Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 59 -

 

Than van trên nhân tình đảo điên

1 Này, tay Yavê không quá ngắn hết phương cứu độ,

Người đâu có nặng tai, đến đỗi không nghe.

2 Nhưng chính tội ác các ngươi đã ngăn cách

giữa các ngươi và Thiên Chúa của các ngươi,

và lỗi lầm của các ngươi đã làm Người ẩn thánh nhan

với các ngươi và không nghe nữa.

3 Ấy vì bàn tay các ngươi vấy máu,

ngón tay các ngươi nhúng vào tội ác.

Môi các ngươi nói dối, lưỡi các ngươi lẩm bẩm gian ngoa.

4 Không có ai bởi lẽ ngay khởi tố,

không người nào kiện tụng bởi lòng thành;

thiên hạ cậy vào phù phiếm, và nói lời lừa dối,

chúng cưu mang họa tai và sinh hạ ác quái.

5 Chúng ấp trứng hổ mang, và dệt mạng nhện.

Ai ăn trứng của chúng sẽ chết;

trứng nứt ra thì nở hổ mang.

6 Mạng nhện của chúng không làm thành áo,

với công trình ấy, chúng không thể che thân.

Công trình của chúng, công trình quái ác,

và nơi bàn tay chúng rặt việc hung tàn.

7 Chân chúng chạy đi làm ác, chúng lanh chai đổ máu vô tội.

Ý nghĩ của chúng, những ý nghĩ quái ác;

tan hoang đổ vỡ khắp đường chúng đi!

8 Ðường bình an chúng không hề biết đến,

công lý không có dọc lối chúng theo.

Nẻo chúng đi, chúng làm quanh co vạy vò;

ai đi theo đàng ấy, tất không biết được bình an.

9 Bởi thế công minh đã ở xa chúng tôi

và nơi chúng tôi, đức nghĩa không làm sao đạt thấu.

Chúng tôi trông sáng, thì này tối tăm,

mong ánh sáng, nhưng chúng tôi phải đi trong mù mịt.

10 Chúng tôi quờ quạng như lũ mù dọc bức tường,

như những kẻ thong manh, chúng tôi quờ quạng;

giữa trưa chúng tôi trợt ngã như lúc chập tối,

giữa những người lực lưỡng, chúng tôi như những thây ma.

11 Chúng tôi gầm gừ như đàn gấu,

như bồ câu, chúng tôi không ngớt ậm ực;

chúng tôi trông có công minh nhưng chẳng có!

(Mong) phúc cứu độ, nhưng nó cách chúng tôi xa vời!

12 Quả vậy trước mặt Người, quá nhiều lần chúng tôi ngỗ nghịch,

và lỗi lầm của chúng tôi tố cáo chúng tôi,

vì các điều ngỗ nghịch lộ ra chính nơi chúng tôi,

và các tội ác của chúng tôi, chúng tôi biết lắm:

13 Ngỗ nghịch và phản bội với Yavê,

quay lưng với Thiên Chúa của chúng tôi;

bàn chuyện bóc lột và phản loạn,

mưu tính và thầm nhủ trong lòng những chuyện điêu ngoa;

14 công minh bị hất bỏ sau lưng,

đức nghĩa thì đã lui mãi đằng xa,

tín thành trượt nhào nơi ngõ chợ,

chính trực không có chỗ đi vào;

15 sự thật đã biến dạng, ai lánh dữ thì liền bị cướp của!

Yavê đã thấy: Người lấy làm trái mắt vì công minh không có.

16 Người thấy là tuyệt nhiên không có người nào,

Người sửng sốt vì không ai can thiệp,

nên cánh tay Người đã đáp cứu Người,

chính đức nghĩa của Người đã hộ vực Người.

17 Người mặc lấy đức nghĩa làm áo giáp, với mũ chiến cứu độ trên đầu,

Người mặc y phục báo thù làm nhung y

và quàng lấy đố kị như long bào.

18 Chiếu theo quả phúc Người hoàn trả lại,

nghĩa nô trên những kẻ nghịch với Người,

báo phục trên kẻ thù Người, Người dành báo phục trên các hải đảo.

19 Từ phương Tây, thiên hạ kính sợ Danh Ðức Yavê,

và vinh quang Người từ cõi phương Ðông,

vì Người đến như sông cả bủa vây,

có cơn gió Yavê thổi tới như vũ bão.

20 Người đến cho Sion như Ðấng cứu chuộc,

cho những kẻ trong Yacob hối cải bỏ đàng ngỗ nghịch.

Sấm của Yavê.

 

Sấm

21 Phần Ta, này là giao ước của Ta với chúng, Yavê phán: Thần khi Ta trên ngươi, và các lời của Ta đặt nơi miệng ngươi sẽ không rời khỏi miệng ngươi, khỏi miệng dòng giống ngươi, khỏi dòng giống của dòng giống ngươi - Yavê đã phán - từ bây giờ và cho đến muôn đời.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page