Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 21 -

 

Babylon thất thủ

1 Tuyên ngôn trên sa mạc hải tần,

như cơn giông vùn vụt trên cõi Nam sa.

từ sa mạc đến, từ cõi đất kinh hồn.

2 Một thị kiến ác liệt diễn ra cho tôi:

Người phản cứ phản, người phá cứ phá.

"Tiến lên, hỡi Êlam! Vây lại, hỡi Mêđi!"

-- Ta sẽ cho hết tiếng than vãn nó gây nên.

3 Bởi thế tạng phủ tôi đòi cơn giãy giụa.

Ðớn đau xâm nhập vào tôi, những cơn đau của gái lâm bồn;

tôi quằn quại hết phương nghe ngóng,

tôi rụng rời không còn thấy được.

4 Lòng tôi thất lạc, khiếp đảm làm ghê rợn mình tôi;

cảnh hoàng hôn tôi mong ước,

Người đã biến thành thất kinh hồn vía cho tôi.

5 Cỗ bàn đã dọn, đệm thảm đã trải, chúng ăn, chúng uống.

-- "Chỗi dậy, hỡi chư tướng! Hãy thoa dầu bức thuẫn!"

6 Quả Ðức Chúa phán với tôi thế này:

"Hãy đi đặt người canh gác, thấy gì nó sẽ báo lại.

7 Nếu nó thấy binh mã, từng cặp kỵ binh,

binh cỡi lừa, binh cỡi lạc đà:

Nó sẽ nhìn chăm chú, cho thật chăm chú".

8 Người chiêm thị kêu lên:

"Lạy Ðức Chúa, nơi vọng canh, tôi đứng suốt ngày!

Nơi trạm gác, tôi lưu lại suốt các canh khuya!

9 Này kìa binh mã kéo đến, từng cặp kỵ binh!"

Có tiếng cất lên nói: "Nó sụp đổ rồi, nó sụp đổ rồi, Babel!

Tất cả các tượng thần của nó, Người đã đập tan dưới đất!"

10 Hỡi lũ dân bị chà đạp của ta, như lúa trong sân của ta,

điều ta nghe biết nơi Yavê các cơ binh,

nơi Thiên Chúa của Israel, ta đã loan báo cho các ngươi.

 

Trên Ðama

11 Tuyên ngôn trên Ðama. Có người từ Sêir gọi tôi:

"Canh phu ơi, đêm còn mấy chốc? Canh phu ơi, đêm còn mấy chốc?"

12 Canh phu đã nói: "Sáng đã đến và cả đêm nữa.

Nếu muốn gạn hỏi, cứ việc hỏi, hãy đến lại lần nữa".

 

Trên Árập

13 Sấm về dân Árập. Những đoàn lữ hành Ðơđan,

đang trú trong lùm rậm nơi người Árập.

14 Hãy đem nước đón người chết khát, dân cư xứ Teyma,

hãy đem bánh tiếp người chạy loạn.

15 Vì để tránh mũi gươm họ đã phải chạy

tránh mũi gươm trần, tránh nỏ đã giương, tránh trận kịch chiến.

16 Quả Ðức Chúa phán với tôi thế này:

"Chỉ còn một năm nữa, như năm người làm thuê tính,

là tất cả vinh sang của Qêđar sẽ khánh tận.

17 Số cung nỏ còn lại cho con cái Qêđar dũng cảm sẽ chẳng là bao".

Yavê, Thiên Chúa của Israel đã phán.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page