Vietnam Catholic Church

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

 

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Giáo Hội Việt Nam đã trải qua những bách hại. Qua các thế kỷ, các hiểu lầm đôi khi đã xảy ra giữa Giáo Hội Công Giáo và cộng đồng dân sự. Nhưng giờ đây phải xác nhận lại rằng người Công Giáo Việt Nam là những thành phần chân thành của quốc gia. Người Công Giáo đóng góp vào tiến bộ xã hội của đất nước, gắn bó với công ích, không thua gì những công dân khác.

Từ khi Phúc âm được mang đến Việt Nam vào thế kỷ thứ 16, Giáo Hội Việt Nam đã trải qua nhiều thử thách. Nhiều lần, Giáo Hội đã chịu bách hại vì đức tin vào Chúa Kitô Ðấng Cứu Thế. Ðược ghi dấu bởi sự thánh thiện và tử đạo của biết bao con cái mình, Giáo Hội đã trở nên một Giáo Hội được tôn vinh vì lòng sốt sắng phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em mình. Hình ảnh anh hùng của 117 vị tử đạo, chứng tá mà những người con nam nữ của đất nước đã làm cho Chúa Kitô, vì tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em mình, (chứng tá đó) đã tạo thành mối giây liên kết đặc biệt giữa cộng đoàn Kitô và toàn thể những người Việt Nam.


 

Tin Tức và Thời Sự về Giáo Hội Việt Nam

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Nhìn Lại Sứ Mạng Truyền Giáo Việt Nam Trong 50 Năm Qua

Những cố gắng trong quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam

Các Giáo Phận và Giáo Ðường Công Giáo tại Việt Nam

Danh Sách Các Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục Việt Nam

117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Chân Phước Tử Ðạo Thầy Giảng Anrê Phú Yên

Trung Tâm Hành Hương Ðức Mẹ Lavang

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page