c Thanh Cha Phanxico

vieng tham nha tu v thanh nien

 

c Thanh Cha Phanxico vieng tham nha tu v thanh nien.

Roma (SD 28-3-2013) - Luc 5 gi ri chieu th Nam Tuan Thanh 28 thang 3 nam 2013, c Thanh Cha Phanxico a en vieng tham va c hanh thanh le chieu Th Nam Tuan Thanh cho cac thieu nien tu nhan Nha tu Casal del Marmo Roma.

Nha tu nay cach Vatican loi 8 cay so va hien co 46 thieu nien, 35 nam va 11 n, ang c cai huan. Xet ve quoc tch, cac em gom 8 ngi Y va 38 ngi nc ngoai, phan ln la ngi Bac Phi va Slave.

Linh hoat thanh le do cac ngi thien nguyen giup tai Nha tu va thanh vien Phong trao canh tan trong Thanh Linh. Cac bai oc va li nguyen giao dan do cac thieu niem am trach.

Thanh le that n s, theo y muon cua c Thanh Cha. ong te vi ngai co c Hong Y Agostino Vallini, Giam quan Roma, c Tong Giam Muc Angelo Becciu, Phu ta Quoc vu khanh Toa Thanh, va Cha Gaetano Greco, tuyen uy nha tu thieu nien, c Ong Xuareb ngi Malta, ngi Malta, b th rieng cua c Thanh Cha. Ngoai ra co hai pho te hien dien.

Trong so ai dien chnh quyen, co Ba bo trng t phap Paola Severino, va Ba Caterina Chinnici, Giam oc phan bo cong ly thieu nien, va Ch huy trng canh sat nha tu a phng.

V la nha tu thieu nien, nen cac ky gia truyen hnh khong c phep quay phim.

Trong thanh le, c Thanh Cha ra chan cho 12 thieu nien thuoc cac quoc tch va ton giao khac nhau: 10 nam va 2 n trong o cung co mot thieu n Hoi giao.

Trong bai giang ng khau n s va ngan gon, c Thanh Cha noi:

"That la mot c ch cam ong. Chua Giesu ra chan cho cac mon e. Phero khong hieu g va t khc. Nhng Chua Giesu giai thch cho ong. Chua Giesu la Thien Chua ma lam ieu o! Va chnh ngai giai thch cho cac mon e: "Cac con co hieu ieu Thay lam cho cac con khong? Cac con goi Thay la Thay va la Chua, va cac con noi ung, v Thay la nh vay. Vay neu la Thay va la Chua ma Thay ra chan cho cac con, th cac con cung phai ra chan cho nhau. Thay a lam gng cho cac con e cac con cung lam nh Thay a lam". o la gng cua Chua: Ngai la ngi quan trong nhat, ma ra chan, v ngi nao cao trong nhat trong chung ta, phai phuc vu ngi khac. o la la mot bieu tng, mot dau hieu. Ra chan co ngha la "toi la ngi phuc vu cho anh". Va ca chung ta, khong phai la chung ta phai ra chan moi ngay cho nhau, nhng ieu ay co ngha la g? Co ngha la chung ta phai giup nhau. Nhieu khi ta bc mnh vi ngi khac, nhng hay bo qua, va neu ngi khac xin ban giup, th hay lam. Hay giup nhau: o la ieu Chua Giesu day chung ta va o la ieu toi lam, va toi lam het long, v o la bon phan cua toi. Trong t cach la Linh Muc va nh la Giam Muc, toi phai phuc vu cac ban. Nhng o la mot ngha en vi toi t con tim: toi yeu men ieu o va toi lam v Chua a day toi lam. Va ca cac ban: hay giup nhau, khi lam nh the, chung ta lam ieu thien. Bay gi chung ta c hanh nghi thc ra chan, va chung ta ngh: moi ngi chung ta ngh: Toi co thc s san sang, phuc vu, giup ngi khac hay khong? Chung ta hay ngh ieu o thoi. Chung ta hay ngh rang dau hieu nay la mot s au yem Chua Giesu a lam, v Chua Giesu a en e lam ieu o, e phuc vu, e giup chung ta".

Trong cuoc vieng tham, cac ban tre tu nhan trao tang c Thanh Cha mot thanh gia bang go va mot ban qu cung bang go cho chnh ho thc hien trong xng thu cong trong trai tu. Ve phan c Thanh Cha ngai tang cho moi ban tre trng socola va banh chim bo cau von la nhng mon truyen thong trong mua phuc sinh.

Khi c Thanh Cha en gan nha tu, doc ng co rat ong ngi ng chao on ngai. (SD 28-3-2013)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page