Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 66 -

 

Hạch tội về Ðền thờ

1 Ðây là lời của Yavê:

Trời là ngai Ta, đất là bệ chân Ta.

Nhà nào các ngươi sẽ xây cho Ta? Chỗ nào sẽ là nơi Ta an nghỉ?

2 Tất cả các vật ấy, chính tay Ta đã làm ra,

tất cả các vật ấy đều là của Ta, sấm của Yavê.

Này đây kẻ được Ta đoái nhìn: Ấy là người khốn khó,

kẻ tâm thần táng liệt, kẻ run sợ trước lời của Ta.

3 Kẻ tế bò, một kẻ sát nhân, kẻ dâng chiên, một kẻ hạ chó,

kẻ thượng tiến lễ vật, tức là tiết lợn,

kẻ dâng hương khấn niệm - một kẻ khâm sùng ma quái.

Phần chúng, chúng đã ưa chuộng đường lối chúng đi,

tâm hồn chúng hâm mộ những đồ tởm.

4 Phần Ta, Ta cũng ưa chuộng những điều ngang chướng

có hại cho chúng, điều chúng kinh hãi, Ta sẽ đem lại cho chúng.

Bởi chưng Ta gọi mà không có ai thưa,

Ta phán mà chúng không nghe, chúng đã làm sự dữ trước mắt Ta,

và điều Ta không muốn, chúng đã yêu chuộng.

 

Hạch tội Yêrusalem

5 Hãy nghe lời của Yavê, hỡi những ai run sợ trước lời Người!

Anh em các ngươi, những kẻ ghét các ngươi,

những kẻ khai trừ các ngươi vì cớ Danh Ta.

"Phải chi Yavê tỏ rạng vinh quang

ngõ hầu chúng tôi được thấy niềm vui của các người!"

Nhưng chính chúng nó sẽ phải xấu hổ!

6 Có tiếng ầm ầm phát tự trong thành, có tiếng phát tự đền thờ,

tiếng của Yavê, Ðấng đem báo phục trên các kẻ thù Người.

7 Trước khi ở cử, nó đã đẻ con.

Trước khi đau đớn lên cơn, nó đã sinh hạ con trai.

8 Ai nào đã nghe như thế bao giờ?

Ai nào đã thấy như vậy bao giờ?

Phải chăng cả xứ có thể sinh ra nội một ngày,

hay là cả dân có thể ra chào đời một thể?

Thế mà Sion chưa kịp ở cữ đã sinh ra đàn con cái.

9 Há Ta mở tử cung, Ta lại không cho sinh hạ? Yavê phán.

Hay là Ta cho sinh hạ, Ta lại khóa lòng dạ lại?

Thiên Chúa ngươi thờ đã phán.

10 Hãy biết chia vui với Yêrusalem,

hãy nhảy mừng vì nó, những ai mến nó!

Với nó hãy hân hoan vui sướng, tất cả những ai đã mang tang nó!

11 Ngõ hầu các ngươi được bú no nê sữa an ủi phát nguồn nơi nó,

ngõ hầu các ngươi được hút uống thỏa thuê

sữa vinh quang từ đó ứa ra.

12 Vì đây là lời của Yavê:

Này Ta sẽ hướng bình an tới nó như sông cả,

nguồn phú vinh các nước như thác lũ.

Và các ngươi sẽ được bú mớm, được bế bên sườn

và được nâng niu trên đầu gối,

13 như một người được mẹ an ủi,

Ta cũng vậy, Ta sẽ an ủi các ngươi,

các ngươi sẽ được an ủi tại Yêrusalem.

14 Các ngươi sẽ thấy và lòng các ngươi sẽ hoan lạc,

xương cốt các ngươi sẽ sởn sơ như cỏ xanh tươi.

Tay của Yavê sẽ tỏ ra cho các tôi tớ của Người

và lôi đình của Người trên các kẻ thù Người.

15 Vì này Yavê đến trong lửa, xa giá của Người như vũ bão,

để trút nghĩa nộ của Người xuống với cả lôi đình

và sự Người hạch tội như ngọn hỏa hào.

16 Vì trong lửa, cùng với thanh kiếm của Người,

Yavê sẽ thi hành quyền phán xét trên mọi xác phàm:

Và nhiều thay những kẻ bị Yavê tuyên án chết!

17 Những kẻ thánh tẩy, rửa mình tiến vào vườn,

theo sau một người ở giữa, chúng ăn thịt lợn, côn trùng và chuột;

công việc của chúng, ý nghĩ của chúng

sẽ khánh tận một trật, sấm của Yavê.

 

Cánh chung

18 Còn Ta, Ta sẽ đến thâu họp tất cả các nước, các tiếng nói; chúng sẽ đến và sẽ thấy vinh quang của Ta. 19 Giữa chúng, Ta sẽ đặt một dấu hiệu; và từ nơi chúng, Ta sẽ sai những kẻ thoát nạn đến các nước: Ðến Tarsis, Put, Luđ, Moshek Rosh, Tubal, Yavan và các đảo xa vời, những nơi người ta chưa nghe đến danh tiếng của Ta, và chưa hề thấy vinh quang của Ta; chúng sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các nước. 20 Chúng sẽ đưa tất cả anh em các ngươi từ các nước về, làm như lễ vật cho Yavê, trên xe cáng, trên la với lạc đà, đến núi thánh của Ta, ở Yêrusalem, Yavê đã phán, cũng như con cái Israel dâng lễ vật nơi Nhà Yavê, trong những bình trong sạch. 21 Và giữa chúng, Ta cũng sẽ chọn người làm tư tế, làm Lêvit, Yavê đã phán.

22 Vì như trời mới, đất mới Ta đã làm ra sẽ tồn tại trước nhan Ta thế nào, sấm của Yavê, thì dòng giống các ngươi và tên các ngươi cũng tồn tại như vậy.

23 Và sẽ xảy ra là, ngày sóc này qua ngày sóc khác, hưu lễ nọ đến hưu lễ kia, mọi xác phàm sẽ đến thờ lạy trước nhan Ta - Yavê đã phán -

24 Ðoạn chúng ra và sẽ thấy thây ma quân phản loạn với Ta,

vì giòi bọ của chúng sẽ không chết, và lửa thiêu chúng sẽ không tắt;

chúng sẽ là đồ gớm ghiếc cho mọi xác phàm.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page