S iep Mua Chay au tien

cua c Thanh Cha Phanxico nam 2014

 

S iep Mua Chay au tien cua c Thanh Cha Phanxico nam 2014.

Vatican (Vat. 4-02-2014) - Sang ngay 4 thang 2 nam 2014, c Hong Y Robert Sarah, ngi Guinee Equatoriale, ben Phi chau, Chu tch Hoi ong Toa Thanh Cor Unum (ong Tam) a gii thieu S iep Mua Chay au tien cua c Thanh Cha Phanxico.

Hien dien trong tren ban chu toa cuoc hop bao con co 2 v Tong th ky va Pho Tong th ky cua Hoi ong ong Tam va ong Ba Davide Dotta va Anna Zumbo, tha sai giao dan tai Haiti.

Sau ay la toan van S iep Mua Chay nam 2014 cua c Thanh Cha:

 

"Ngai a tr nen ngheo e lam cho chung ta c giau co nh cai ngheo cua Ngai" (Xc 2 Cr 8,9)

Anh ch em than men,

Nhan dp Mua Chay, toi muon cong hien anh ch em vai suy t co the giup anh ch em trong hanh trnh hoan cai ban than va cong ong. Toi lay hng t cau noi cua thanh Phaolo: "Thc vay, anh ch em biet long quang ai cua c Giesu Kito Chua chung ta: Ngai giau sang, nhng a tr nen ngheo v anh ch em, e anh ch em tr nen giau sang nh cai ngheo cua Ngai" (2 Cr 8,9). Thanh Tong o ngo li vi cac tn hu Kito thanh Corinto e khch le ho quang ai trong viec giup cac tn hu thanh Jerusalem trong tnh trang tung thieu. Nhng li nay cua thanh Phaolo noi g vi cac Kito hu chung ta ngay nay? Li nhan nhu tr nen ngheo kho, song thanh ban theo tinh than Tin Mng co y ngha g oi vi chung ta ngay nay?

An sung cua Chua Kito

Trc tien nhng li ay noi vi chung ta au la ng loi cua Thien Chua. Thien Chua khong to mnh bang nhng phng the quyen lc va giau sang cua tran the, nhng bang nhng phng the yeu uoi va ngheo nan: "Ngai giau sang, nhng a tr nen ngheo v anh ch em...". Chua Kito, Con vnh cu cua Thien Chua, ong hang vi Chua Cha ve quyen nang va vinh quang, a tr nen ngheo; Ngai a xuong gia chung ta, tr nen gan gui vi moi ngi chung ta; Ngai a ci bo, "tr nen trong rong", e tr nen giong chung ta hoan toan (Xc Pl 2,7; Dt 4,15). Mau nhiem nhap the cua Thien Chua cao ca dng nao! Chnh tnh yeu cua Thien Chua la nguyen nhan mau nhiem ay, mot tnh yeu la an sung, long quang ai, c muon tr nen gan gui, va khong do d hien than va hy sinh v nhng thu tao ma Ngai yeu men. Long bac ai, tnh yeu, co ngha la chia se trong moi s so phan cua ngi mnh yeu. Tnh yeu lam cho tr nen giong nhau, kien tao s bnh ang, pha o cac bc tng va nhng ngan cach. Va o la ieu Thien Chua a lam vi chung ta. Thc vay, Chua Giesu "a lam viec bang oi ban tay cua con ngi, a suy ngh vi tr thong minh cua con ngi, a hanh ong vi y ch cua con ngi, a yeu thng vi trai tim cua con ngi. Sinh bi c Trinh N Maria, Ngai a thc s tr nen mot ngi trong chung ta, giong chung ta trong moi s ngoai tr toi loi" (Gaudium et Spes, 22,2).

Ly do thuc ay Chua Giesu tr nen ngheo khong phai la s ngheo nan t no, nhng - nh thanh Phaolo a noi - ".. la e anh ch em tr nen giau sang nh cai ngheo cua Ngai". ay khong phai la mot kieu chi ch, mot kieu noi e gay an tng! Trai lai o la mot s tong lo-gc cua Thien Chua, lo-gc yeu thng, lo-gc Nhap The va Thap Gia. Thien Chua a khong lam cho n cu o ri xuong chung ta t tren cao, nh ke thng ngi lay cua d tha cua mnh ma lam phuc bo th. o khong phai la tnh yeu cua Chua Kito! Khi Chua Giesu bc xuong song Giordano va chu phep ra cua Gioan Tay Gia, Ngai khong hanh ong v thay can phai thong hoi, hoan cai; Ngai lam nh the e nhap hang gia dan chung la nhng ngi ang can n tha th, Ngai gia chung ta la nhng ngi toi loi, va ganh lay toi loi cua chung ta. o chnh la con ng Ngai chon e an ui chung ta, cu thoat chung ta, giai phong chung ta khoi tnh trang lam than. Chung ta co an tng manh v Thanh Tong o noi rang chung ta a c giai thoat khong phai nh s giau sang cua Chua Kito, nhng nh cai ngheo cua Ngai. Tuy Thanh Phaolo biet ro "nhng s phong phu khon lng cua Chua Kito" (Ep 3,8), "la ngi c tha t moi s" (Dt 1,2).

Nh the, cai ngheo ma Chua Giesu dung e giai thoat chung ta va lam cho chung ta tr nen giau sang, la g? Tha o chnh la cach thc Ngai yeu thng chung ta, Ngai tr nen ngi than can cua chung ta nh Ngi Samaritano nhan lanh en gan ngi b bo mac gi song gi chet ben ve ng (Xc Lc 10,25tt). ieu mang lai cho chung ta t do chan thc, n cu o thc s va hanh phuc ch thc chnh la tnh yeu thng xot, du dang va chia se cua Ngai. Cai ngheo cua Chua Kito lam cho chung ta c giau sang chnh la s kien Ngai lam ngi, ganh lay nhng yeu uoi cua chung ta, toi loi cua chung ta, thong truyen cho chung ta lng t bi vo bien cua Thien Chua. Cai ngheo cua Chua Kito la s giau sang ln nhat: Chua Giesu giau long tn thac vo bien ni Thien Chua Cha, tn thac ni Cha trong moi luc, luon luon va ch tm kiem thanh y va vinh danh Thien Chua. Ngai giau sang nh mot tre em giau sang khi cam thay c yeu thng va men yeu cha me, va khong nghi ng mot giay phut nao ve tnh thng va s du dang cua cha me. S giau sang cua Chua Giesu chnh la Con Thien Chua; tng quan co mot khong ai vi Chua Giesu chnh la ac an cao ca nhat cua ang Messia ngheo kho nay. Khi Chua Giesu mi goi chung ta hay mang lay "ach nhe nhang" cua Ngai, Ngai mi goi chung ta hay tr nen giau co bang "cai ngheo giau sang" va "s giau sang ngheo" cua Ngai, chia se vi Ngai tinh than con thao va huynh e, tr nen con cai trong Con cua Ngai, la anh em trong ngi Anh Trng T (Xc Rm 8,29).

Ngi ta noi rang co mot ieu sau muon duy nhat, o la sau muon v khong c nen thanh (L. Bloy); chung ta cung co the noi rang co mot s lam than ch thc duy nhat, o la: khong song nh con cai Thien Chua va nh nhng ngi em cua Chua Kito.

Chng ta cua chung ta

Chung ta co the ngh rang "con ng" ngheo nh the la con ng cua Chua Giesu, trong khi chung ta, la nhng ngi en sau Ngai, chung ta co the cu vt the gii bang nhng phng the thch hp cua con ngi. Khong phai nh vay. Trong moi thi ai va moi ni, Thien Chua tiep tuc cu vt con ngi va the gii nh cai ngheo cua Chua Kito, ang tr nen ngheo trong cac B tch, trong Li Chua va trong Giao Hoi cua Ngai, la mot dan toc gom nhng ngi ngheo. S giau sang cua Thien Chua khong the en vi chung ta qua s giau sang cua chung ta, nhng luon luon va ch qua cai ngheo cua chung ta, ban than va cong oan, c Than Kh cua Chua Ktio linh hoat.

Noi gng Thay Ch Thanh, cac Kito hu chung ta c keu goi hay nhn en tnh canh lam than cua anh ch em chung ta, ong cham en, ganh lay va hoat ong cu the e thoa du nhng lam than ay. Lam than (miseria) khong ong ngha vi ngheo (poverta); lam than la s ngheo nan khong co long tn thac, khong co tnh lien i, khong co hy vong. Chung ta co the phan biet ba loai lam than: lam than vat chat, lam than luan ly va lam than tinh than. Lam than vat chat van thng c goi chung la s ngheo kho va e nang tren nhng ngi song trong hoan canh khong xng ang vi con ngi: nhng ngi b thieu cac quyen c ban va nhu yeu pham nh lng thc, nc, nhng ieu kien ve sinh, cong an viec lam, kha nang phat trien va tang trng ve van hoa. ng trc lam than nay, Giao Hoi cong hien dch vu cua mnh, diakonia, e i gap g nhng ngi tung thieu va cha lanh nhng vet thng lam xau x khuon mat cua nhan loai. Ni nhng ngi ngheo va nhng ngi rot cung, chung ta nhn thay ton nhan cua Chua Kito; khi yeu thng va giup nhng ngi ngheo, chung ta yeu men va phung s Chua Kito. S dan than cua chung ta cung nham lam sao e cham dt nhng vu vi pham pham gia con ngi tren the gii, nhng ky th va lam dung la nguon goc gay ra lam than trong bao nhieu trng hp. Khi quyen lc, sa hoa va tien bac tr thanh than tng, th ngi ta coi chung quan trong hn oi hoi phai phan phoi cong bang nhng cua cai. V the, cac lng tam can hoan cai, tr ve vi cong ly, s bnh ang, s ieu o va chia se.

ieu khong kem phan gay lo au chnh la lam than luan ly, no he tai tr nen no le cho nhng tat xau va toi loi. Bao nhieu gia nh lo au v co mot trong nhng phan t cua mnh, thng la ngi tre, nghien ngap ru, ma tuy, c bac va dam o! Bao nhieu ngi a anh mat y ngha cuoc song, thieu nhng vien tng tng lai va mat hy vong! Va bao nhieu ngi b bo buoc song trong lam than luan ly do nhng ieu kien xa hoi bat cong, thieu cong an viec lam, khien ho khong con pham gia mang mang cm banh ve nha, thieu bnh ang trong cac quyen giao duc va sc khoe. Trong nhng trng hp ay, lam than luan ly co the c goi la mot s bat au t sat. Hnh thc lam than nay cung la nguyen nhan lam cho nen kinh te suy sup, no luon gan lien vi lam than tinh than ma chung ta khi chung ta xa la Thien Chua va t khc tnh thng cua Ngai. Neu chung ta cho rang mnh khong can Thien Chua, ang ang gi tay cho chung ta trong Chua Kito, v chung ta ngh mnh t man, th chung ta ang i vao con ng that bai. Thien Chua la ang duy nhat co the cu vt va giai thoat chung ta thc s.

Tin Mng la thuoc giai oc ch thc chong lai lam than tinh than: Kito hu c mi goi mang vao moi moi trng li loan bao giai thoat, theo o co s tha th toi loi a pham, Thien Chua cao ca hn toi loi chung ta va Ngai yeu thng chung ta mot cach nhng khong, luon luon, va chung ta c dng nen e hiep thong va song vnh cu. Chua mi goi chung ta hay tr thanh nhng ngi han hoan loan bao s iep t bi va hy vong ay! That la ep khi cam nghiem niem vui loan truyen tin mng o, chia se kho tang a c uy thac cho chung ta, e an ui nhng con tim tan v va mang lai hy vong cho bao nhieu anh ch em chung ta ang b bong em bao phu. Van e ay la i theo va noi gng Chua Giesu, ang a i en vi ngi ngheo va toi nhan nh mot muc t i tm con chien b lac mat, va Ngai en gap chung ta vi ay tnh yeu thng. Khi hiep nhat vi Chua, chung ta co the can am m ra nhng con ng mi e loan bao Tin Mng va thang tien con ngi.

Anh ch em than men, c g Mua chay nay thay c toan the Giao hoi san sang va mau man lam chng cho nhng ngi ang song trong tnh trang lam than vat chat, luan ly va tinh than: lam chng ve s iep Tin Mng, c tom tat trong viec loan bao tnh thng cua Chua Cha t bi, san sang om lay moi ngi trong Chua Kito. Chung ta co the thi hanh ieu ay theo mc o chung ta c tr nen ong hnh ong dang vi Chua Kito, ang a tr nen ngheo va lam cho chung ta c giau sang bang cai ngheo cua Ngai. Mua Chay la mua thch hp e ci bo, lam cho chung ta t hoi au la ieu chung ta co the chu thieu e giup va lam cho ngi khac tr nen phong phu nh cai ngheo cua chung ta. Chung ta ng quen rang s ngheo nan ch thc gay au kho: mot s ci bo ma khong co chieu kch thong hoi th khong co gia tr. Toi khong tn nhiem viec lam phuc ma chang lam cho chung ta mat mat hoac khong gay au n nao.

Xin Chua Thanh Linh, - nh Ngai "chung ta von la ngi ngheo, nhng co kha nang lam bao nhieu ieu phong phu: nh ngi khong co g ca, nhng lai s hu tat ca" (2 Cr 6,10),- nang nhng quyet tam tren ay cua chung ta va cung co trong chung ta moi quan tam va trach nhiem oi vi s lam than cua con ngi, e chung ta tr nen t bi va la nhng ngi thc thi long t bi. Vi li cau chuc ay, toi ha cau nguyen cho anh ch em, e moi tn hu va moi cong oan Giao Hoi tien bc mot cach hieu qua trong hanh trnh Mua Chay, va toi xin anh ch em cau nguyen cho toi. Xin Chua chuc lanh cho anh ch em va xin c Me gn gi anh ch em.

Vatican ngay 26 thang 12 nam 2013

Le Thanh Stephano, Pho Te va la V T ao tien khi

 

G. Tran c Anh, O.P, chuyen y

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page