Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 11 -

 

Thái bình dưới quyền vua dòng họ Ðavít

1 Một chồi sẽ xuất từ gốc Ysai, và từ rễ nó, lộc sẽ mọc lên.

2 Trên ngài Thần khí Yavê đậu xuống,

Thần khí khôn ngoan và trí tuệ,

Thần khí mưu lược và anh dũng,

Thần khí hiểu biết và kính sợ Yavê.

3 Ngài sẽ hứng thú trong sự kính sợ Yavê.

Ngài sẽ không phân xử theo mã mắt thấy,

và không đoán định phỏng chừng tai nghe.

4 Người sẽ phân xử công minh cho người hèn yếu.

Và đoán định ngay chính cho hạng nghèo hèn trong xứ.

Miệng Ngài (phán) là gậy đánh cường bạo,

hơi thở môi Ngài giết chết ác nhân.

5 Ðức nghĩa sẽ là đai lưng ngang sườn,

và tín thành, nịt thắt bên hông.

6 Bấy giờ sói ở với chiên, beo nằm bên cạnh dê con;

bê với sư tử con nẫy béo một chuồng,

và một bé con dẫn chúng đi chăn.

7 Bò cái, gấu cái làm thân,

con chúng nằm chung một chỗ; sư tử cũng như bò sẽ ăn cò.

8 Bé con còn bú giỡn bên hang hổ lửa,

trẻ em hôi sữa thọc tay vào hang mãng xà.

9 Chúng sẽ không làm dữ gây oán trên khắp núi thánh của Ta,

vì xứ dẫy đầy sự hiểu biết Yavê, như nước lút cả lòng biển.

 

Thời phục hưng của Israel

10 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy: Cội Ysai đứng làm cờ hiệu muôn dân,

các nước sẽ đến với nó để hội ý, và chỗ nó an nhàn sẽ nên vinh hiển.

11 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy: Ðức Chúa lại sẽ giơ tay,

chuộc lấy số sót dân Người, những kẻ còn sót lại ở Assur, và Aicập,

ở Patros, Kush, Êlam, Shinơar, Khamat, và các hải đảo.

12 Người sẽ phất cờ làm hiệu cho các nước,

Người sẽ thâu họp lại mưu đồ của Israel,

và cho đoàn tụ lại những kẻ tản mác của Yuđa,

từ tứ phương thiên hạ.

13 Sự ghen tuông của Ephraim sẽ biến,

những ai đối nghịch với Yuđa sẽ bị tiễu trừ.

Ephraim hết phân bì Yuđa,

và Yuđa không còn đối địch với Ephraim.

14 Chúng sẽ bổ xuống triền Philitin phía Tây,

chúng cùng nhau, sẽ cướp của con cái phương Ðông.

Êđom và Moab, chúng ra tay đô hộ,

con các Ammon sẽ hàng phục chúng.

15 Yavê sẽ tát cạn vịnh Aicập, Người sẽ vẫy tay trên Sông Cả,

trong hơi thở hồng hộc của Người.

Người sẽ đánh tan thành bảy khe, khiến người ta đi dép băng qua.

16 Sẽ có đường cái quan cho số sót dân Người,

những kẻ còn sót lại ở Assur,

như xưa đã xảy ra cho Israel, vào ngày nó bỏ đất Aicập đi lên.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page