Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 15 -

 

Trên Moab

1 Tuyên ngôn trên Moab: Phải, một đêm tàn phá xảy ra,

Ar-Moab đã ra vắng lặng; phải, một đêm tàn phá xảy ra,

Qir-Moab đã ra vắng lặng.

2 Họ lên Beth, lên Ðibôn, nơi những cao đàn mà khóc. Tại Nêbô,

tại Mađaba, Moab rú lên: Sọ nào cũng trọc, râu nào cũng trơ.

3 Họ thắt lấy bao bị, nơi phố phường, trên mái nhà họ tru tréo,

ở các công trường cả lũ réo lên, khóc như (nước) đổ.

4 Hesbôn, Êlêalê kêu la, tiếng họ vọng thấy Yahax.

Bởi thế binh trận Moab lảo đảo: Hồn phách nó lảo đảo trong nó.

5 Lòng tôi réo lên vì Moab:

Ðám chạy loạn mãi đến Soar, Êglat-Shơbishiyah!

Phải, trên đèo Lukhit, chúng vừa lên vừa khóc,

phải, dọc đàng Khôrônaim, chúng vang tiếng la bại trận.

6 Phải, nước Nimrim đã nên cảnh hoang tàn!

Phải, cỏ đã khô, thảo mộc hết sạch, cây cối xanh tươi không còn!

7 Bởi thế, của dành dụm làm ra và những điều tích lũy,

họ phải tải qua Thác Liễu.

8 Tiếng kêu la nổi lên tứ phía khắp bờ cõi Moab,

tiếng tru tréo thấu mãi Êglaim, tiếng tru tréo thấu mãi Ber-Êylim.

9 Phải, nước Ðimôn đầy những máu!

Phải, Ta còn giá họa thêm cho Ðimôn;

sư tử cho lũ thóat nạn của Moab, cho những kẻ còn sót lại trong vùng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page