Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 16 -

 

Người Moab xin tị nạn

"1 Hãy gởi chiên cống vì chủ tế cai xứ từ tảng đá,

ngang qua sa mạc, đến núi nữ tử Sion.

2 Xảy ra là chúng sẽ như đàn chim tan tác vỡ tổ,

lũ con gái Moab, nơi những khúc lội Arnon.

3 "Xin bày mưu lược, xin ra quyết nghị!

Xin giãi bóng che như đêm tối giữa lúc ban trưa;

xin giấu những người bạt xứ, xin đừng tiết lộ người tị nạn.

4 Hãy cho người Moab bạt xứ tá túc nơi quí quốc,

hãy nên nơi chúng nương náu tránh người tàn phá.

Vì kẻ sách nhiễu tận số rồi, họa tàn phá sắp xong,

quân đô hộ biến khỏi xứ!

5 Ngai sẽ được kiên vững nhờ nhân nghĩa;

trên đó, nơi trướng của Ðavít, sẽ ngự trị nhờ tín đức

vị thẩm phán ưu ái công mình, lanh chóng phò đức nghĩa".

6 Chúng ta đã nghe đến thói kiêu của Moab, rất mực là kiêu,

thói ngạo nghễ; làm cao, lộng lược,

những lời ba hoa trống rỗng của nó.

 

Lời than trên số phận Moab

7 Cho nên Moab rú trên Moab, cả lũ rú lên;

trên mứt nho Qir-Harêset, chúng rên lên, tơi bời kiệt quệ.

8 Vì đã ủ rũ héo tàn những cánh vườn Hesbôn, nho của Sibmah,

nho đan tử đã từng vật ngã vương hầu các dân;

(nho sai) lan thấu Yazer, lạc loài đến cả sa mạc,

nhánh nảy chìa xa, choài quá biển khơi.

9 Bởi thế, cùng với tiếng khóc Yazer, Ta khóc thương nho của Sibmah,

Ta nhỏ lệ cho ngươi uống đã, hỡi Hesbôn, hỡi Êlêalê,

vì trên vụ quả, vụ mùa của ngươi, tiếng hò khoan đã lắng.

10 Vui với sướng đã cất khỏi vườn cây,

vườn nho hết tiếng người âu ca reo hò; mật nho trong bồn,

không còn ai đạp; Ta đã làm lịm tiếng hò khoan.

11 Bởi thế, lòng Ta như một cây đàn réo lên trên Moab.

tâm can Ta (bời bời) vì Qir-Khêres.

12 Xảy ra là khi Moab ra mặt và dằn vật nơi cao đàn,

khi nó vào nguyện cầu nơi Thánh điện của nó, nó sẽ trơ tượng gỗ.

13 Ðó là lời Yavê đã phán trên Moab từ xưa. 14 Và nay Người phán rằng: "Ba năm nữa, như năm người làm thuê tính, vinh của Moab sẽ bị nhục, với tất cả đoàn lũ đông đảo của nó, và số sót, một số cỏn con, không đáng kể".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page