Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 18 -

 

Trên dân Kush

1 Ôi! Một xứ, tiếng cánh vo vo,

ở tận bên kia sông ngòi (đất) Kush,

2 nó sai sứ vượt biển,

trên những chiếc thuyền gió (bồng bềnh) mặt nước!

Hãy đi, hỡi những sứ giả lanh chai,

đến với dân tộc thân thể cao lớn, da đen nhánh,

đến với dân đó đây đều khiếp vía, dân tộc phương phi hùng bá,

có giải đất sông ngòi ngang dọc.

3 Hỡi hết thảy dân cư trần thế và người ở trên đất,

hãy coi khi dấu hiệu nêu cao đỉnh núi, hãy nghe khi tù và vang dậy.

4 Vì Yavê phán với tôi thế này:

Từ nơi Ta trấn ngự, Ta cứ điềm nhiên ngồi nhìn;

tựa như nắng chang chang tỏa trên ánh sáng,

tựa như mây sương trong thời nắng hạ.

5 Vì trước mùa hái quả, khi mùa hoa đã đậu,

và hoa sắp thành chùm nho chín nẫu,

người ta ra tay dao quắm chặt cành,

người ta khử nhánh, người ta tỉa cây.

6 Chúng sẽ bị thí cả lũ chho muông chim trên núi cùng thú trên đất;

trên đó muông chim sẽ qua cả mùa hè,

trên đó thú trên đây sẽ qua cả mùa đông.

7 Thuở ấy triều lễ sẽ được kiệu đến cho Yavê các cơ binh, từ dân thân thể cao lớn, da đen nhánh, từ dân đó đây đều khiếp vía, dân tộc phương phi hùng bá, có giải đất sông ngòi ngang dọc. (Chúng đem) đến chỗ Danh Yavê các cơ binh (ngự), đến núi Sion.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page