếng thăm tại Việt Nam".

Thông cáo viết tiếp: "Phái Ðoàn đã gặp Các vị Giám Mục trong Ban Thường Vụ Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và đã có những cuộc thảo luận với ông Thứ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Di Niên và với ông Chủ Tịch Ban Tôn Giáo, Lê Quang Vinh. Với Nhà Cầm Quyền Chính Phủ, nhiều khía cạnh liên quan đến sự hiện diện và sinh họat của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam đã được đem ra thảo luận. Phái Ðoàn đã nói đến việc bổ nhiệm Giám Mục, và hiện đang chờ đợi sự trả lời tích cực từ phía Việt Nam đối với những bổ nhiệm này, trong tương lai gần đây. Vấn đề về những quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa Thánh cũng được bàn đến, và đã ấn định một số điểm căn bản cho cuộc đàm phán tương lai về vấn đề nầy".

Thông cáo viết thêm: "Phái Ðoàn đã viếng thăm Thành Phố Sàigon và Phan Thiết. Trong các buổi cử hành thánh lễ đồng tế, diễn ra tại hai giáo phận miền Nam ngày 17 và 18/03/1999 vừa qua, và tại Thủ Ðô Hà Nội ngày 19/03/99, lễ trọng kính Thánh Giuse, Quan Thầy Tổng Giáo Phận Hà Nộïi, nhiều tín hữu hiện diện đã nói lên sự chờ đợi mạnh mẽ của tất cả các người Công Giáo trong Nước đối với chuyến viếng thăm của ÐTC tại Việt Nam.


Back to Radio Veritas Asia Home Page