Phái Ðoàn Toà Thánh viếng thăm Việt Nam

từ ngày 5 tháng 3 năm 2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phái Ðoàn Toà Thánh viếng thăm Việt Nam từ ngày 5 tháng 3 năm 2007.

Tin Vatican (Apic 1/03/2007) - Các hãng thông tấn và các báo chí phát hành tại Việt Nam, đều loan tin hôm ngày 1 tháng 3 năm 2007 rằng phái đoàn Toà Thánh sẽ đến thăm Việt nam, từ ngày 5 đến 11 tháng 3 năm 2007.

Nguồn tin Vatican đã xác nhận với hãng tin I. Media tại Roma về chuyến viếng thăm này và cho biết mục tiêu của phái đoàn là viếng thăm cộng đoàn công giáo tại Việt Nam, và thảo luận với các viên chức chính phủ Việt nam về "lộ trình" và những giai đoạn khác nhau của việc bình thường hoá liên lạc ngoại giao giữa Toà Thánh và Việt Nam trong tương lai.

Ðức Ông Pietro Parolin, thứ trưởng ngoại giao của Toà Thánh, cầm đầu phái đoàn Toà Thánh đến Hà Nội ngày 5 tháng 3 năm 2007. Cùng đi với Ðức Ông Pietro Parolin, có Ðức Ông Luis Mariano Montemayor, thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh và Ðức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, Vụ Trưởng tại Bộ Truyền Giáo. Phái đoàn dự trù sẽ được viếng thăm những giáo phận của giáo hội công giáo tại Việt Nam, mà cho đến giờ vẫn còn khó được phái đoàn đến thăm. Vấn đề bổ nhiệm giám mục cho các giáo phận trống toà, như Bắc Ninh, Buôn Mê Thuột, Lạng Sơn, sẽ được bàn đến trong những thảo luận của Phái Ðoàn Toà Thánh với Bộ Ngoại Giao và Ban Tôn Giáo của Chính Phủ Việt Nam. Việt Nam và Toà Thánh Vatican chưa có liên lạc ngoại giao, nhưng những người công giáo việt nam từ vài năm qua được hưởng vài mở rộng thấy được. Tuy nhiên Nhà Nước Việt nam vẫn còn nghi ngờ đối với giáo hội công giáo tại Việt nam, tiếp tục kiểm soát việc bổ nhiệm giám mục, giới hạn số các linh mục. Dù vậy, liên lạc giữa Toà Thánh Vatican và Việt Nam từ vài năm qua đã có những bước tiến tốt. Việc bổ nhiệm giám mục mới nhất tại Việt Nam là bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục Ðà Nẵng, do Ðức Bênêditô XVI, hôm ngày 13 tháng 5 năm 2006.

Ðược biết, sau năm 1975, những chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của phái đoàn Toà Thánh tại Việt Nam là vào năm 1990. Trước đó, vào năm 1989, có chuyến viếng thăm "mục vụ" của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, tại Thành Phố Saigòn và Vĩnh Long, mở đầu cho những chuyến viếng thăm chính thức, từ năm 1990 đến nay. Chuyến viếng thăm cuối cùng của Phái Ðoàn Toà Thánh tại Việt Nam là vào tháng 5 năm 2004.

Biến cố đặc biệt mới nhất ghi dấu tương quan giữa Toà Thánh và Việt nam, là biến cố viếng thăm chính thức của Ông Thủ Tướng Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng, tại Toà Thánh Vatican, hôm ngày 25 tháng Giêng năm 2007. Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam hiện có khoảng 8 triệu tín hữu, tức khoảng 7% dân số toàn quốc.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page