Phái Ðoàn Tòa Thánh
sắp đến Việt Nam

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phái Ðoàn Tòa Thánh sắp đến Việt Nam.

Tin Vatican (VIS 4/03/99 và Fides 4/03/99): Thứ Năm mùng 4 tháng 3/1999, Tiến Sĩ Navarro Valls, nguời phát ngôn của Tòa Thánh đã phổ biến cho giới báo chí bản tin liên quan đến Phái Ðoàn Tòa Thánh sắp đến Việt Nam, như sau:

"Trong khuôn khổ những cuộc gặp gỡ định kỳ (hằng năm) giữa Tòa Thánh và Chính Phủ Việt Nam, một phái đoàn Tòa Thánh do Ðức Ông Celestino Migliore (Cê-les-ti-nô Mi-li-ô-rê), thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, hướng dẫn, sẽ có mặt tại Hà Nội trong những ngày tới đây. Trong số những vấn đề nằm trong chương trình trao đổi với Chính Phủ Việt Nam, cũng có vấn đề tìm hiểu về khả thể thiết lập liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam."

Tuy thông cáo không nói rõ, nhưng theo nguồn tin của FIDES, thì phái đoàn gồm có hai vị, Ðức Ông Migliore và Ðức Ông Nguyễn Văn Phương. Phái đoàn sẽ rời Roma ngày 14 tháng 3/1999, qua ngả BangKok, và đến Hà Hội ngày 15 tháng 3. Trước khi trao đổi với Chính Phủ Việt Nam, Phái Ðoàn sẽ gặp Các Giám Mục Việt Nam vào chiều ngày 15 tháng 3/1999. Ngoài những buổi làm việc với những đại diện của Chính Phủ Việt Nam, Phái Ðoàn Tòa Thánh cũng bày tõ ý định muốn được đi thăm hai giáo phận Lạng Sơn và Phan Thiết. Theo chương trình dự trù, Phái Ðoàn Tòa Thánh sẽ lưu lại tại Việt Nam cho đến ngày 19 tháng 3/1999. Ðược biết: trong lần đến Việt Nam hồi tháng 2 năm 1998, Phái Ðoàn Tòa Thánh đã xin được đi thăm giáo phận Lạng Sơn và một trong những giáo phận ở miền Nam bị trận bảo Linda tàn phá, nhưng chỉ được hướng dẫn đi thăm giáo phận Long Xuyên mà thôi.

Theo bản tin của Hãng Thông Tấn Quốc Tế AFP, thì nguời phát ngôn của Bộ Ngoại Giao Việt Nam tại Hà Nội đã xác nhận việc thảo luận về khả thể liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam, là một trong những đề tài của chương trình làm việc song phương lần nầy. ÐTC Gioan Phaolô II đã bày tỏ nguyện vọng đến thăm Việt Nam ngày 15 tháng 8/1999, dịp bế mạc Năm Mừng Kỷ Niệm 200 Năm Ðức Mẹ hiện ra tại LaVang. Nhưng, theo lời của nguời phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam, thì phải có liên lạc ngoại giao giữa hai quốc gia Vatican và Việt Nam trước, rồi mới có chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại Việt Nam sau.

Nhân dịp loan tin Phái Ðoàn Tòa Thánh sắp đến Việt Nam, để thảo luận về khả thể thiết lập liên lạc ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam, Hãng Tin FIDES đã phỏng vấn Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Hà Hội, và được ngài cho biết như sau:

"Chúng tôi hy vọng sự việc sẽ tốt đẹp. Từ lâu, chúng tôi chờ đợi việc nầy, mặc dù các Giám Mục chúng tôi chưa nhận được thông báo chính thức nào. Dân chúng Việt Nam cầu mong cho có những liên lạc ngoại giao nầy, bởi vì điều nầy sẽ làm cho chuyến viếng thăm của ÐTC tại Việt Nam được dễ dàng hơn. Tôi đã chính thức xin Chính Phủ được mời ÐTC, nhưng cho đến bây giờ tôi chưa nhận được trả lời nào. Chúng tôi chờ đợi và cầu nguyện, bởi vì còn nhiều vấn đề khó khăn nằm trên con đường tiến đến việc thiết lập ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam".

Thật sự, trong những lần gặp gỡ hằng năm trước đây, Phái Ðoàn Tòa Thánh luôn có đặt ra vấn đề thiết lập liên lạc ngoại giao, nhưng những đại diện phía Việt Nam đã không muốn bàn nhiều về đề tài nầy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page