Toan Van Bc Th cua

c Thanh Cha Phanxico Gi Cac Gia nh

 

Toan Van Bc Th cua c Thanh Cha Phanxico Gi Cac Gia nh.

Vatican (Vatican Radio 25-02-2014) c Giao Hoang Phanxico a ban hanh mot bc th gi cho cac gia nh hom th Ba,25 thang 2 nam 2014, trong o ngai yeu cau ho cau nguyen cho ai Hoi Ngoai Thng cua Thng Hoi ong Giam Muc sap ti, c trieu tap e thao luan ve chu e "Cac thach o muc vu ve gia nh trong boi canh cua cong cuoc loan bao Tin Mng".

Di ay la ban dch Viet ng toan van bc th c Thanh Cha:

 

Cac gia nh than men,

Vi bc th nay, nh c viet, toi muon vao tan nha cua anh ch em e noi vi anh ch em ve mot bien co se xay ra Vatican vao thang Mi ti. o la ai Hoi Ngoai Thng cua Thng Hoi ong Giam Muc, ang c trieu tap e thao luan ve chu e "Cac thach o muc vu ve gia nh trong boi canh cua cong cuoc loan bao Tin Mng". That vay, trong thi ai chung ta, Hoi Thanh c mi goi e rao giang Tin Mng bang cach trc dien vi nhng nhu cau muc vu mi va cap bach ma cac gia nh ang phai gap phai.

Cuoc hop quan trong nay se lien quan en toan the Dan Thien Chua - Giam Muc, Linh Muc, cac nam n tu s, va giao dan cua cac Hoi Thanh a phng tren toan the gii - tat ca nhng ngi ang tch cc tham gia vao viec chuan b cho cuoc hop qua nhng e ngh thc te va nang chu yeu la cau nguyen. S nang nh the t anh ch em, cac gia nh than yeu, la ieu ac biet quan trong va can thiet hn bao gi het. ai Hoi cua Thng Hoi ong nay ac biet danh rieng cho anh ch em, cho n goi va s vu trong Hoi Thanh va trong xa hoi cua anh ch em, vi nhng thach o cua hon nhan, cua cuoc song gia nh, cua viec giao duc con cai, va vai tro cua gia nh trong i song Hoi Thanh. Cho nen toi yeu cau anh ch em tha thiet cau nguyen cung Chua Thanh Than, e Ngai soi sang cho cac Ngh Phu cua Thng Hoi ong va hng dan cac ngai trong nhiem vu quan trong cua cac ngai. Nh anh ch em a biet, ai Hoi Ngoai Thng cua Thng Hoi ong nay se c tiep theo bi mot ai Hoi Thng Ky mot nam sau o, cung se co gia nh nh chu e. Trong boi canh ay, cung se co ai Hoi The Gii ve Gia nh d nh to chc Philadelphia vao thang Chn nam 2015. Vay, ch g tat ca chung ta cung nhau cau nguyen e qua nhng bien co nay Hoi Thanh se thc hien mot cuoc hanh trnh phan biet that s va ap dung cac phng tien muc vu can thiet e giup cac gia nh ng au vi nhng thach o hien nay cua ho vi anh sang va sc manh en t Tin Mng.

Toi viet th nay cho anh ch em vao ngay le c Me Dang Chua trong en Th. Thanh S Luca cho chung ta biet rang c Me va Thanh Giuse, khi gi Luat Mose, a em Hai Nhi Giesu en en Th e dang Ngi cho Chua, va co hai v lao thanh, la ong Simeon va ba Anna, c Chua Thanh Than anh ong, a en gap cac Ngai va nhn nhan Chua Giesu la ang c Xc Dau (x. Lc 2:22-38 ). Ong Simeon a be Chua trong tay ong va cam ta Thien Chua rang ong cuoi cung a "nhn thay" n cu roi. Ba Anna, mac du a cao nien, tm thay sc song mi va bat au noi vi moi ngi ve Hai Nhi. o la mot hnh anh ep: hai cha me tre va hai ngi ln tuoi c Chua Giesu em en cung nhau. Ngi la ang em cac the he lai va ket ho vi nhau! Ngi la suoi nguon vo tan cua tnh yeu ay la tnh yeu vt qua moi ch ky, co n va buon rau. Trong cuoc hanh trnh cua anh ch em nh mot gia nh, anh ch em chia se rat nhieu nhng giay phut tot ep: cac ba an, ngh ngi, cong viec gia nh, giai tr, cau nguyen, cac cuoc du lch va hanh hng, va thi gian nang lan nhau... Tuy nhien, neu khong co tnh yeu th khong co niem vui, va tnh yeu ch thc en vi chung ta t Chua Giesu. Ngi ban cho chung ta Li Ngi, la Li soi sang con ng cua chung ta; Ngi ban cho chung ta Banh hang song la banh nang chung ta tren hanh trnh cua chung ta.

Cac gia nh than men, li cau nguyen cua anh ch em cho Thng Hoi ong Giam Muc se la mot kho tang qu bau lam cho Hoi Thanh them phong phu. Toi cam n anh ch em, va xin anh ch em cung cau nguyen cho toi, e toi co the phuc vu Dan Chua trong chan l#y va trong tnh yeu. Nguyen xin s bao ve cua c Me va Thanh Giuse luon luon i cung tat ca anh ch em va giup anh ch em oan ket bc i trong tnh yeu va trong viec cham soc cho nhau. Toi cau khan Chua ban phuc lanh cho moi gia nh.

T Vaticang, ngay mung 2 thang 2 nam 2014, le Dang Chua Giesu vao en Th.

Ky ten Phanxico

 

Phaolo Pham Xuan Khoi chuyen ng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page