S iep cua c Thanh Cha Phanxico

nhan Ngay The Gii truyen thong xa hoi lan th 48

 

S iep cua c Thanh Cha Phanxico nhan Ngay The Gii truyen thong xa hoi lan th 48.

Vatican (WH. 24-02-2014) - Sang ngay 23 thang 1 nam 2014, c Tong Giam Muc Claudio Maria Celli, Chu tch Hoi ong Toa Thanh truyen thong xa hoi, a m cuoc hop bao tai Vatican e cong bo S iep cua c Thanh Cha Phanxico, nhan Ngay The gii truyen thong xa hoi lan th 48, se c c hanh vao chua nhat 1 thang 6 nam 2014, ve e tai "Truyen thong phuc vu mot nen van hoa gap g ch thc".

Sau ay la toan van S iep cua c Thanh Cha:

 

Truyen thong phuc vu mot nen van hoa gap g ch thc

Anh ch em than men,

Ngay nay chung ta ang song trong mot the gii ngay cang tr nen "nho be hn" va v the, la ni dng nh tat ca chung ta de gan gui nhau hn. Nhng phat trien ve giao thong va cong nghe truyen thong ang lam cho chung ta xch lai gan nhau va gan ket vi nhau hn, ngay ca s toan cau hoa cung khien chung ta cang them tng thuoc lan nhau. Nhng trong gia nh nhan loai van con nhng chia re, co khi rat tram trong. Tren bnh dien toan cau chung ta thay co mot khoang cach gay gng mu gia s sa hoa cua ngi giau va canh c cc cua ngi ngheo. Nhieu khi chung ta ch can dao qua nhng con ng trong mot thanh pho cung thay c canh tng phan gia nhng ngi song ng pho vi anh en rc r trong cac ca hang. Chung ta a tr nen qua quen thuoc vi nhng canh tng ay en mc chung chang con lam cho chung ta ay nay na. The gii chung ta ang ganh chu nhieu hnh thc loai tr, gat ra ben le va ngheo kho, cha ke en nhng cuoc xung ot phat sinh t cac nguyen nhan kinh te, chnh tr, y thc he cong lai, va ang buon thay, co ca nguyen nhan ton giao na.

Trong the gii nay, cac phng tien truyen thong co the giup chung ta cam thay gan gui nhau hn, tao nen cam thc ve mot gia nh nhan loai hiep nhat, thuc ay tnh lien i va nghiem tuc dan than xay dng mot cuoc song xng ang hn cho moi ngi. Viec truyen thong tot ep giup chung ta gan nhau hn, biet ro nhau hn, va cuoi cung, hiep nhat vi nhau hn. Nhng bc tng ngan cach chung ta ch co the b pha v neu chung ta san sang lang nghe nhau va hoc hoi lan nhau. Chung ta can giai quyet nhng khac biet qua nhng hnh thc oi thoai, giup chung ta them cam thong va ton trong nhau. Mot nen van hoa gap g oi hoi chung ta phai san sang khong nhng cho i, nhng con nhan lanh na. Cac phng tien truyen thong co the giup chung ta rat nhieu trong lnh vc nay, ac biet la ngay nay, khi cac mang truyen thong gia con ngi at c nhng tien bo cha tng thay. ac biet, internet cho chung ta vo so c hoi gap g va lien i vi nhau. ay la ieu thc s tot lanh, la qua tang cua Thien Chua.

Noi nh the khong phai la khong co nhng van e. Van toc thong tin mau le vt qua kha nang suy t va phan oan cua chung ta, va ieu nay khong giup chung ta the hien mnh mot cach quan bnh va ung an hn. Viec bay to nhng y kien khac nhau co the c coi la hu ch, nhng cung co the khien ngi ta co thu ang sau nhng nguon thong tin ch khang nh cho nhng mong muon va t tng, hoac nhng quyen li chnh tr va kinh te cua rieng mnh. The gii truyen thong co the giup chung ta hoac them kien thc, hoac lac hng. c muon ket noi bang ky thuat so co the a en hau qua lam co lap chung ta vi ngi than can, nhng ngi gan gui chung ta nhat. Chung ta cung ng quen co nhng ngi, v nhieu ly do, khong c tiep can cac phng tien truyen thong xa hoi, ho co nguy c b bo lai ang sau.

Nhng bat li ay la nhng ieu co thc, nhng chung khong bien minh cho viec loai bo cac phng tien truyen thong xa hoi; ung hn, chung nhac nh chung ta rang truyen thong, xet cho cung, la mot thanh tu ve mat con ngi hn la ve ky thuat. Vay trong moi trng ky thuat so, au la ieu giup chung ta ln len trong tnh ngi va hieu biet lan nhau? Chang han, chung ta can phuc hoi y ngha nao o cua s khoan thai va iem tnh. ieu nay oi phai co thi gian va kha nang thinh lang e lang nghe. Chung ta cung can phai kien nhan neu chung ta muon hieu c ngi khac biet vi mnh. Ngi ta ch boc lo hoan toan, khong ch nhng khi ho c oi x cach bao dung, nhng con la khi biet mnh c on nhan thc s. Neu chung ta thc s quan tam lang nghe ngi khac, chung ta se hoc c cach nhn the gii vi oi mat khac va quy chuong kinh nghiem phong phu cua con ngi nh c bieu lo trong cac nen van hoa va truyen thong khac nhau. Chung ta cung hoc quy chuong hn na nhng gia tr quan trong lay cam hng t Kito giao, chang han nhan sinh quan ve con ngi, ban chat cua hon nhan va gia nh, s phan biet gia cac lnh vc ton giao va chnh tr, cac nguyen tac lien i va bo tr, va nhieu gia tr khac.

Nh vay truyen thong co the phuc vu mot nen van hoa gap g ch thc nh the nao? Va oi vi chung ta la mon e cua Chua, gap g ngi khac theo anh sang Tin Mng ngha la g? Lam the nao chung ta co the lai gan vi nhau mac du chung ta co nhng gii han va toi loi? Nhng cau hoi nay co the tom gon trong ieu ma co lan mot thay thong luat -tc la mot ngi truyen thong- hoi Chua Giesu: "Ai la ngi than can cua toi?" (Lc 10,29). Cau hoi nay giup chung ta hieu truyen thong theo ngha "tnh than can". Chung ta co the dien dch cau hoi o theo cach nay: Lam the nao e tr thanh "ngi than can" khi s dung cac phng tien truyen thong xa hoi va khi song trong moi trng mi do nen ky thuat so tao nen? Toi tm c cau tra li trong du ngon ngi Samaritano nhan lanh - cung la mot du ngon ve truyen thong. Thc vay, ai truyen thong th tr nen ngi than can. Ngi Samaritano nhan lanh khong ch tr nen ngi than can, nhng con nhan trach nhiem cham soc ngi ma ong gap thay d song d chet ben ve ng. Chua Giesu a ao ngc quan iem cua chung ta: khong phai toi nhn ngi khac nh ngi ong loai cua toi, ma la kha nang toi tr nen giong nh ngi khac. Truyen thong co ngha la nhn nhan rang chung ta eu la con ngi, la con cai Thien Chua. Toi thch nh ngha kha nang truyen thong ay la "tnh than can".

Neu nh truyen thong chu yeu nham en viec khuyen khch chu ngha tieu thu hoac thao tung ngi khac, khi ay chung ta ang oi mat vi mot hnh thc tan cong hung bao, nh ngi trong du ngon b bon cp anh va bo mac ben ng. Thay Levi va v T te khong coi ngi ay la ngi than can, ma nh mot ke xa la can phai tranh xa. Thi ay, co nhng quy luat ve s thanh sach theo nghi le a quy nh cach c x cua ho. Ngay nay co mot moi nguy c la mot so phng tien truyen thong cung quy nh cach x s cua chung ta en o chung ta khong con nhan ra ngi than can thc s cua mnh na.

Ch lt qua cac xa lo ky thuat so - hay n gian ch "noi mang" - la khong u: cac ket noi con can phai i vao gap g ch thc. Chung ta khong the song tach biet, co cum vao mnh. Chung ta can yeu va c yeu. Chung ta can en long nhan hau. Cac chien lc truyen thong chang bao am cho chan thien my trong truyen thong. The gii truyen thong cung phai quan tam en con ngi, cung c mi goi the hien long nhan hau. The gii ky thuat so co the la ni ay tnh ngi, khong phai la mot mang li giay nh, nhng la mot mang li nhng con ngi. Tnh trung lap cua cac phng tien truyen thong ch la ve be ngoai; ch nhng ai truyen thong vi tat ca con ngi cua mnh th mi co the tr nen mot iem tham chieu thc s cho ngi khac. Nen tang cho tnh ang tin cua mot ngi truyen thong la s dan than ca nhan cua ngi ay. V the, nh internet chng ta Kito giao co the en vi cac vung ngoai vi cua cuoc song.

Nh toi van thng lap i lap lai, neu phai chon gia mot Giao hoi bam giap v i ra ng pho va mot Giao hoi t thu mnh lai, chac chan toi se chon Giao hoi trc. Cac "ng pho" ay la the gii ni con ngi ang song, ni chung ta co the en vi ho, va thiet thc va than thng. Xa lo ky thuat so la mot trong nhng con ng ay, con ng ay ray nhng ngi b thng, nhng ngi ang tm kiem n cu o hay niem hy vong. Nh internet, s iep Kito giao co the i en "tan cung trai at" (Cv 1,8). M rong nhng canh ca nha th cung co ngha la m nhng canh ca ay trong moi trng ky thuat so, e cho moi ngi bc vao, du ho trong bat ky hoan canh song nao, va e cho Tin Mng bc ra gap g moi ngi. Chung ta c mi goi chng to rang Giao hoi la nha cua moi ngi. Chung ta co kha nang thong truyen hnh anh mot Giao hoi nh the hay khong? Truyen thong la phng tien dien ta n goi truyen giao cua toan the Giao hoi; ngay nay cac mang xa hoi la mot phng thc e song li mi goi tai kham pha ve ep cua c tin, ve ep cua cuoc gap g Chua Kito. Trong lnh vc truyen thong cung vay, chung ta can co mot Giao hoi mang lai hi am va lay ong cac tam hon.

Chng ta Kito giao hieu qua khong phai la dung cac s iep ton giao doi bom ngi khac, nhng la mong muon t hien cho tha nhan "qua viec lay s kien nhan va long ton trong tham d vao nhng van nan va hoai nghi cua ho tren con ng kiem tm chan ly va y ngha i ngi" (Beneicto XVI, S iep nhan Ngay The gii truyen thong xa hoi lan th 47, 2013). Ch can nhac lai cau chuyen hai mon e tren ng Emmaus. Chung ta phai co kha nang oi thoai vi con ngi ngay nay, e hieu nhng c vong, hoai nghi va hy vong cua ho va trao tang ho Tin Mng la chnh Chua Giesu Kito, Thien Chua lam ngi, a chu chet va song lai e giai thoat chung ta khoi toi loi va s chet. Chung ta c thach o tr nen nhng ngi co chieu sau, quan tam en nhng g dien ra xung quanh mnh va tnh thc ve tinh than. oi thoai co ngha la tin rang "tha nhan" co ieu g o tot ep ang noi, ong thi nhng cho cho quan iem va e ngh cua ho. oi thoai khong co ngha la t bo nhng y tng va truyen thong cua mnh, nhng la bo i thai o cho rang ch co y tng va truyen thong cua mnh mi la co gia tr va tuyet oi.

c g hnh anh ngi Samaritano nhan lanh lay dau va ru cham soc cac vet thng cua ngi b nan thanh kim ch nam cho chung ta. c g s truyen thong cua chung ta la dau thm xoa du au kho va la ru ngon mang lai han hoan cho cac tam hon. c g anh sang chung ta em en cho ngi khac khong phai la nh my pham hay nhng hieu ng ac biet, nhng do chung ta tr thanh "ngi than can" ay tnh yeu va long xot thng vi ngi mang thng tch b bo lai ben ve ng. Chung ta hay manh dan tr thanh nhng cong dan cua the gii ky thuat so. Giao hoi can quan tam en va hien dien trong the gii truyen thong, e oi thoai vi con ngi ngay nay va giup ho gap g Chua Kito. Giao hoi phai la mot Giao hoi vi moi ngi, co the ong hanh vi moi ngi. Cuoc cach mang dien ra trong cac phng tien truyen thong xa hoi va cong nghe thong tin la mot thach o ln lao va ay thu v; mong sao chung ta ap ng thach o ay bang ngh lc mi me va ay sang tao khi tm cach thong truyen ve ep cua Thien Chua cho tha nhan.

Vatican, ngay 24 thang 1 nam 2014,

le thanh Phanxico Salesio

Phanxico

 

(c Thanh chuyen dch

t ban Anh ng cua vatican.va)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page