Gii thieu noi dung

th c Thanh Cha Phanxico gi cac gia nh

 

Gii thieu noi dung th c Thanh Cha Phanxico gi cac gia nh.

Vatican (SD 25-02-2014) - Luc 12 gi tra ngay 25 thang 2 nam 2014 c Tong Giam Muc Vincenzo Paglia, Chu tch Hoi ong Toa Thanh ve Gia nh, a m cuoc hop bao gii thieu th c Thanh Cha Phanxico gi cho cac gia nh. Ngai noi vi hang chuc nha bao hien dien trong Phong Bao Ch Toa Thanh rang hn bao gi het trong cac thang qua gia nh a trong tam tr cua Giao Hoi. Bang chng la cac li nhan nhu dan do cua c Thanh Cha Phanxico ve gia nh trong nam au tien trieu ai cua ngi; cuoc hanh hng cua cac gia nh trong Nam c Tin; cuoc gap g cua c Thanh Cha vi cac oi ban tre a nh hon trong ngay le thanh Valentino; gia nh va hon nhan trong viec cu xet cua Cong Ngh cac Hong Y; viec chuan b va c hanh Thng Hoi ong Giam Muc Ngoai Thng sap ti trong nam 2014 ve e tai "Cac thach o muc vu ve cac gia nh trong boi canh cua viec loan bao Tin Mng"; Ngay Quoc Te cac Gia nh tai Philadelphia vao thang 9 nam 2015; Thng Hoi ong Giam Muc bnh thng vao thang 10 nam 2015: cac bien co nay trong cac nam qua c noi t con tim cua Giao Hoi va anh ong sau xa con tim cua gia nh nhan loai va va gia nh kito.

Vi bc th gi cho cac gia nh tren the gii nay, c Thanh Cha Phanxico muon loi cuon gia nh vao trong lo trnh Thng Hoi ong Giam Muc The Gii, mot cuoc hanh hng, ma hnh anh le Dang Chua Giesu vao en Th gi len vi hieu qua ac biet. Kieu tham d au tien vao lo trnh nay la li cau nguyen. Cac gia nh khong ch la oi tng cua s chu y, ma cung la chu the cua cuoc hanh hng nay na, xet rang cac gia nh la thanh phan a so cua Giao Hoi va c ghi dau bi b tch Hon Phoi. c Thanh Cha nhn cac gia nh vi long biet n cua ngi nhan ra cong trnh, ma chnh Thien Chua hoan thanh qua tnh yeu cua ngi nam va ngi n, cua cac cha me, con cai, anh ch em, cua cac ong ba va chau chat.

Chung ta khong the quen rang s giai toa cua Kito giao thi tien khi a xay ra qua mang li cua cac gia nh. ay cung la mot bai hoc ln cho thi ai chung ta, ang khan nai mot mua truyen giao mi cua viec rao giang Tin Mng.

Tiep tuc buoi hop bao gii thieu th c Thanh Cha gi cho cac gia nh, c Cha Paglia noi: c Thanh Cha xin cac gia nh kito cam nhan c trach nhiem s menh cua ho trong thi ai hon loan va au lo ngay nay. Ngai xin s tr giup cua ho. Neu khong co cac gia nh, li Chua Giesu, li Giao Hoi, li c Giao Hoang noi ve tnh yeu phu the co kha nang rong m cho tnh yeu hiep thong cua Thien Chua oi vi moi ngi se tru tng, ngap ngng va vo hieu. Nhng cam ta Chua, cac gia nh hien hu, va s hien dien cua chung sinh ong. V the that la y ngha, cac Chu chan va cac Gia nh song thi iem nay, ong tam nhat tr trong li cau nguyen, nh trong Nha tiec ly tinh than quy tu toan the gii, ch i Than Kh day len mot mua Hien Xuong mi. Trong khi thoi thuc cac gia nh cau nguyen, xem ra c Thanh Cha cung noi vi tat ca moi gia nh kito rang: "Bc th cua chung toi chnh la anh ch em" (2 Cr 3,2).

That vay, ai co the noi ve n cao trong la hon nhan va gia nh oi vi nhan loai hn la cac gia nh tn hu? Ai co the noi - va khong ch bang li - rang gia nh am re sau trong hon nhan la mot thien ch khong tai nao so sanh c, can phai gi gn can than? Qua cac li n s nay c Thanh Cha gi y rang chng ta xinh ep cua cac gia nh tn hu qua that la mot bc th "viet trong con tim", e cho moi ngi oc, e anh ong trong sau tham con tim cua nhieu ngi.

That the, c Thanh Cha thng noi ve gia nh trong cac bai giang va cac suy t cua ngai. Ngai y thc c cac kho khan ma ngi tre ngay nay gap phai. Cuoc khung hoang kinh te, van hoa, c tin, va noi cho cung o la cuoc khung hoang cua chnh ban v con ngi na, khong khang c lai sc manh cua cac kho khan. Con ngi c muon thc hien chnh mnh trong cuoc song, thanh lap mot cong oan va khong khep kn trong chnh mnh. Nhng no gap sc manh nen van hoa cua s tam b, noi s hai lanh trach nhiem trong cuoc song. S kien nay cung trung hp vi mot cuoc khung hoang cua hang lanh ao chnh tr, vi s xa cach gia tang gia dan ngheo va tang lp u viet, khep kn trong cac li loc rieng t cua ho, va a anh mat i y thc ve trach nhiem oi vi xa hoi dan s. Thieu mot ng loi chnh tr nang gia nh.

Nhieu ngi muon lap gia nh, nhng s khong co cong an viec lam va nha . Ho s phai lay mot quyet nh suot i, v moi s chung quanh eu bay bien. Roi lai con co ap lc cua cac nhom khong chap nhan mot quan iem kinh thanh ve pham gia con ngi nam n, c tao dng nen giong hnh cua Thien Chua, va co n goi cong tac vao viec vun trong canh gi trai at. Ho tao ra mot nen van hoa khep kn trong chu thuyet ca nhan thuan tuy. ong thi, co lan song tuc hoa gia tang khien cho mot so kito hu chay theo cua cai vat chat ngay cang nhieu hn, e hng lac thu, tham vong, tham gia vao quyen bnh gay hai cho tha nhan.

Chnh trong boi canh nay c Thanh Cha Phanxico a quyet nh trieu tap Thng Hoi ong Giam Muc ngoai thng vao thang 10 nam 2014 e tm hieu tnh hnh cua gia nh trong cac boi canh van hoa va xa hoi khac nhau; va Thng Hoi ong Giam Muc bnh thng nam 2015 e gi y cho c Thanh Cha phoi hp mot cong tac muc vu gia nh cho Giao Hoi hoan vu. o cung chnh la e tai ma ngai a thao luan vi Cong Ngh Hong Y cach ay may hom. Trong o ngai a tai khang nh gia nh la te bao nen tang cua xa hoi loai ngi, ngay t au a c Thien Chua Tao Hoa dng nen va chuc phuc, e ngi nam va ngi n sinh con cai ong uc tren mat at. Nh the, gia nh dien ta phan anh cua Thien Chua, Duy Nhat, Ba Ngoi.

c Thanh Cha cung neu bat ve ep va s cao ca cua gia nh va hon nhan, mot thc tai n s nhng phong phu, bao gom niem vui va hy vong, nhoc met va kho au, nh toan cuoc song con ngi. c Thanh Cha cung nhan manh s can thiet phai ao sau nen than hoc ve gia nh va muc vu gia nh trong cac ieu kien song ngay nay. Ngay nay gia nh b khinh re va b oi x toi te. Nhng chnh v the can phai tha nhan viec thanh lap gia nh ngay nay xinh ep va tot lanh chng nao, khong the thieu oi vi cuoc song cua the gii va tng lai cua nhan loai biet bao.

Sau ay chung toi xin gi en quy v va cac ban th c Thanh Cha Phanxico gi cho cac gia nh. Ngai viet:

 

"Cac gia nh than men, hom nay toi trnh dien trc ngng ca gia nh cua anh ch em e noi vi anh ch em ve mot bien co ma, nh a biet, se dien ra vao thang 10 ti ay tai Vaticang. o la Thng Hoi ong Giam Muc ngoai thng, c trieu tap e thao luan ve e tai "Cac thach o muc vu ve gia nh trong boi canh cua viec rao truyen Tin Mng". That the ngay nay Giao Hoi c mi goi loan bao Tin Mng cung bang cach ng au vi cac cap bach muc vu lien quan ti gia nh.

Cuoc hen ho quan trong nay lien luy ti toan dan Chua, cac Giam Muc, linh muc, cac ngi song i thanh hien va tn hu giao dan cua cac Giao Hoi a phng tren toan the gii, ang tham gia tch cc vao viec chuan b vi cac gi y cu the, va vi phan ong gop khong the thieu cua li cau nguyen. S nang cua li cau nguyen that can thiet va co y ngha mot cach ac biet t pha anh ch em, hi cac gia nh than men! That vay, Thng Hoi ong Giam Muc nay c ac biet danh cho anh ch em, cho n goi va s menh cua anh ch em trong Giao Hoi va trong xa hoi, cho cac van e cua hon nhan, cua cuoc song gia nh, cua viec giao duc con cai, cho vai tro cua cac gia nh trong s menh cua Giao Hoi. V the toi xin anh ch em tha thiet cau xin Chua Thanh Than, e Ngi soi sang cho cac Ngh Phu va hng dan cac v trong nhiem vu oi hoi nhieu dan than cua cac v. Nh anh ch em biet, Thng Hoi ong Giam Muc ngoai thng nay se c theo sau bi Thng Hoi ong Giam Muc bnh thng, cung e cap ti e tai gia nh. Va trong boi canh o, vao thang 9 nam 2015 cung se co Cuoc gap g cua cac Gia nh tai Philadelphia. Nh vay chung ta tat ca hay cung nhau cau nguyen e, qua cac bien co nay, Giao Hoi chu toan mot lo trnh phan nh ch thc va e ra cac phng tien muc vu thch hp, hau tr giup cac gia nh ng au vi cac thach o hien nay vi anh sang va sc manh en t Tin Mng.

Toi viet bc th nay cho anh ch em trong ngay c hanh le Dang Chua Giesu va en Th. Thanh s Luca ke lai rang c Me va thanh Giuse em Con Tre vao en th e dang cho Chua, theo Le Luat Moshe, va hai cu gia Simeong va Anna c Chua Thanh Than thuc ay, en gap cac Ngai va nhan ra ni c Giesu ang Messia (x. Lc 2,22-38). Ong Simeong am Ngi tren tay va cam ta Thien Chua, bi v sau cung ong a "trong thay" n cu o; ba Anna tuy a cao nien, nhng tm lai c sc manh mi va bat au noi ve Con Tre vi tat ca moi ngi. ay la mot hnh anh ep: hai cha me tre va hai ngi gia, c quy tu bi Chua Giesu. That the, Chua Giesu khien gap g va hiep nhat cac the he! Ngi la suoi nguon khong the can cua tnh yeu thng chien thang moi khep kn, moi co n, moi buon sau. Tren con ng gia nh cua anh ch em, anh ch em chia se vi nhau biet bao nhieu luc ti ep: cac ba an, s ngh ngi, cong viec trong nha, giai tr, cau nguyen, cac cuoc du hanh va cac cuoc hanh hng, cac hanh ong lien i... Tuy nhien, neu thieu tnh yeu, th thieu niem vui; va Chua Giesu trao ban cho chung ta tnh yeu ch that: Ngi cong hien cho chung ta Li cua Ngi, soi sang con ng cua chung ta; Ngi cho chung ta Banh s song, nang s met nhoc thng ngay cua chung ta tren ng i.

Cac gia nh than men, li cau nguyen cua anh ch em cho Thng Hoi ong Giam Muc se la mot kho tang quy bau lam giau cho Giao Hoi. Toi cam n anh ch em, va xin anh ch em cung cau nguyen cho toi na, e toi co the phuc vu Dan Chua trong chan ly va bac ai. Xin s ch che cua c Trinh N Maria diem phuc va cua thanh Giuse luon ong hanh vi tat ca anh ch em va tr giup anh ch em bc i hiep nhat trong tnh yeu va viec phuc vu lan nhau. Toi het long khan nai Chua ban phep lanh cho moi gia nh.

T Vaticang, ngay mung 2 thang 2 nam 2014, le Dang Chua Giesu vao en Th.

Ky ten Phanxico

 

(SD 25-2-2014)

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page