Kinh Thánh Cựu Ước

Ysaya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | | 32 | | 33 | | 34 | | 35 | | 36 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 41 | | 42 | | 43 | | 44 | | 45 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | 57 | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | 66 | |


- Chương 23 -

 

Trên Tyrô

1 Sấm trên Tyrô: Rú lên đi! Hỡi tàu bè Tarsis,

vì tàn phá đã không để lại một ngôi nhà.

Từ đất Kittim vừa đến, sự việc đã bày ra trước mắt chúng.

2 Ðứng câm đó, hỡi dân cư hải tần, những thương gia của Siđôn!

-- sứ giả của ngươi đã từng vượt biển

3 chẳng quản làn nước mênh mông. Giống gieo ở Sikhõ,

mùa màng gặt ở Nil, đều là nguồn hoa lợi của nó.

Nó là con buôn khắp các nước.

4 Thẹn mặt chưa, hỡi Siđôn, chốn đụt nhờ bên bờ biển,

vì biển (cất tiếng) mà nói rằng: "Tôi không đẻ, cũng chẳng sinh,

tráng niên, tôi đã không nuôi nấng,

thanh nữ, tôi đã không dưỡng dục!"

5 Tin vừa bắn tới Aicập, họ đã quặn đau cho số Tyrô.

6 Hãy vượt qua Tarsis, rú lên đi, hỡi dân cư hải tần,

7 phải chăng đó là chốn các ngươi vui nhộn?

gốc tích lên thấu những ngày xa xưa;

chân nó đã đem nó đến phương xa trú ngụ.

8 Ai đã mưu đồ sự ấy về Tyrô, (bà chủ) phân phát triều thiên,

và hạng thương gia của nó đều là những ông hoàng,

hạng lái buôn, những người hiển danh cái thế?

9 Yavê các cơ binh đã mưu đồ sự ấy,

để giày mặt thói kiêu căng mọi thứ sắc đẹp,

để bêu nhuốc mọi người hiển danh cái thế.

10 Hãy lo canh tác như vàng Nil, hỡi nữ tử Tarsis,

nào còn đâu nữa bến tầu.

11 Người đã giương tay trên biển, làm cho các vương quốc rúng động;

Về Canaan, Yavê đã ra lịnh hủy diệt nơi nó đụt nhờ.

12 Người phán: Ðừng trông liên hoan lại nữa,

đồn tàn kiếp, thanh nữ, con gái Siđôn!

Dậy mà vượt (biển) qua Kittim!

nhưng cả ở đó, ngươi cũng chẳng được an cư.

13 Kìa xứ Kanđê: Chính là dân ấy chứ không phải Assur,

đã biến nó thành nơi ở cho loài yêu tinh;

chúng đã dựng tháp; lâu đài của nó chúng đã lật trơ nền móng,

làm cho nó thành cảnh điêu tàn.

14 Rú lên đi, hỡi tàu bè Tarsis,

vì đã bị tàn phá rồi, nơi đụt nhờ của các ngươi!

15 Sẽ xảy ra là vào ngày ấy, Tyrô sẽ bị lãnh quên 70 năm --

khỏang đời một ông vua - Mãn 70 năm,

sẽ xảy ra cho Tyrô như trong ca trù kỹ nữ:

"16 Xách lấy đàn cầm, mi rảo quanh thành,

Kỹ nữ ơi, kỹ nữ bị lãng quên!

Gảy cho hay, hát cho nhiều để thiên hạ lại nhớ đến mi".

17 Sẽ xảy ra là mãn bảy mươi năm, Yavê sẽ viếng thăm Tyrô; nó lại sẽ hưởng quà tặng và đi đánh đĩ với tất cả các nước thiên hạ trên mặt đất. 18 Doanh lợi với quà tặng của nó sẽ hiến thánh dâng Yavê mà không bỏ kho tích lũy, nhưng doanh lợi của nó thuộc về những người chầu chực trước nhan Yavê mà chi vào lương thực sung túc và trang phục huy hoàng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page